Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa İklim Direnci için Toplumsal Dönüşüm Değişimin Birlikte Oluşmasında Vatandaşların Yerel Katılımı

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

Bütçe: 5.000.000 Avro

Proje Başına Hibe: 3.000.000 – 5.000.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 23/03/2022

Son Başvuru Tarihi: 12/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Mevcut çağrı, Misyonun üç hedefine katkıda bulunur ve Misyon Uygulama Planında açıklanan tematik araştırma alanlarından birine karşılık gelmektedir.

Bu çağrının temel amacı, misyon yaklaşımının tam merkezinde vatandaşlar ve paydaşların katılımıyla, bölgenin iklim direncine dönüşümsel yolculuğunun tüm adımlarında ve misyonun tüm aşamalarında, vatandaşların ve paydaşların anlamlı ve etkili katılımında bölgeleri ve toplulukları desteklemektir.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Başarı faktörlerini daha iyi anlamak için bölgelerde ve topluluklarda devam eden vatandaş ve paydaş katılım faaliyetlerini vaka çalışmaları olarak kullanarak araştırma yapılması ve yenilikçi çözümlerin test edilmesi,
 • Yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde vatandaşları ve paydaşları dâhil etme konusunda Misyon ve diğer ilgili girişimler arasında sinerjinin sağlanması.

Beklenen Sonuçlar

 • İklim Değişikliğine Uyum Misyonuna katılan bölge ve topluluklarda iklim direncinin dönüşümüne vatandaşların ve paydaşların dâhil edilmesi,
 •  İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla harekete geçilmesi için ve vatandaşların iklim direncine yönelik katılımını karşılaştırmak için yürütülen dezenformasyon kampanyalarının etkisinin sınırlandırılarak ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI 

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Uygun AB Üyesi olmayan ülkeler:
  • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
  • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 5.000.000 Avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

FaaliyetTarih
Çağrının açılışı11/01/2022
Son başvuru tarihi12/04/2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Çağrı Metni 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa Yeni Avrupa Bauhaus – Mimari, Tasarım ve Sanat aracılığıyla yaratıcı ve kapsayıcı toplumlarda daha yeşil ve daha adil bir yaşam biçiminin şekillendirilmesi

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts

Bütçe: 6.000.000 Avro

Proje Başına Hibe: 3.000.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, KÜLTÜR , DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 28/01/2022

Son Başvuru Tarihi: 20/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Yeni Avrupa Bauhaus (YAB) girişimi Avrupa Yeşil Mutabakat Anlaşmasını ilgi çekici, yenilikçi ve insan merkezli bir şekilde hayata geçirmek için başlatıldı. Girişim, Avrupa’nın kendi estetiği, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı ile sistemsel bir değişime öncülük etmesi için yeni bir kültürel projedir.

Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi, esasen, bilim ve teknoloji dünyası ile sanat ve kültür dünyası arasında, vatandaşların Yeşil Mutabakat Anlaşması’nı sahiplenmesi gereken bir köprü olmayı amaçlayan bir projedir. Böylece, çözümler, Yaratıcı Avrupa platformlarından yükselen yetenekleri desteklemeli, Avrupalı sanatçıların tanınırlığını ve görünürlüğünü artırmaya yardımcı olmalıdır.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Kamu ve özel sektöre ait sürdürülebilir, kapsayıcı, işlevsel, erişilebilir, estetik açıdan çekici ve esnek yapılı çevre tasarımı hakkında yeni uygulamalar ve yeni bilgiler geliştirmeye katkıda bulunulması,
 • İlkelerini çevreye, yeşil alanlar gibi kamusal alanlara ve alan ve iyileşme fırsatları sağlayan yaşam ortamlarına uygulamak için pratik çözümler üzerinde düşünülmesi ve detaylandırılması.

Beklenen Sonuçlar

 • Avrupa Mutabakat Anlaşması hedefleri doğrultusunda yeni form ve malzemelerin kullanımını vurgulayan yenilikçi mimari ve tasarım çözümleri oluşturulması,
 • Sürdürülebilirliği yönlendiren kültürel dönüşümlerin incelenmesi
 • Yeni Avrupa Bauhaus ile uyumlu yeni bir Avrupa yaşam tarzı tasarlamakla ilgilenen kültürel ve yaratıcı endüstriler de dâhil olmak üzere ilgili paydaşlar arasında yeni işbirliği yollarının keşfedilmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Uygun AB Üyesi olmayan ülkeler:
  • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
  • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 6.000.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

FaaliyetTarih
Çağrının açılışı20/01/2022
Son başvuru tarihi20/04/2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Çağrı Metni 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ufukavrupa@tubitak.gov.tr

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa Irksal, Etnik ve Dini Eşitliğin Güçlendirilmesi

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Strengthening racial, ethnic and religious equality

Bütçe: 9.000.000 Avro

Proje Başına Hibe: 2.000.000 – 3.000.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, KÜLTÜR , DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 28/01/2022

Son Başvuru Tarihi: 20/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Yüksek düzeyde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve kurumsallaşmış veya yapısal ayrımcılık, eşitsizlikle bağlantılıdır ve azınlığı oluşturan bireylerin sosyal ve ekonomik sonuçlarını şekillendirmektedir. Ayrıca güvenlik, yaşam kalitesi ve sosyal uyum ve dayanışma üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • AB ve araştırmaya dâhil olan diğer ülkelerdeki azınlık veya göçmen kökenli kişilerin çalışma, öğrenme, yaşama, çevre, sağlık ve sosyal bakım koşullarının analiz edilmesi,
 • Yapısal eşitsizlikler ve yapısal ayrımcılık arasındaki ilişkinin analiz edilmesi ve örneklendirilmesi,
 • Azınlıkların ayrımcılık deneyimlerinin ve ayrımcılığın nasıl oluştuğunu da karşılaştırmalı olarak araştırılması.

Beklenen Sonuçlar

 • Irkçılığın yapısal biçimlerinin yanı sıra nefret suçu ve ayrımcılık olaylarının haritasının çıkarılması, veri ve bilgilerin toplanması,
 • AB Üye Devletleri ve İlişkili Ülkelerdeki azınlık ve göçmen toplulukların istihdam, eğitim, güvenlik, yaşam ve bakım koşullarına yönelik mevcut politika yanıtlarını değerlendirerek ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı politika ve uygulamaların geliştirilmesi,
 • Azınlık topluluklarının katkılarının, mücadelelerinin ve kültürel mirasının belgelenmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Uygun AB Üyesi olmayan ülkeler:
  • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
  • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 9.000.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

FaaliyetTarih
Çağrının açılışı20/01/2022
Son başvuru tarihi20/04/2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Çağrı Metni 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ufukavrupa@tubitak.gov.tr

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

TÜBİTAK; Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) ile Girişimcilere 200.000 ₺ Hibe 

Şirket kurmamış girişimcilerin; “yenilikçi ve özgün yönleri bulunan (rekabetçi), ulusal ve global pazarlarda ticarileşme potansiyeli yüksek, istihdam ve katma değer yaratabilme imkânı olan, teknoloji tabanlı iş fikirlerini” hayata geçirebilmesi için 200.000 TL hibe desteği sağlayan TÜBİTAK BİGG Programı AbdullahGül Üniversitesi & Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi resmi uygulayıcı kuruluş olarak Fly For Future adıyla yürütülmektedir.

Fly For Future BİGG Hızlandırma Programı kapsamında girişimcilere iş modellerini geliştirme, mentorluk desteği alma ve iş planlarının yazımına yönelik danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 28.03.2022

Önemli Not: 28 Mart itibariyle 2022 yılı için başvuru formu kapatılacaktır.

Detaylar için:  https://bigg.agu.edu.tr

Başvuru İçin: http://survey.agu.edu.tr/index.php/898148/lang-tr

TÜBİTAK; Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) ile Teknoloji Girişimcilerini 200.000 ₺ Hibe ile Destekliyor

Ege Teknopark’ın resmi ara yüz kuruluşu olarak dahil olduğu BİGG programının tüm süreçleri, EÜ EBILTEM-TTO ve Ege Teknopark’ın deneyim ve birikimi ile nüvEGE Kuluçka Merkezi tarafından yürütülecek.

Teknoloji ve Ar-Ge odaklı iş fikri olan girişimci adayları; fikir doğrulama, iş planı oluşturma, şirketleşme ve hibe alma süreçlerinin detayları hakkındaki tüm desteklerden ücretsiz olarak faydalanabilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Şubat 2022

Detaylar ve Başvuru: www.biggege.org

Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa, Avrupa Yenilik Ekosistemlerinde Daha Kapsayıcı Ağlara ve Girişimlere Doğru

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems

Bütçe: 4.000.000 Avro

Proje Başına Hibe: 500.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 11/01/2022

Son Başvuru Tarihi: 26/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Çağrının konusu ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde Üye Devletler ile Asosiye Ülkelerde yeniliğe destek veren başarılı girişimler ile ağların yenilik alanında faaliyet gösteren paydaşları ile yenilik bölgelerine katılımının artırılması ve işbirliğinin  genişletilmesi yoluyla Avrupa’nın yenilik verimliliğinin ve kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Üye Devletler, Asosiye Ülkeler ve AB’deki bölgeler arasında ortak finanse edilen çok yıllı faaliyet programlarının desteklenmesi;
 • Dörtlü sarmal (vatandaşlara ve onların ihtiyaçlarına güçlü bir vurgu yaparak sanayi, akademi, sivil toplum ve kamu yetkilileri arasında bir işbirliği modeli)  boyunca daha fazla paydaşın dahil edilmesi,  bölgelerde yeniliğin uygulanmasına yönelik başarılı teşvik ve ağlara katılımının desteklenmesi;
 • Yenilikçi çözümlerin piyasa tarafından benimsenmesi ile bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren sosyal yeniliğin toplum ile bütünleştirilmesine destek verilmesi.

Beklenen sonuçlar

 • Daha çeşitli yenilik aktörlerinin katılımının genişletilmesiyle kapsayıcılığın artırılması,  Avrupa yenilik ekosistemlerini birbirine bağlayan ve yenilikçi çözümlerin dağıtımını ve büyütülmesini destekleyen başarılı girişimlerin ve ağların AB ve Asosiye Ülkelerin bölgelerine katılımının genişletilmesi;
 • Avrupa’da yenilik alanındaki bölünmenin azaltılması, kapsayıcılık ve bağlanabilirlik alanlarında Avrupa Araştırma Alanının yenilik yönünün güçlendirilmesi, Üye Devletlerin ve Asosiye Ülkelerin yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma için ortak çabalara katılımlarının sağlanması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 4.000.000 avro’dur.

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

HE Main Work Programme 2021–2022 – 1. General Introduction

HE Main Work Programme 2021–2022 – 10. European Innovation Ecosystems (EIE)

HE Main Work Programme 2021–2022 – 13. General Annexes

HE Programme Guide

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpinfra@tubitak.gov.tr

1702 Patent Lisans 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısının Başvuruları Devam Ediyor

Çağrı kapanış tarihi 29 Kasım 2021, saat 23:59 olarak güncellenmiştir.

Henüz ön kayıt onayını almamış kuruluşların 19 Kasım 2021, saat 17:30’a kadar işlemlerini tamamlamaları ve gerekli belgeleri TÜBİTAK’a iletmeleri gerekmektedir.

Ön kayıt işlemlerini tamamlamış olan kuruluşlar, proje önerilerini ilgili tarihe kadar PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a sunabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayın

TÜBİTAK BİGGirişim 2021 yılı 2. Çağrısı “Yeşil Büyüme” Teması Kapsamında Açıldı!

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla aşağıda verilen alanlarda BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı başvuruları devam ediyor.

– İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik

– Temiz ve Döngüsel Ekonomi

– Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı

– Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım

– Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Tematik alanlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmek için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/biggyesil_buyume_cagrisi_duyurusu_23082021.pdf

Ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini ve başlangıç şirketlerinin kurulmasını amaçlayan *TÜBİTAK’ın “1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) ”* teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinizi *200.000 TL* ön ödemeli hibeyle desteklemektedir.

*Destek süresi en fazla 18 ay* olup proje bitiminde *çalışır bir prototip* üretilmesi beklenmektedir.

*TÜBİTAK* tarafından *Uygulayıcı Kuruluş* olarak yetkilendirilen *Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ TTM) ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ)* ortaklığında yürütülen *BİGGirişim* programına başvuru yapabilir, program kapsamında “*İş Fikri Doğrulama”, “İş Modeli”, “İş Planı Hazırlama”, “Etkili Sunum Teknikleri”* vb.  iş fikrinden şirket kurulum aşamasına kadar birçok alanda verilecek eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilir, ayrıca Trabzon TEKNOKENT tarafından sunulan cazip fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Ayrıca İş Fikri Başvurusu yaparak 1. Aşamayı geçen ve 2. Aşama Başvurusu yapmaya hak kazanan adaylara *”TÜBİTAK Sunumu Canlandırması (Demo Day)”* KTÜ TTM tarafından sağlanan jüri ile gerçekleştirilecek ve adaylara kendilerini bekleyen panel vb. değerlendirme etkinliklerine katılım öncesi deneyim kazandırılacaktır.

**Detaylı bilgi ve başvuru için: https://bigg.ktu.edu.tr/

TÜBİTAK – SDF Ortak Proje Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasında imzalanan 27 Mayıs 2015 tarihli İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, Türkiye ve Azerbaycan’daki sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.

09 Ağustos 2021 – 05 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan bahse konu çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgilere, https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Çağrı Metni için lütfen tıklayınız.

TUBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Bigg4tech Ulukoza Çağrısı

Her yıl 300’e yakın girişimci adayı iş fikri sahibine 200.000 TL hibe desteği veren TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı’nın Resmi Uygulayıcı Kuruluşu olan Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin BİGG4tech ULUKOZA çağrısı açıldı. Girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için ücretsiz olarak verilecek eğitim ve mentörlük hizmetlerini kaçırmamak için BİGG4tech ULUKOZA hızlandırma programına başvuru zamanı daralıyor.

Hibe desteğinden yararlanmak için TÜBİTAK 1512 Programı Resmi Uygulayıcı Kuruluşlarına başvurmak zorunludur.

Yenilenen Koşullar Neler?

Bilgilendirme Web Semineri 9 Haziran 14:00-15:00’da gerçekleşecektir.

Zoom kayıt linki:http://buutto.link/SscAn

Son başvuru tarihi 20 Haziran!

İş Fikrim Var,

 • Sanayi ve/veya hizmet sektöründe uygulanabilir ve yapılabilir,
 • Ar-ge Değeri içeriyor ve Yenilikçi yönü ile fark yaratıyor,
 • Ticarileşebilir diyorsan

Başvurunu  www.ulukoza.com adresinden tamamla!

Bu programa kimler başvurabilir? Artık sınırlar kaldırıldı.

 • Ön Lisans öğrencisi, Lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi. Tüm öğrenciler başvuru yapabilir.
 • Örgün öğrenim veren üniversitelerin Lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından tüm mezun olan kişiler, eski şartlarda mezuniyetinizden 10 yıl geçti ise başvuramıyordunuz.

Daha önce TÜBİTAK 1512 ya da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Programlarından destek alanlar ve başvuru itibari ile bir şirketin ortaklık yapısında bulunan kişiler programa başvuramamaktadır.

Avantajları:

Bursa Uludağ Üniversitesi TTO ’nun ULUKOZA programı, iş fikri sahibi ekiplere, ofis imkânı, ücretsiz eğitim, mentör ve danışmanlıklar, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları ve ön prototip / MVP imalatı, laboratuvar altyapısı kullanım imkanları sağlayacaktır.

Nasıl Başvurulur?

www.ulukoza.com adresinden Başvuru Yap butonundan başvurunuzu yapabilirsiniz.

Sorularınızı için iletişim adresi buttoulukoza@uludag.edu.tr