Eğitim

YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK MEVZUAT EĞİTİMLERİ

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU VE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Belediye yönetici ve çalışanlarının yerel yönetim sistemi hakkında bilgi ve becelerilerini arttırmaya yönelik personel eğitimidir.
Belediye yöneticileri ve çalışanları
1 Gün / 8 Saat
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KONUNU EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Belediye ihale işlemleri gerçekleştiren yönetici ve çalışanlar için tasarlanan kamu ihale süreçleri eğitimidir.
İlgili belediye yöneticileri ve çalışanları
2 Gün / 16 Saat
HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Belediyenin mali hizmetler birimi çalışanları için yapılacak eğitimde harcama yetkileri ve gerçekleştirme görevlileri de yer alacaktır. Bu eğitimde belediye harcamalarına ilişkin yönetmelik, belgeler ve işlemler anlatılacaktır.
Mali hizmetler birimi çalışanları
1 Gün / 8 Saat
ZABITA MEVZUATI VE KABAHATLER KANUNU EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Zabıta Müdürlüğü çalışanları için düzenlenecek eğitimde zabıta mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılır.
Mali hizmetler birimi çalışanları
Eğitimin kapsamına göre 1-5 gün arasında gerçekleştirilir.
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU, RESMİ YAZIŞMA KURALLARI, DOSYALAMA VE ARŞİVLEME EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
İlgili ya da tüm müdürlüklere resmi yazışma ve dosyalama bilgisinin kazandırılmasıdır.
Mali hizmetler birimi çalışanları
2 gün / 16 Saat.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, KAMULAŞTIRMA EĞİTİMİ, &3194 SAYILI İMAR KANUNU KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YAPI DENETİMİYLE İLGİLİ MEVZUAT EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Emlak İstimlak Müdürlüğü ve diğer ilgili müdürlükler eğitimin ilgili hedef gruplarıdır. Eğitim devlet ihale kanunu, kamulaştırma, imar kanunu yanı sıra kentsel dönüşüm ve yapı denetimiyle ilgili mevzuatlar hakkında da bilgi verecektir..
Mali hizmetler birimi çalışanları
2-4 Gün.
EMLAK VERGİSİ EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Belediyenin gelir tahsilatı yapan birim yönetici ve çalışanları bu eğitimi alabilecektir. Eğitimde emlak vergisine dair belediye personelinin yürüteceği işlemler hakkında bilgi verilecektir.
Mali hizmetler birimi çalışanları
2 Gün/ 16 Saat
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN, 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Mali Hizmetler ve İç Kontrol Birimi çalışanları için
tasarlanan eğitim amme alacaklarının tahsil usulü ve kamu mali yönetimi ve kontrolü hakkında bilgi verecektir.
Mali hizmetler birimi çalışanları
2 Gün/ 16 Saat
TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Belediyede görev yapan taşınır kayıt kontrol görevlileri, Bilgi İşlem sorumluları ve harcama görevlileri bu eğitimi alabilmektedir. Eğitim içeriğinde taşınır taşınmaz mal yönetmeliği konusunda bilgi verilecek, usul ve uygulamalar anlatılacaktır.
Mali hizmetler birimi çalışanları
5 Gün
RUHSAT EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Ruhsat Müdürlüğü için düzenlenecek eğitimde ruhsat verme, uygulamalar ve belgelendirme hakkında bilgi verilecektir.
Mali hizmetler birimi çalışanları
1 Gün / 8 Saat
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU, DİSİPLİN HUKUKU EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Belediye içerisindeki tüm personelin katılabileceği bir eğitimdir. Devlet memurları yönetmeliği, iş kanunu, disiplin hukuku konularında bilgi verilirken, personelin soruları da cevaplanacak ve haklarını, sorumluluklarını öğrenmeleri sağlanacaktır.
Mali hizmetler birimi çalışanları
2 – 3 Gün
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Tüm personele verilecek eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi verilecektir.
Mali hizmetler birimi çalışanları
1 gün / 8 saattir.