Hibe Duyuruları

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Proje Teklif Çağrısı

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında TR72 Bölgesi’nde uygulanmak üzere “Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı” ilan edilmiştir.

Programın Amacı;

TR72 Bölgesinde tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması; kırsal turizme yönelik destinasyonlarının oluşturulması, tanıtılması ve cazibesinin artırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanması

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

Öncelik 1. Tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kooperatifçiliğin ve kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma ve pazarlama imkânlarının artırılması

Öncelik 2. Katma değerli tarım ürünleri üretiminin artırılması ve/veya ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 3. Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması

Öncelik 4. Tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması

Öncelik 5. Kırsala ait turizm değerlerine yönelik üretim ve uygulamaların çeşitlendirilmesiyle kırsalda alternatif turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, şeklindedir.

Programın AdıKIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Programın Referans NumarasıTR72/21/KIRSAL
Toplam Bütçe15.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Miktarı250.000TL / 1.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı Kâr Amacı GütmeyenKooperatifler ve Birlikler için: 25 % / 90 % Diğer Başvuru Sahipleri İçin: 25 % / 75 %
Azami Proje Süresi18 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri– Valilikler– Kaymakamlıklar– Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri– Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler– Üniversiteler– Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları– Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler
KAYS Başvuru Başlangıç Tarihi16 Kasım 2020

Kaynak