Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa – Avrupa Dijital İkiz Okyanusu için Temel Modeller

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Underlying models for the European Digital Twin Ocean

Bütçe: 9.000.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 17/02/2022

Son Başvuru Tarihi: 12/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Bu çağrının amacı, Kopernik Programı tarafından sunulan deniz hizmetlerine tamamlayıcı olacak yeni nesil bir AB dijital okyanus modeli (İkiz Okyanus) hazırlamaktır. Sunulacak tekliflerin gerekli girdi ve doğrulama verileri, yüksek performans ve dağıtılmış bulut bilişim tesislerine erişim sağlanması için bir kamu altyapısı olan Avrupa Dijital İkiz Okyanusu mimarisi ile bütünleşmesi beklenmektedir.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Avrupa Dijital İkiz Okyanusu için referans modellerin geliştirilmesi,
 • Geliştirilen modellerin biyo-jeokimya, deniz ekosistem modelleri (daha yüksek beslenimsel katmanlar dâhil) ve diğer sistemler ile birlikte kullanılması,
 • Okyanus ikizinin belirli kalite standartlarını izleyen ek modeller veya yazılımlar ile birlikte kullanımını için bir araç seti ile tamamlanması,
 • Okyanus ikiz modellerinin Okyanus Misyonu kapsamında deniz feneri bölgelerinin desteklenmesi için durum senaryolarının ve simülasyonların geliştirilmesine olanak sağlanması.

Beklenen Sonuçlar

 • Okyanuslara yönelik öngörüler ile okyanus iklimi tahmin kapasitelerinin geliştirilmesi
 • Deniz çevresiyle ilgili AB mevzuatının desteklenmesi için kapasitelerin geliştirilmesi,
 • Misyonun üç önceliğinin (biyoçeşitlilik, sıfır kirlilik, sıfır karbon) desteklenmesi ve deniz feneri bölgelerinin desteklenmesi,
 • Sanal ortamda birlikte kullanılacak bilimsel araç kutularının geliştirilmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Uygun AB Üyesi olmayan ülkeler:
  • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
  • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 9.000.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Bu çağrı için son başvuru tarihi 12 Nisan 2022’dir.

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Çağrı Metni 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ufukavrupa@tubitak.gov.tr

TechAnkara 2022 Yılı Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı Açıldı

Ankara’da, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan mevcut mentor havuzunun genişletilmesi ve girişimlere mentorluk desteği sağlanması amacıyla yürütülecek olan TechAnkara 2022 Yılı Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programına başvurular alınmaya başlanıldı.

2018 yılından bu yana her sene yürütülmekte olan mentorluk desteği ile Ajansımız girişimcilerin bulunduğu her düzey için farklı mentorluk yaklaşımı benimseyen, girişimciler ve mentorlar arasında bilgi ve iş ağı paylaşımını artırarak değer yaratan ve bu paylaşımın sürekliliğini takip eden etkin bir program yürütmeyi amaçlamaktadır.

Mentorluk Süreci

Girişimciler 20 Şubat 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında toplam 24 saat eşleştiği mentorle görüşebilecektir. Görüşmeler hem mentor hem de girişimcinin uygun gördüğü zaman aralıklarında gerçekleşecektir. Program süresince başarılı bir mentorluk süreci geçiren girişimciler süre yeterli olduğu takdirde ikinci bir mentorluk desteğini alabileceklerdir.

Başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

 • Girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentor ile yüz yüze (ya da elektronik ortamda) mentorluk görüşmeleri gerçekleştirilmesi
 • Mentorler tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması
 • Ajans koordinasyonunda kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması
 • Girişimcilerin katılacağı networking etkinliklerinin düzenlenmesi

Başvuru

Programa başvurular TechAnkara Girişimcilik Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir ve başvurular 31 Ekim 2022 tarihine kadar açık olacaktır. Mentorler ve girişimciler programa aşağıdaki linkten başvuru yapabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayın

TÜBİTAK; Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) ile Girişimcilere 200.000 ₺ Hibe 

Şirket kurmamış girişimcilerin; “yenilikçi ve özgün yönleri bulunan (rekabetçi), ulusal ve global pazarlarda ticarileşme potansiyeli yüksek, istihdam ve katma değer yaratabilme imkânı olan, teknoloji tabanlı iş fikirlerini” hayata geçirebilmesi için 200.000 TL hibe desteği sağlayan TÜBİTAK BİGG Programı AbdullahGül Üniversitesi & Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi resmi uygulayıcı kuruluş olarak Fly For Future adıyla yürütülmektedir.

Fly For Future BİGG Hızlandırma Programı kapsamında girişimcilere iş modellerini geliştirme, mentorluk desteği alma ve iş planlarının yazımına yönelik danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 28.03.2022

Önemli Not: 28 Mart itibariyle 2022 yılı için başvuru formu kapatılacaktır.

Detaylar için:  https://bigg.agu.edu.tr

Başvuru İçin: http://survey.agu.edu.tr/index.php/898148/lang-tr

Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa Atlantik ve Kuzey Kutbu Havzası Deniz Feneri – Deniz ve Kıyı Ekosistemlerinin Yenilenmesi ve İklim Direncinin Artırılması

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Atlantic and Arctic basin lighthouse – restoration of marine and coastal ecosystems and increased climate resilience

Bütçe: 17.000.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 08/02/2022

Son Başvuru Tarihi: 12/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Bu çağrı kapsamında, aşağıdaki başlıklar yoluyla büyük ölçekte deniz ekosistemi yenilenmesine odaklanılması beklenmektedir:

 • Deniz ekosistemini baskılayan faktörlerin azaltılması (örneğin balıkçılık, kirlilik, maden çıkarma, engeller ve diğer insan faaliyetlerinden);
 • İklim değişikliğine karşı direncin artırılması ile bunun etkilerini iyileştirme amacıyla ekosistem ve doğa temelli uygulamalar;
 • Yerele uyarlanmış yenilenme önlemlerinin ve yukarıdaki başlıklara uygun çalışmaların sağlanması.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • İstiridye resifleri, yosun ormanları, sulak alanlar ve tuzlu bataklıklar gibi kıyı direncini artıran doğa temelli çözümler yoluyla deniz ve kıyı ekosistemlerinin yenilenmesi için faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Deniz ekosistemini baskılayan ve kıyı alanları üzerinde etkili iklim değişikliğine uyum ihtiyaçlarının sistematik bir şekilde araştırılması,

Beklenen Sonuçlar

 • Özellikle kıyı bölgelerinde yaşanan alışılmadık hava olayları, deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim değişikliğinin neden olduğu diğer etkilere uyum sağlanması amacıyla  toplulukların daha dayanıklı hale getirilmesi için planların uygulanması;
 • Deniz, kıyı ve nehir ekosistemlerinin yenilenmesi için teknolojik, lojistik, sosyal ve ekonomik yeniliklerin sağlanması,
 • Daha iyi yönetişim amacıyla daha bilgili vatandaşlar ve karar vericilere katkıda bulunulması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI          

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Uygun AB Üyesi olmayan ülkeler:
  • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
  • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 17.000.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Bu çağrı için son başvuru tarihi 12 Nisan 2022’dir.

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Çağrı Metni 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ufukavrupa@tubitak.gov.tr

Detaylı bilgi ve hibe programı hakkında olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Girişimcilik Ekosistemlerinin Desteklenmesi Çağrısı Açıldı

Ufuk Avrupa “Girişimcilik Ekosistemlerinin Desteklenmesi Çağrısı” çağrısı özel sektör ve eğitim kurumları işbirliğinde gençlerin girişimciliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Çağrı; meslek okulları, üniversiteler, kamu kurumları, eğitim alanında çalışan KOBİ’ler ve özel sektörün başvurusuna açık.

Son başvuru: 10 Mayıs 2022

Detaylı bilgi için tıklayın

Ufuk Avrupa Atlantik ve Arktik Havzaları Deniz Feneri Bölgeleri – Koordinasyon Faaliyetleri

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Atlantic and Arctic basins lighthouse – coordination activities

Bütçe: 3.000.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 08/02/2022

Son Başvuru Tarihi: 12/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Bu çağrı kapsamında, tamamlayıcı kamu ve/veya özel kuruluşları ve ağları bir araya getirecek ve Atlantik ve Arktik Denizi havzasında bir “deniz feneri bölgesinin” kullanıma açılmasını desteklenecektir. Bu kapsamda heterojen uzmanlığın bütünleştirilmesi ve ilgili alan ve Okyanus Misyonu kapsamında yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlayan geniş bir hizmet portföyünün sağlanması beklenmektedir.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Deniz feneri bölgesi alanında Misyonun tutarlı ve zamanında uygulanmasını sağlamak için Misyon sekreterliği ile işbirliğinin sağlanması,
 • Deniz feneri bölgesi uygulama tüzüklerinin oluşturulması için Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan veya yürütülen eylemlerin desteklenmesi,
 • Okyanus Misyonu ile toplumu hedefleyen faaliyetlerin tanıtılması için havza ölçeğinde iletişim eylemlerin tasarlanması ve yürütülmesi.

Beklenen Sonuçlar

 • Misyon hedeflerinin uygulanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla tutarlı bir izleme çerçevesi oluşturulması,
 • Yatırımcılar ve işletmeler için havza ölçeğinde cazip, iyi işleyen yenilikçi ekosistemlerin oluşturulması,
 • Misyon hakkında farkındalığın artması ve bunun Atlantik ve Arktik denizi havzasında ve ötesinde uygulanmasında vatandaşların katılımın sağlanması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI          

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Uygun AB Üyesi olmayan ülkeler:
  • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
  • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 3.000.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Bu çağrı için son başvuru tarihi 12 Nisan 2022’dir.

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Çağrı Metni 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ufukavrupa@tubitak.gov.tr

Detaylı bilgi ve hibe programı hakkında olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

2022 Dünya Mirası Gönüllüleri Kampanyası Kapsamında Proje Çağrısı

UNESCO Dünya Mirası Merkezi, 2022 Dünya Mirası Gönüllüleri (WHV) Kampanyası kapsamında, “Dünya Mirasına Yönelik Dayanıklılık ve Yeniden Harekete Geçirme” başlığı altındaki proje çağrısını duyurmaktadır.

Toplumsal gelişimin Dünya Mirasının korunmasıyla birlikte yürütülmesinin öneminin vurgulandığı küresel salgın sonrasında, Dünya Mirası Gönüllülerinin (WHV), Dünya Mirasına yönelik çaba ve eylemlerini harekete geçirmesi amacıyla gençlerin ve toplulukların katılımını desteklemesi konusundaki çabaları paha biçilemez. Bu yılki Kampanya aynı zamanda 2022’deki UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesi’nin kabul edilişinin 50. Yıl Dönümünü kutlanması vesilesiyle ayrı bir önem teşkil etmektedir.

Nasıl Başvurulur?

 • Dünya Mirası Gönüllülerinin (WHV) girişiminin devam eden bu çabalarını dikkate alarak, bu çağrı ile kurum ve kuruluşların Haziran ve Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak projeleriyle birlikte 2022 Dünya Mirası Gönüllüleri Kampanyasına başvurmaları beklenmektedir.
 • Dünya Mirası taahhüdünü güçlendirmek ve gençleri Dünya Mirasının korunmasına dâhil etmek isteyen tüm gençlik kuruluşlarının, STK’ların, kurumların ve kamu yetkililerinin açık çağrıya başvurması beklenmektedir.
 • Seçim kriterleri ve zaman çizelgesi hakkında daha fazla bilgi için Proje Çağrısı belgesine bakabilirsiniz.
 • WHV Girişimi aracılığıyla Dünya Mirasının korunması, muhafazası ve tanıtımına yönelik taahhüdünüzü dâhil etmek ve/veya yenilemek için UNESCO Genel Merkezi tarafından ilana çıkılan açık çağrıya başvuruda bulunmak için başvuru formunu doldurabilirsiniz.
 • Başvurular en geç 21 Şubat 2022 tarihi ve saat 02.00’a (GMT+3) kadar gönderilebilecektir.

WHV Girişimi nedir?

WHV Girişimi, gençleri somut eylemlerde bulunmaya ve Dünya Mirası alanlarının korunması, muhafaza edilmesi ve tanıtılmasında aktif rol oynamaya teşvik etmek için 2008 yılında başlatılmıştır. Gençlik örgütleri veya kurumları tarafından, Dünya Mirası alanlarının korunma durumu için birlikte çalışan çok sayıda paydaş ve ortakla iş birliği içinde düzenlenen eylem kamplarından oluşmaktadır. Girişim, ortak kültürel ve doğal mirasımızın korunması için uygulamalı bilinçlendirme faaliyetleri yoluyla ulusal ve uluslararası gönüllüleri harekete geçirmektedir.

UNESCO Dünya Mirası Eğitim Programı çerçevesinde, Girişim, Uluslararası Gönüllü Hizmet Koordinasyon Komitesi (CCIVS) ile iş birliği içinde 2008 yılında başlatılmıştır. Bugün, Girişimin küresel koordinasyonu; Afrika, Arap Devletleri, Avrupa ve Kuzey Amerika ile Latin Amerika ve Karayipler için bölgesel koordinasyon CCIVS tarafından sağlanmakta, Asya ve Pasifik için ise Better World/Uluslararası Çalışma Kampı Organizasyonu tarafından üstlenilmektedir.

Detaylı bilgiye https://whc.unesco.org/en/news/2397 adresinde ulaşabilirsiniz.

Temel Girişimcilik Eğitim Platformu Açıldı

Platform üzerinden eğitimi başarıyla tamamlayıp iş fikrini sunan gençlere hibe desteği verilecektir.

KİMLER HİBE ALABİLİR? 

18-25 yaşları arasında kimliği İstanbul’a kayıtlı Suriyeli ya da İstanbul’da ikamet eden T.C. vatandaşı herkes hibeye başvurabilir.

NASIL HİBE ALABİLİRİM?

 • Eğitimi başarıyla tamamla
  • İş Planını ve Satın Alma Planını Hazırla
  • Platform üzerinden başvuru yap
  • Seninle iletişime geçip, iş planın için danışmanlık sağlayacağız
  • İş Seçme Kuruluna katıl, online olarak yapmak istediğin işi anlat
  • Kurul planını onayladıktan sonra, 22.150 TL değerinde ya da 8.700 TL değerindeki hiben* hazır!
  *Hibeni nakit olarak almayacaksın, satın alma planındaki malzemeleri senin için temin edeceğiz. *Tüm modülleri tamamlayarak, modül içi ve sonundaki soruların en az %70’ini doğru yanıtladığında hibeye başvuru sayfasına yönlendirileceksin.

Girişimcilik üzerine e-öğrenme platformu, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından fonlanan, Mülteci Destek Derneği ve Şişli Belediyesi ortaklığı ile yürütülen “Mülteciler, Sığınmacılar ve Kırılgan Ev Sahibi Topluluktaki Çocuklar, Gençler ve Ailelerin Dayanıklılığının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Save the Children Türkiye Ülke Ofisi tarafından hazırlanmıştır.

Başvuru için tıklayın

AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı 2. Dönem Başvuruları Açıldı

Bu destek programı, kanser hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü süreçte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Bu Suça Ortak Olmayacağız başlıklı bildiriyi imzaladığı için iki kez görevden alınan ve 27 Şubat 2017’de hayatını kaybeden Prof. Dr. Eren Deniz Tol’un ismini taşımaktadır. Öğrencilerinin “dersine ilk girdiğinizde kendinizi üniversitede hissettiğiniz eşsiz hocalardan, asla ödün vermeyen, hayatımda gördüğüm en güçlü kadın”, “güçsüzün yanında olan cesur bir kadın” sözleriyle anlattığı Eren Deniz Tol’un anısının yeni, cesur araştırmacılara güç vermesi ümidiyle..

Son başvuru tarihi: 6 Mart 2022

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın