Anasayfa

BÜYÜKELÇİLİK FONLARI

 1. ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ 

  Genel Bilgi 

  Almanya Büyükelçiliği’nin; Ekonomi ve Ekonomik İşbirliği başlığı altında; Dış Ticaret Teşviği, Araştırma ve Teknoloji, Almanya’da Yatırım Alanları ve Fuarlar konusunda destekler bulunmaktadır. 
  Kültür ve Eğitim Başlığı altında ise; Spor, Mesleki Eğitim, Arkeoloji, Türk- Alman Gençlik Değişimi, Ernst Reuter Girişimi, Almaya’da Yüksek Öğrenim ve Araştırma gibi konularında destekleri mevcuttur. 
 2. HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ 

  Genel Bilgi 

  Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülmekte olan MATRA Programı, bir sosyal dönüşüm programı olup Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye’de sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yönelik bir fon imkânı sunmaktadır. 

  Uygun Başvuru Sahipleri
  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • Merkezi, Bölgesel ve Yerel Otoriteler,
  • Kar Amacı Gütmeyen Eğitim Kurumları.

   Uygun Başvuru Konuları 

   Programda ana hedef, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve AB müktesebatına uyumun desteklenmesidir. 
   Aşağıda sunulan konular programın öncelikli konularıdır: 
  • Adalet ve İçişleri (mevzuat ve kamu düzeni kanunu, yönetim, polis, yolsuzlukla mücadele),
  • İnsan Hakları (azınlıklar ve halkın bilinçlendirilmesi),
  • Medya ve Bilgi,
  • Eğitim.

   Programın Kapsamı 

   MATRA Programının temel amacı, iyi yönetişim, demokratik yurttaşlık ve sivil topluma katkı yapmaktır. Matra’nın alt programlarından biri de Matra-Decentral’dır. 
   Türkiye, MATRA programında 2000 yılından bu yana aktif olan ülkelerden biridir. Hollanda, Matra’yı Türkiye’nin değişimine yardımcı olmak ve böylelikle AB üyelik kriterlerini karşılaması için bir araç olarak görmektedir. 

 3. KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ 

  Genel Bilgi 

  “Yerel Girişimler İçin Kanada Fonu”nun amacı; teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınma desteği veren küçük ölçekli projeleri finanse ederek, yerel halkın ekonomik, kültürel ve sosyal yaşam standartlarının artırılmasıdır. 

  Uygun Başvuru Konuları 

  Projeler; 

  – Fakirliği azaltmak ve insani temel ihtiyaçlar, 
  – Cinsiyet eşitliği, 
  – Kurumsal kapasite geliştirme, 
  – Çocuk sağlığı ve korunması, 
  – Özel sektörün geliştirilmesi, 
  – Demokrasi ve iyi yönetişim (insan hakları, hukuk üstünlüğü ve adalet) gibi konulara yönelik olarak hazırlanmalıdır. 

 4. JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ 

  Yerel Projelere Hibe Programı 

  (GGP) 

  PROGRAM HAKKINDA 

  “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye’de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır. 
 5. İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ 

  İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE PROGRAMI 

  İngiliz Büyükelçiliği Türkiye’de yılda yaklaşık 500,000 pound tutarında projeye fon sağlamaktadır. 

  Öncelikli alanlar arasında; 
  – Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sivil toplumun güçlendirilmesi, sivil toplum örgütlerinin etki alanlarının genişletilmesi ve çevre konuları yer almaktadır. 
  – Özellikle Türkiye’nin mevzuatının AB müktesebatına uyumu konusunda Türkiye’nin kapasitesinin genişletilmesini hedefleyen projeleri kabul etmekte. Proje fonları için başvurabileceğimiz iki tür fon kaynağı bulunmakta: 

  İngiliz Büyükelçiliği projeleri: İngiliz Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu küçük projeler için (5000 pounda kadar) fon ayırma kararı alabilmektedir. 

  İngiliz Hükümeti projeleri: Daha büyük projeler için, proje teklifleri, standart bir Program Başvuru Formu doldurularak İngiltere Dışişleri Bakanlığı onayına sunulmalıdır. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *