Skip to content

Açık Teklif Çağrısı: İstanbul Kalkınma Ajansı 2022 Fizibilite Desteği Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program Adı: Fizibilite Desteği Programı Referans Numarası: İSTKA/2022/FZD Program Bütçesi: 10.000.000 TL Proje Başına Asgari-Azami Destek Tutarları: 100.000 TL – 450.000 TL
> Read More

Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa, Avrupa Yenilik Ekosistemlerinde Daha Kapsayıcı Ağlara ve Girişimlere Doğru

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems Bütçe: 4.000.000 Avro Proje Başına Hibe: 500.000 Avro Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ,
> Read More

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı 2022 Yılı Çağrısı Açıldı

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research – JPND) Avrupa’da nörodejeneratif hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir
> Read More

Açık Teklif Çağrısı: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Fizibilite Desteği

Kimler Yararlanabilir? Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Başvuru sahibinin, başvurduğu Ajansın faaliyette olduğu il sınırları içinde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin o bölgede bulunması gerekmektedir. Desteklenen Alanlar ve
> Read More

SALT Araştırma Fonları 2022 Başvuruları Başlıyor

Ön başvurular 21 Şubat’a kadar devam edecek. SALT Araştırma Fonları, Türkiye’nin İmparatorluktan cumhuriyete iki yüzyıllık kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında özgün belge
> Read More

Açık Teklif Çağrısı: Tek Pazar ve Ticaret Programı, Sürdürülebilir Turizmin Büyümesi ve KOBİ’lerin Desteklenmesi aracılığıyla COVID-19’dan Toparlanma Çağrısı

Hibe Başlığı (İngilizce): Single Market Programme COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support Bütçe: 12.420.000 Avro Sektör: REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER Program: Avrupa Birliği Yayınlanma Tarihi: 06/01/2022 Son Başvuru Tarihi: 16/02/2022 KAPSAM VE
> Read More

Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa Sosyal Yenilik Aktörlerinin Yenilik Ekosistemleriyle Bütünleşmesi

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Integration of social innovation actors in innovation ecosystems Bütçe: 3.000.000 Avro Proje Başına Hibe: 500.000 Avro Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, EĞİTİM, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , DİĞER
> Read More

CultureCIVIC Sanatsal Üretim Fonu İçin Başvurular Başladı

Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, dördüncü açık çağrısını Sanatsal Üretim Fonu için yapıyor. Görsel sanatlar alanında kariyerinin
> Read More

Açık Teklif Çağrısı: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı

Programın Amacı ve Öncelikleri Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında
> Read More