Eğitim

YEREL YÖNETİMLERE KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

KAMUDA ETİK KURALLARI EĞİTİMİ, PROTOKOL KURALLARI VE İMAJ EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Tüm personelin katılabileceği eğitimde, belediye çalışanlarına kamu etiği, protokol kuralları ve kıyafet yönetmeliği gibi bilgiler verilecektir.
Tüm belediye çalışanları
1 gün / 8 saat.
MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, PPT) EĞİTİMLERİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Bilgi İşlem Müdürlüğü ve ilgili diğer müdürlük personeline yönelik Office Programları kullanımına dair teknik bilgi verilecek ve uygulamalar yapılacaktır. Bu başlıkta yer alan eğitim konuları aynı anda sınırlı sayıda personel için bilgisayar üzerinden verilebilecek eğitimler olduğundan, eğitim alacak personel sayısı ve eğitim konuları kapsamı belirlendikten sonra süre hesabı yapılabilmektedir..
Bilgi işlem ve ihtiyaç duyulan müdürlük çalışanları
2 gün / 16 saat.
STRATEJİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Strateji geliştirme müdürlüğü çalışanlarına verilecek eğitimde, belediye stratejisi geliştirme ve katılımcı planlama konusunda bilgilendirme yapılacaktır.
Strateji geliştirme Müdürlüğü çalışanları
2 gün / 16 saat.
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Tüm belediye personeline verilebilecek eğitim kapsamında, elektronik belge yönetimi ve arşivleme uygulamalarında görev alacakların; Mevzuata uygun olarak belediyede elektronik belge yönetimi ve arşivleme işlemlerini yürütülebilmelerini sağlayacak yaklaşım, yol, yöntem ve teknikleri öğretmek..
Tüm belediye çalışanları
1 gün / 8 saat.
KİŞİSEL GELİŞİM VE İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Tüm belediye çalışanlarına yönelik tasarlanan eğitim programı farklı sosyal becerilerin kazanılmasın sağlayacaktır. Eğitim konuları beş farklı başlıktadır. Bu eğitimler ayrı ayrı veya birlikte düzenlenebilir. Kişisel gelişim eğitimleri uygulama ağırlıklı eğitimler olacaktır.
a – Beden dili eğitimi
b- Etkili iletişim ve diksiyon eğitimi
c- Takım çalışması ve dayanışma
eğitimi
d- Zaman yönetimi eğitimi
e- Vatandaşla pozitif iletişim.
Tüm Belediye çalışanları
İhtiyaca göre belirlenecektir.
ÇOCUK DOSTU BELEDİYECİLİK EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Eğitim belediyelerin ilgili müdürlüklerinin; çocukların ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak, şehirlerin kalkınmasında ve gelişmesinde çocuk unsurunu katılımcı ve belirleyici hale getirmek, çocuk meclisleri oluşturmak ve çocuk katılımıyla hizmet tasarlamak konusunda bilgilenmelerini ve yetkinlik geliştirmeyi amaçlanmaktadır.
İlgili müdürlük çalışanları
İhtiyaca göre belirlenecektir.
GENÇ DOSTU BELEDİYECİLİK EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Eğitimin AmacıEğitimin Hedef KitlesiEğitimin Süresi
Eğitim belediyelerin ilgili müdürlüklerinin; gençlerin ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak, şehirlerin kalkınmasında ve gelişmesinde gençlik unsurunu katılımcı ve belirleyici hale getirmek, gençlik meclisleri oluşturmak ve gençlik katılımıyla hizmet tasarlamak konusunda bilgilenmelerini ve yetkinlik geliştirmeyi amaçlanmaktadır.
İlgili müdürlük çalışanları
İhtiyaca göre belirlenecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *