Türkiye-Almanya Gençlik Karşılaşmaları için Çağrı

İki yıllık Covid-19 salgınının ardından gençler yeniden yüz yüze buluşabilecek. Türkiye ile Almanya arasındaki gençlik değişimini yeniden canlandırmak için Gençlik Köprüsü okul dışı projelere 20.000 EUR’ye kadar destek sağlıyor.

Neler Destekleniyor?

Gençlik Köprüsü, Türk ve Alman kuruluşları ortaklığında uygulanan ve karşılıklı ziyaretler içeren projeleri desteklemektedir. Projeler çeşitlilik ve kapsayıcılık, gençlik katılımı, ekolojik sürdürebilirlik veya dijitalleşme gibi ana konuları ele almalıdır. Seyahat, konaklama ve beslenme giderleri, hizmet ücretleri, program ve halkla ilişkiler masrafları finanse edilmektedir.

Önemli Koşullar

Katılımcılar 13-30 yaşları arasında olmalıdır.
Projeler Temmuz – Aralık 2022 arasında gerçekleşecektir.
Karşılıklı ziyaretlerin her biri en az 5 proje gününden oluşmalıdır.
Her bir ülkeden en az 10 genç katılım sağlar.
Başvuru Alman ortak kuruluş tarafından yapılır.

Başvuru süresi 12 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir. Desteklenecek projeler 17 Haziran 2022 tarihine kadar belirlenecektir.
Daha fazla bilgi için
Başvuru formu için tıklayın

ALİKEV Genç Sanatçı Fonu Başvuruları Açıldı

ALİKEV Genç Sanatçı Fonu bu yıl “ıskalamak” temasıyla düzenleniyor.

Fon kapsamında genç sanatçılara toplam 200 bin TL’lik destek sağlanacak.

Yaşamda süratle yol alırken ıskaladıklarımızın ne kadar farkındayız? Sanat, yaşam telaşında koştururken ıskaladıklarımızı keşfedip ortaya çıkarmanın bir yolu olabilir mi? Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın, genç sanatçıların proje fikirlerini ve hayallerini desteklemek için hayata geçirdiği Genç Sanatçı Fonu’nun bu yılki teması “Iskalamak” olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 24 Haziran olan fon kapsamında fikirlerini sanat eserine dönüştürmekte finansal desteğe ihtiyaç duyan sanatçıların projelerine toplamda 200 bin TL’lik destek verilecek.

Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek misyonuyla kurulan ALİKEV’in, genç sanatçılara destek olmak üzere hayata geçirdiği Genç Sanatçı Fonu (GSF) Programı bu yıl “Iskalamak” temasıyla düzenleniyor.

Bu yıl geçmiş dönemden farklı olarak “yeni medya sanat üretimleri”nin de  destekleneceği fon kapsamında, fikirlerini sanat eserine dönüştürme anlamında finansal desteğe ihtiyaç duyan genç sanatçıların projelerine destek verilecek. Fondan yararlanmaya hak kazanan genç sanatçılar, alanında uzman sanatçı ve akademisyenlerle yapılacak atölyelere de katılabilecek.

Her sanatçının dilediği kadar eserle başvurabileceği Genç Sanatçı Fonu’nda, aynı sanatçıya ait birden çok başvuru olması durumunda yalnızca bir (1) eser desteklenecek.

Toplam 200 bin TL’lik destek

Son başvuru tarihinin 24 Haziran 2022 olduğu fona, tüm illerden 18 yaşından gün almış ve 30 yaşını geçmeyen kişiler katılabiliyor. 2022 yılının toplam bütçesi 200 bin TL olan Genç Sanatçı Fonu’nda, her yararlanıcı 20 bin TL kadar destek talep edebiliyor.

“Iskalamak kavramının çağrıştırdıklarını irdeleyeceğiz”

Bu yılki tema özelinde Yusuf Atılgan’ın “Yoksa her şey ben olmadığım zaman, benim olmadığım yerlerde mi oluyordu?” dediği ile Tezer Özlü’nün “Hayatı ıskalamak istiyorum, herhangi bir ucundan tutmak değil. İnsanın kendine yararı yokken başkalarına nasıl olsun?“ sorusu arasındaki yelpazeyi incelemek istediklerini belirten ALİKEV “Kimseyi büyüyen zaman ihtiyacına karşılık daha üretken ve hızlı olmaya davet etmeyeceğiz. Yaşamak isterken en çok kendini ıskalayan öznelerin hikayesini keşfetmeye çağırıyoruz. Hep birlikte geçmişe bakmaya, bugünü anlamaya ve geleceği kurmaya çalışırken ıskalananları kimin belirlediğini ifşa etmek istiyoruz. Düşlerimizi, dinlediğimiz ya da yaşadığımız hikayeleri sanat aracılığıyla dönüştürerek ‘ıskalamak’ kavramının çağrıştırdıklarını irdeleyeceğiz.” dedi.

Başvuru koşullarıyla ilgili tüm ayrıntılara Genç Sanatçı Fonu Rehber” dokümanından ulaşılabiliyor. Katılım için gsf.alikev.org adresinde yer alan başvuru platformuna kayıt olmak ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak gerekiyor.

Rehber için tıklayın

İletişim:
Şeyma Keskin – Programlar Sorumlusu

Ali İsmail Korkmaz Vakfı
0543 425 4530
seyma.keskin@alikev.org

Ali İsmail Korkmaz Vakfı Hakkında

Ali İsmail; 2011 yılında, yani henüz 17 yaşındayken, “Toplum İçin Gençlik” isimli bir hareket başlatmış ve arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinlik yapmıştı. Yaptıkları ilk etkinlik okulun bahçesini temizlemek olan bu grup, daha sonra huzurevi ziyareti, engelliler için mavi kapak toplama, ilköğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkânları kısıtlı olan köy okullarına kitap, kıyafet desteği gönderme gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi. “Düşlerinde Özgür Dünya” olan Ali İsmail, bu düşlerini gerçekleştirmek için birçok faaliyet yapmıştı ve toplum için yenilerini yapmayı planlıyordu. Ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Ali İsmail’in yarım kalan “Düşlerindeki Özgür Dünya” için yola çıktı ve bu amaçla 2014 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor.

www.alikev.org

Açık Teklif Çağrısı: UN Women Türkiye Türkiye’de Kadın Haklarının ve Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi için STK’ların Kapasitelerinin ve Çok Paydaşlı İşbirliklerinin Güçlendirilmesi

Hibe Başlığı (İngilizce): UN Women Strengthening civil society capacities and multi-stakeholder partnerships to advance women’s rights and gender equality in Turkey

Proje Başına Hibe: 100.000 – 150.000 $

Sektör: SİVİL TOPLUM , TOPLUMSAL DAYANIŞMA, DİĞERProgram: UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)

Yayınlanma Tarihi: 19/04/2022

Son Başvuru Tarihi: 17/06/2022

KAPSAM VE AMAÇ

UN Women Türkiye tarafından Nisan 2021 ile Mart 2024 arasında Avrupa Birliği desteği ile yürütülen “Türkiye’de Kadın Haklarının ve Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi için STK’ların Kapasitelerinin ve Çok Paydaşlı İşbirliklerinin Güçlendirilmesi” projesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yönelik dönüştürücü değişiminin aracıları olarak, STK’ların yeteneklerinin artırarak toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Program ile kadın hakları alanındaki ve/veya kadın liderliğindeki sivil toplum kuruluşları ile Türkiye’deki diğer hak temelli STK’ların, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası taahhütleri doğrultusunda ve COVID-19’un etkilerini de dikkate alarak kadın ve kız çocuklarının haklarını geliştirmek için kaynak ve kapasitelerini artırması amaçlanmıştır.

Öncelikler

 • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması
 • Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi
 • İklim eylemlerinde kadın liderliği ve kadınların katılımının sağlanması
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında gençlerin dönüştürücü rollerinin desteklenmesi

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI          

4. lot dışındaki lotlar için kadınların lider olduğu veya kadın hakları alanında çalışan STK’ların başvurularına öncelik verilecektir. 4. Lot içinse gençlerin lider olduğu veya gençlik alanında faaliyet gösteren STK’ların başvuru yapması beklenmektedir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu teklifin bütçe aralığı, Türk Lirası olarak sunulmak üzere en az 100.000 ABD Doları ve en fazla 150.000 ABD Doları tutarında olmalıdır.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Son başvuru tarihi 17 Haziran 2022’dir. 

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için tıklayınız.

HIV2022 İstanbul Araştırma Fonu Başvuruları Açıldı

Çalışmalarına başladığı 2016 yılından bu yana pek çok ilk ve yenilikçi projeyi hayata geçiren, Türkiye’nin hivbilgisi sağlayıcısı #kirmizikurdeleistanbul’un, Türkiye’nin 40 yıla yaklaşan HIV (ve yarattığı sorunlar) ile mücadele tarihinde yine bir ilk olarak 2021 yılında hayata geçirdiği çok önemli bir aşama olan Sivil Toplum HIV Konferansı‘nın ikinci edisyonu #HIV2022İstanbul‘ için hazırlıklar başladı. Kırmızı Kurdele İstanbul #HIV2022İstanbul hazırlıkları kapsamında mikro bir araştırma fonu duyuruyor.

Fon başvuruları, Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2022İstanbul ajandasında/kapsamında sunulmak üzere poster, online anket, anket, saha araştırması, veriye dayalı makale vb. her fikri kapsayabilir.

Türkiye’de kayıtlı tüm ** sivil toplum kuruluşlarına açık olan mikro fonun amaçları;

*farklı sorun alanlarında çalışmalar yürüten kurumların bu alanların HIV ile kesiştiği açılardan durum okuması ve saha araştırması yaparak veri üretmesi *HIV olgusunun bu verilerin sağladığı imkanlar ile daha geniş ve kapsayıcı bir çerçevede hep birlikte tartışılması, ve *Türkiye HIV sivil toplumunun daha olgun bir yanıt üretmesi olarak özetlenebilir. (**Başvurmak isteyen inisiyatif, öğrenci kulüpleri, gönüllü ağları aşağıdaki e-posta adresine yazarak bilgi edinebilirler.) Fon kapsamında 10 sivil toplum kuruluşuna 4’er bin, toplamda 40 bin TL sosyal araştırma bütçesi desteği sağlanacak. Takvimi;

*Başvuru: 21 Nisan- 15 Mayıs 2022

*Değerlendirme: 16- 22 Mayıs 2022

*Kazananların açıklanması: 23 Mayıs 2022

*Fonların aktarılması (sözleşmelerin imzalanması, proje danışmanlığı görüşmeleri vs.): 23 – 31 Mayıs 2022

*Proje başlangıçları: 1 Haziran

*Proje tamamlama, rapor ve sunumlarımların teslimi: 15 Eylül 2022

*Proje kapama görüşmeleri: 18 – 24 Eylül 2022

Son Başvuru Tarihi: 15 Mayıs 2022

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

NewsLabTurkey: İstanbul Kuluçka Programı Başvuruları Açıldı

NLTR Kuluçka Programı, serbest çalışan ya da kariyerinin başındaki gazetecilerin yeteneklerini ve becerilerini artırarak haber endüstrisinin gelecekteki liderleri olmalarını amaçlıyor. NLTR Kuluçka Programı için uluslararası standartta medya becerilerinden yarar sağlayacak ve kendi haber projesini hayata geçirmek için yardıma ihtiyaç duyan istekli ve kararlı katılımcılar arıyoruz.

NLTR Kuluçka Programının hedefi, katılımcılarına multimedya platformlar için sürdürülebilir, etik, profesyonel ve kamu yararına habercilik yapma becerisi ve kaynaklarını sağlamak.

Geliştirdiğimiz program yalnızca gazetecilik becerileri, trendleri ve gazetecilik etiğini değil; gazeteciliğin değişen günümüz koşullarında işlevsel olabilecek iş modelleri ile girişimcilik konularını da içeriyor ve katılımcılarının ileride de sürdürülebilir habercilik pratiklerini benimsemelerini amaçlıyor. Ağustos ayının ilk haftasında başlayarak 4 hafta boyunca derslerin olacağı; ve devamında mentorluk oturumlarının gerçekleştirileceği Kuluçka Programı bu yıl hibrit olarak gerçekleşecek.

Programda seni neler mi bekliyor?
Ağustos ayı içerisinde medya alanında yüz yüze ve çevrimiçi dersler
Eğitmenlerden projeler için birebir mentorluk
Projeni gerçekleştirmen için mini ödenek

Kimler başvurabilir?

Gazeteciler, medya profesyonelleri veya medya girişimcileri,
Sosyal etki yaratacak bir projesi olanlar,
Yenilikçi bir fikri olanlar,
Hâlihazırda bir projesi olup, projesini büyütmek isteyenler

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2022

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2022 Teknik Destek Programı Başvuruları Devam Ediyor

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 5 başlıkta çıktığı 2022 Teknik Destek Programı başvuruları devam ediyor.

 • 2022 Girişimcilik ve Genç İstihdamı Teknik Destek Programı
 • 2022 Turizm Sektörü Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı
 • 2022 İmalat Sanayi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı
 • 2022 Yenilikçi Turizm Teknik Destek Programı
 • 2022 Kırsal İstihdamın Arttırılması Teknik Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 31.10.2022

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 Fizibilite Desteği Programı İlan Edildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2022 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Fizibilite Desteği Programı”  uygun proje başvurularının kendisine sunabilmesi için 01.04.22 tarihi itibariyle ilana çıkmıştır.

Programın Öncellikli Alanları

Öncelik-1: Kültür, Doğa ve Turizm Ekseninde Şehirlerin Markalaşmasına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik-2: Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının İyileştirilmesine yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik-3: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projeler geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL olup,

Bu program çerçevesinde verilecek destekler için asgari ve azami tutarlar,

Asgari Tutarlar: 75.000 TL

Azami Tutarlar: 200.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 15.06.2022

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Haklara Destek II Başvuruları 16 Mayıs’ta Başlıyor

Türkiye’de hak temelli faaliyet gösteren küçük ölçekli örgütlere ve taban örgütlere kurumsal hibe ile birlikte kapasite gelişimi sağlamayı amaçlayan Haklara Destek II’ye başvurular 16 Mayıs’ta açılıyor (Haklara Destek I için tıklayınız). Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu finansmanı ile Hafıza Merkezi ve Heinrich Böll Stiftung ortaklığı ile yürütülen Haklara Destek II uygulaması süresince hak ihlallerine ve hak temelli çalışmalara yönelik dayanışmayı ve mücadeleyi güçlendirecek işbirliklerinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye’de yerleşik en az 40 hak örgütüne iki yıl süreyle toplam 1,800,000 Euro kurumsal hibe desteği sağlanması ve örgütlerin kurumsal gelişimine katkı sağlayacak kapasite gelişim programının uygulanması hedefleniyor. Başvuruların değerlendirilmesinden sonra, yararlanıcılarla uygulamaya 1 Ocak 2023 tarihinde başlanacak ve uygulama, 31 Aralık 2024 tarihinde sonlandırılacak.

Haklara Destek II başvuru değerlendirme sürecinde, eşit muamele görme hakkının yerleşikleşmesi, demokrasinin gelişimi ve toplumda kutuplaşmanın önüne geçilmesi amacıyla ayrımcılık ve azınlık çalışmalarına dair faaliyetler yürüten hak temelli örgütlere öncelik verilecek. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu illerinde kurulmuş ve faaliyet gösteren örgütlere öncelik tanınacak.

Başvuruların Türkçe alınacağı Haklara Destek II’nin başvuru süreci 45 gün sürecek ve 30 Haziran 2022 günü saat 17:00’da sonlandırılacak. Programa nasıl başvuru yapılacağına ve başvuru ile ilgili detaylı bilgilere 16 Mayıs’tan itibaren haklaradestek.org web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Haklara Destek II duyuru videoları için tıklayınız.

Açık Teklif Çağırısı: ABD Büyükelçiliği Hibe Programı

ABD Büyükelçiliği Hibe Programı:

 • Ortak Güvenliğin Desteklenmesi
 • Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi
 • Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi
 • Türk-Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi konularını ele alan projelere hibe verilecektir.

Key Strategic Policy Themes for Mission Turkey’s Grants Program
U.S. Mission Turkey announces its country-wide grants program. Funding is available to support projects that address one or more of the following key bilateral themes below. The audiences for these programs are Turkish nationals.

Support Shared Security
Projects for consideration in this category should support and advance cooperation between the United States and Turkey in efforts to promote cooperation in NATO and other multilateral security organizations, cybersecurity, and the role of women in peace and security, counter terrorism, address transnational crime, and increase cooperation in the eastern Mediterranean.

Strengthen Economic Prosperity, Promote Innovation, Foster Entrepreneurship, and Improve the Digital Economy
Proposals in this category may include, but are not limited to, entrepreneurship training; small-and-medium enterprise (SME) planning; teaching marketing and outreach techniques; fostering research and development/innovation; and advancing awareness of and adherence to labor rights and laws. Proposals are welcome that strengthen the open and dynamic digital economy and that highlight sectors with growth potential such as local tourism/hospitality, value-added agrobusiness, innovative agricultural technology/practices, and inclusive financial services. These projects could include the utilization of cloud-based technology to meet local needs, training on the importance of the free flow of data, and improving the data literacy of citizens to take advantage of publicly-available information. Proposals are welcome to increase cooperation between U.S. and Turkish scientists and industry, particularly in the fields of agricultural technology innovation, green technology applications, combatting climate change, developing the blue economy, and efforts to address Covid-19. Proposals that partner with U.S. private sector firms to strengthen business-to-business relationships and those that harness the Turkish-American diaspora’s knowledge, experience, and investment resources to spur growth in economically disadvantaged regions across Turkey are welcome.

Reinforce Democratic Values
Proposals in this area should reinforce respect for international human rights norms within Turkey, counter gender-based violence, support LGBTQI rights, promote the rule of law and freedom of expression, and/or strengthen the capacity of Turkish media and civil society in order to advocate for human rights and freedoms. Programs here may also aim to assist Turkish media as well as media consumers in identifying and responding to misinformation and disinformation.

Foster Turkish and U.S. Ties
Proposals for this category should include programs to develop English language teaching/learning that also promote diversity, inclusion, and/or the representation of specific marginalized communities. Proposals are also welcome that promote STEAM education, develop networks between U.S. and Turkish STEAM educators and organizations, and encourage study in the United States. Activities would seek to build personal, educational, and commercial ties between the Turkish and American people and promote a positive understanding of the value of the relationship between the two countries. Proposals aiming to protect and/or restore important cultural and historical sites are also welcome.

 • Teklif Çağrısı 24 Haziran 2022 Türkiye Saati ile 17:00‘de KAPANACAKTIR.

Kimler başvurabilir?

 • Düşünce kuruluşları ve sivil toplum/sivil toplum kuruluşları dahil ABD ve Türkiye’deki kar amacı gütmeyen kuruluşlar
  Kamu ve özel yüksek öğretim kurumları
  Bireyler
  ABD Misyonu liselere, ticari firmalara, kar amacı gütmeyen şirketlere (teknoparklar gibi), belediyelere veya devlet kurumlarına hibe veremez.
 • Proje ortakları için böyle bir kısıtlama yoktur.

Daha detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.