Açık Teklif Çağrısı: Dijital Avrupa BECERİLER

Hibe Başlığı (İngilizce): Digital Europe SKILLS

Bütçe: 72.000.000 Avro

Sektör: TEKNOLOJİ, DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 09/12/2021

Son Başvuru Tarihi: 22/02/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Dijital On Yıl İletişim dokümanında belirtildiği gibi, dijitalleştirilmiş bir ekonomiye ve topluma doğru giden Avrupa, vatandaşlarının ve işletmelerinin güçlendirilmesi ile dijital tedarik zincirlerinin güvenliği  ve dayanıklılığı ile mümkündür. Bu doğrultuda mevcut çağrının amacı, araştırma ve işletmelerle işbirliğinin teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere, AB eğitim ve öğretim kurumlarının dijital alandaki mükemmelliğini desteklemektir.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Uzmanlaşmış eğitim programlarının kavramsallaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bilgi ve verinin sağlanması,
 • Eğitim kurumları ve şirketler (özellikle KOBİ’ler) arasında bir ekosistem oluşturulması için eylemlere yönelik içgörülerin sağlanması,
 • Şirketler ve üniversiteler arasındaki hareketliliğinin arttırılması için eylemlerin desteklenmesi,
 • Dijital teknolojilerin sanayi tarafında farklı stratejik alanlarda benimsenmesi ve geliştirilmesini hızlandırmak için profesyonellerin eğitilmesi.

Beklenen Sonuçlar

 • Eğitim programlarının, eyleme katılan tüm yüksek kurumlardaki öğrencilere sunulması ve öğretilmesi,
 • Öğrencilere eğitim programlarına katılmaları için (mali veya diğer) destek sağlanması,
 • Eğitim programlarının sunumunu iyileştirmek için beceri ihtiyaçlarının, sektörel ihtiyaçlarının ve seçeneklere ilişkin analizinin yürütülmesi ve Komisyon servisleriyle paylaşılması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Başvuruya uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar):

 • Tüzel kişi olmak (kamu veya özel kuruluşlar)
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak
  • AB Üye Devletleri (Denizaşırı ülkeler ve bölgeler de dâhil)
  • AB Üyesi olmayan devletler
   • AEA ülkeleri ve Dijital Avrupa Programı ile ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu teklif çağrısı için ayrılan toplam bütçe 72.000.000 avro’dur.

Çağrı İsmiÇağrı Bütçesi
Önemli kapasite alanlarında uzmanlaşmış eğitim programları70.000.000
Geliştirilmiş dijital beceri analizleri2.000.000

ZAMAN ÇİZELGESİ

FaaliyetTarih
Çağrı Açılışı17 Kasım 2021
Son Başvuru Tarihi22 Şubat 2022
Değerlendirme14 Mart – 19 Nisan 2022
Değerlendirme sürecin bilgilendirilmesi2022 Mayıs sonu
Kontratların imzalanmasıEylül 2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Önemli kapasite alanlarında uzmanlaşmış eğitim programları

Geliştirilmiş dijital beceri analizleri

Çağrı Metni

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’dir.

Başvuru ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.