Skip to content

YEREL YÖNETİMLERE YÖNELİK MEVZUAT EĞİTİMLERİ

 • Eğitimin Amacı

Belediye yönetici ve çalışanlarının yerel yönetim sistemi hakkında bilgi ve becelerilerini arttırmaya yönelik personel eğitimidir.

 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Belediye yöneticileri ve çalışanları

 • Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

 • Eğitimin Amacı
Belediye ihale işlemleri gerçekleştiren yönetici ve çalışanlar için tasarlanan kamu ihale süreçleri eğitimidir.
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

İlgili belediye yöneticileri ve çalışanları

 • Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

 • Eğitimin Amacı
Belediyenin mali hizmetler birimi çalışanları için yapılacak eğitimde harcama yetkileri ve gerçekleştirme görevlileri de yer alacaktır. Bu eğitimde belediye harcamalarına ilişkin yönetmelik, belgeler ve işlemler anlatılacaktır.
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali hizmetler birimi çalışanları

 • Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

 • Eğitimin Amacı
Zabıta Müdürlüğü çalışanları için düzenlenecek eğitimde zabıta mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılır.
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali hizmetler birimi çalışanları

 • Eğitimin Süresi

Eğitimin kapsamına göre 1-5 gün arasında gerçekleştirilir.

 • Eğitimin Amacı
İlgili ya da tüm müdürlüklere resmi yazışma ve dosyalama bilgisinin kazandırılmasıdır.
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali hizmetler birimi çalışanları

 • Eğitimin Süresi

2 gün / 16 Saat.

 • Eğitimin Amacı
Emlak İstimlak Müdürlüğü ve diğer ilgili müdürlükler eğitimin ilgili hedef gruplarıdır. Eğitim devlet ihale kanunu, kamulaştırma, imar kanunu yanı sıra kentsel dönüşüm ve yapı denetimiyle ilgili mevzuatlar hakkında da bilgi verecektir..
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali hizmetler birimi çalışanları

 • Eğitimin Süresi

2-4 Gün.

 • Eğitimin Amacı
Belediyenin gelir tahsilatı yapan birim yönetici ve çalışanları bu eğitimi alabilecektir. Eğitimde emlak vergisine dair belediye personelinin yürüteceği işlemler hakkında bilgi verilecektir.
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali hizmetler birimi çalışanları

 • Eğitimin Süresi

2 Gün/ 16 Saat

 • Eğitimin Amacı
Mali Hizmetler ve İç Kontrol Birimi çalışanları için
tasarlanan eğitim amme alacaklarının tahsil usulü ve kamu mali yönetimi ve kontrolü hakkında bilgi verecektir.
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali hizmetler birimi çalışanları

 • Eğitimin Süresi

2 Gün/ 16 Saat

 • Eğitimin Amacı
Belediyede görev yapan taşınır kayıt kontrol görevlileri, Bilgi İşlem sorumluları ve harcama görevlileri bu eğitimi alabilmektedir. Eğitim içeriğinde taşınır taşınmaz mal yönetmeliği konusunda bilgi verilecek, usul ve uygulamalar anlatılacaktır.
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali hizmetler birimi çalışanları

 • Eğitimin Süresi

5 Gün

 • Eğitimin Amacı
Ruhsat Müdürlüğü için düzenlenecek eğitimde ruhsat verme, uygulamalar ve belgelendirme hakkında bilgi verilecektir.
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali hizmetler birimi çalışanları

 • Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

 • Eğitimin Amacı
Belediye içerisindeki tüm personelin katılabileceği bir eğitimdir. Devlet memurları yönetmeliği, iş kanunu, disiplin hukuku konularında bilgi verilirken, personelin soruları da cevaplanacak ve haklarını, sorumluluklarını öğrenmeleri sağlanacaktır.
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali hizmetler birimi çalışanları

 • Eğitimin Süresi

2 – 3 Gün

 • Eğitimin Amacı
Tüm personele verilecek eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi verilecektir.
 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali hizmetler birimi çalışanları

 • Eğitimin Süresi

1 gün / 8 saattir.

YEREL YÖNETİMLERE KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • Eğitimin Amacı

Tüm personelin katılabileceği eğitimde, belediye çalışanlarına kamu etiği, protokol kuralları ve kıyafet yönetmeliği gibi bilgiler verilecektir.

 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Tüm belediye çalışanları

 • Eğitimin Süresi

1 gün / 8 saat.

 • Eğitimin Amacı

Bilgi İşlem Müdürlüğü ve ilgili diğer müdürlük personeline yönelik Office Programları kullanımına dair teknik bilgi verilecek ve uygulamalar yapılacaktır. Bu başlıkta yer alan eğitim konuları aynı anda sınırlı sayıda personel için bilgisayar üzerinden verilebilecek eğitimler olduğundan, eğitim alacak personel sayısı ve eğitim konuları kapsamı belirlendikten sonra süre hesabı yapılabilmektedir..

 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Bilgi işlem ve ihtiyaç duyulan müdürlük çalışanları

 • Eğitimin Süresi

2 gün / 16 saat.

 • Eğitimin Amacı

Strateji geliştirme müdürlüğü çalışanlarına verilecek eğitimde, belediye stratejisi geliştirme ve katılımcı planlama konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Strateji geliştirme Müdürlüğü çalışanları

 • Eğitimin Süresi

2 gün / 16 saat.

 • Eğitimin Amacı

Tüm belediye personeline verilebilecek eğitim kapsamında, elektronik belge yönetimi ve arşivleme uygulamalarında görev alacakların; Mevzuata uygun olarak belediyede elektronik belge yönetimi ve arşivleme işlemlerini yürütülebilmelerini sağlayacak yaklaşım, yol, yöntem ve teknikleri öğretmek..

 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Tüm belediye çalışanları

 • Eğitimin Süresi

1 gün / 8 saat.

 • Eğitimin Amacı

Tüm belediye çalışanlarına yönelik tasarlanan eğitim programı farklı sosyal becerilerin kazanılmasın sağlayacaktır. Eğitim konuları beş farklı başlıktadır. Bu eğitimler ayrı ayrı veya birlikte düzenlenebilir. Kişisel gelişim eğitimleri uygulama ağırlıklı eğitimler olacaktır.
a – Beden dili eğitimi
b- Etkili iletişim ve diksiyon eğitimi
c- Takım çalışması ve dayanışma
eğitimi
d- Zaman yönetimi eğitimi
e- Vatandaşla pozitif iletişim.

 • Eğitimin Hedef Kitlesi

Tüm belediye çalışanları

 • Eğitimin Süresi

İhtiyaca göre belirlenecektir.

 • Eğitimin Amacı

Eğitim belediyelerin ilgili müdürlüklerinin; çocukların ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak, şehirlerin kalkınmasında ve gelişmesinde çocuk unsurunu katılımcı ve belirleyici hale getirmek, çocuk meclisleri oluşturmak ve çocuk katılımıyla hizmet tasarlamak konusunda bilgilenmelerini ve yetkinlik geliştirmeyi amaçlanmaktadır.

 • Eğitimin Hedef Kitlesi

İlgili müdürlük çalışanları

 • Eğitimin Süresi

İhtiyaca göre belirlenecektir.

 • Eğitimin Amacı

Eğitim belediyelerin ilgili müdürlüklerinin; gençlerin ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak, şehirlerin kalkınmasında ve gelişmesinde gençlik unsurunu katılımcı ve belirleyici hale getirmek, gençlik meclisleri oluşturmak ve gençlik katılımıyla hizmet tasarlamak konusunda bilgilenmelerini ve yetkinlik geliştirmeyi amaçlanmaktadır.

 • Eğitimin Hedef Kitlesi

İlgili müdürlük çalışanları

 • Eğitimin Süresi

İhtiyaca göre belirlenecektir.