Hibe Duyuruları

Dicle Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek İlanı

2020 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

Bölgemizdeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Dicle Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 650.000 TL kaynak ayırmıştır. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ

Programı Adı2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
Referans NumarasıTRC3/20/TD
Başvuru DönemleriBaşvuru DönemleriKAYS Girişi İçin
Son Tarih
Temmuz-Ağustos Dönemi31.08.2020 PazartesiEylül-Ekim Dönemi30.10.2020 CumaKasım-Aralık Dönemi29.12.2020 Salı
Programın Genel AmacıAjans tarafından sağlanacak teknik desteğin genel amacı yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ve Ajansımız 2020 Çalışma Programı çerçevesinde yerelde yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik çalışmalara hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan konulara teknik destek sağlamaktır.
Programın Özel AmaçlarıÖzel Amaç 1. Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesiÖzel Amaç 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasıÖzel Amaç 3. Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılması ve Kaynak Verimliliği (Kalkınma Ajansları 2020 yılı teması)UYARI: Özel amaç ve öncelik sıralamaları önem sırasını göstermemektedir. Değerlendirme kriterleri açısından bütün özel amaç öncelikler eşit öneme sahiptir.
Programın Toplam Bütçesi ve Öncelikler için ayrılan kaynakTOPLAM BÜTÇE: 650.000,00 ₺
Özel Amaç 1: 200.000,00 ₺Özel Amaç 2: 200.000,00 ₺Özel Amaç 3: 250.000,00 ₺
Sağlanacak Azami Destek MiktarıEğitim için azami 25.000,00 ₺
Danışmanlık vb. için azami 50.000,00 ₺
Desteğin SüresiEn fazla 6 ay
Uygun Başvuru SahipleriKamu Kurum ve KuruluşlarıMahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri)Üretici Birlikleri ve KooperatiflerSivil Toplum KuruluşlarıKamu Kurumu Niteliğinde Meslek KuruluşlarıOrganize Sanayi Bölgeleri MüdürlükleriÜniversitelerKâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler.Teknoloji geliştirme bölgeleri,

2020 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri
Teknik destek başvuruları, Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. 2020 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri tabloda gösterildiği gibidir:

Başvuru DönemleriKAYS Girişi
İçin Son Tarih
Taahütname Teslimi
İçin Son Tarih
KAYS Girişi ve
Taahütname Teslimi
İçin Bitiş Saati
Temmuz-Ağustos Dönemi31.08.2020 Pazartesi31.08.2020 Pazartesi17:00
Eylül-Ekim Dönemi30.10.2020 Cuma30.10.2020 Cuma17:00
Kasım-Aralık Dönemi29.12.2020 Salı31.12.2020 Perşembe17:00

Başvurular için KAYS internet adresi:
https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

Program Rehberi ve Ekleri için tıklayınız

Kaynak: Dicle Kalkınma Ajansı