Beşerî ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı Başvuruları Başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), kardeş, akraba ve soydaş toplulukların kalkınmalarına yönelik bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla “Beşerî ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı”nı başlattı. Birinci başvuru dönemi 7 Mart’a kadar devam edecek program kapsamında ülkeler arası izlenecek politikalara yol gösterici nitelikteki araştırmalara nakdi destek sağlanacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB); ülkemiz ile tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel derin bağlara sahip toplulukların beşerî ve sosyal kalkınmalarına yönelik kapsamlı bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla “Beşerî ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı”nı (BESKAP) hayata geçirdi. Program kapsamında yapılacak araştırmaların kardeş topluluklar ve Türkiye tarafından gerçekleştirilecek politikalar için yol gösterici olması hedefleniyor.  Bu çerçevede, politika belgesi niteliğinde ve yol haritası oluşturacak araştırmalara öncelik verilecek.

HER PROJEYE 20 BİN TL DESTEK

BESKAP için başvurular bireysel araştırmacılar arasından seçilecek. Bu kapsamda; yüksek lisans ve doktora öğrencileri, lisans mezunu bireysel araştırmacılar ve doktor unvanına sahip serbest araştırmacılar veya akademisyenler programa başvuru yapabilecek. Programa Türkiye ve yurtdışındaki araştırmacılar ikili veya çoklu ortaklıklar kurarak başvurabilecek. Dernek, vakıf vb. tüzel kişiliklerin programa başvuruları kabul edilmeyecek.   Türkiye Bursları kapsamında halihazırda öğrenim gören öğrenciler de bu programa başvuramayacak. Türkiye’de eğitimini tamamlamış ve ülkesine dönmüş Türkiye Mezunlarının başvuruları ise kabul edilecek. Bir araştırma projesine en fazla 20.000 TL destek verilecek. Programa ilişkin öncelikli konular ise; Kurumsal Ayrımcılıklar, Anadil Eğitim Hakları, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Sivil Toplum Araştırmaları, Medya Analizleri, Sosyolojik ve Demografik Araştırmalar ve Türkiye Mezunları olarak belirlendi.

PROGRAMA NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Öncelikle programa başvurular iki dönem halinde alınacak. Birinci dönem  başvuru süreci başladı ve 7 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. İkinci dönem başvuru tarihleri ise 28 Mart 2022- 30 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Programa başvuracak adayların ytb.gov.tr/beskap adresi üzerinden ön başvuru ve BESKAP Araştırma Formu doldurmaları gerekiyor. Ardından ise adaylar BESKAP araştırma formu ve ytb.gov.tr/beskap adresinde belirtilen bilgileri beskap@ytb.gov.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Programa ilişkin detaylı bilgiler yine beskap@ytb.gov.tr adresinde yer alıyor.

TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Bu program kapsamında Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler,
Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen ve
aşağıdaki şartları sağlayan bilimsel etkinliklere katılım için destek programıdır. Bu
programla yurt içindeki bilimsel etkinliklere katılmak isteyen 35 yaşını aşmamış
araştırmacılara yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek sağlanır.

Destek Unsurları ve Üst Limitler

 • Yol, konaklama ve katılım ücreti toplam destek üst limiti 1.000 TL’dir
 • Konaklama ve katılım ücreti: Limiti aşmamak kaydıyla belgelenen tutar kadar.

Yol gideri: Gidiş dönüş için, iki il arası tek yön mesafesi:

 • 0-100 Km arası 100 TL,
 • 101-350 Km arası 250 TL,
 • 351-500 Km arası 350 TL,
 • 501-650 Km arası 400 TL,
 • 651-800 Km arası 500 TL,
 • 801 Km ve üzeri için 600 TL ödenir.*

* Yol gideri için, şehir içi ulaşım da dâhil olmak üzere başka bir ödeme yapılmaz. Km hesabı
için Karayolları İller Arası Mesafe Cetveli esas alınır.

Kimler Yararlanabilir?

Başvuru sahibinin başvuru tarihinde 35 yaşını aşmamış, en az lisans 3. sınıf veya
lisansüstü öğrenim görüyor/görmüş olan araştırmacılar.

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Başvurular, yıl içinde 4 dönem halinde alınır. Başvuruların en geç etkinliğin düzenleneceği
tarihten bir önceki başvuru döneminde yapılması gerekmektedir. Başvuru dönemi içinde veya öncesinde düzenlenmiş etkinlikler için başvuru yapılamaz.

Birinci Başvuru Dönemi 

 • Açılış tarihi; 3 Ocak 2022
 • Kapanış tarihi; 28 Ocak 2022
 • Sonuç açıklama tarihi; Nisan 2022

İkinci Başvuru Dönemi

 • Açılış tarihi; 4 Nisan 2022
 • Kapanış tarihi; 29 Nisan 2022
 • Sonuç açıklanma tarihi; Temmuz 2022

Üçüncü Başvuru Dönemi

 • Açılış tarihi; 4 Temmuz 2022
 • Kapanış tarihi; 29 Temmuz 2022
 • Son açıklanma tarihi; Ekim 2022

Dördüncü Başvuru Dönemi

 • Açılış tarihi; 3 Ekim 2022
 • Kapanış tarihi; 27 Ekim 2022
 • Sonuç açıklanma tarihi; Aralık 2022

Başvuru sistemi ilgili dönemin başvuru bitiş tarihi saat 17:30’da kapanmaktadır.

Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya sonra da başvuru sonuçları açıklanabilir.

Başvuru Yeri Neresidir?

Bu çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi
üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Daha detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Program bilgi formu için lütfen tıklayınız.

Başvuru Çağrısı: Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Alanında Jean Monnet Eylemi

Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Alanında Jean Monnet Eylemi

Jean Monnet Programları kapsamındaki destekler; Avrupa Birliği (AB), AB Kurumları,  AB’nin öncelikleri ve politikaları ile tüm bunların gündelik yaşama etkilerinin anlatılabilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ortaya çıkan Jean Monnet Eylemleri, 30 yılı aşkın bir süredir, özellikle yükseköğretim alanında, AB hakkında bilgi birikiminin oluşmasını ve yaygınlaşmasını başarıyla desteklemiştir. 2021-2027 Erasmus+ Program döneminde Jean Monnet Eylemlerinin kapsamı ilköğretimden itibaren tüm okulları ve öğrencileri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Yeni tasarlanan Jean Monnet Eylemleri:

Jean Monnet Avrupa Birliği’ni Öğrenme Girişimleri: Avrupa Birliği hakkında bilgi edinmeyi ilham verecek şekilde artıracak faaliyetlerdir. Tek bir genel veya mesleki eğitim kurumu tarafından önerilebilir ve yükseköğretim kurumlarının veya diğer kuruluşların desteğiyle uygulanabilir. Avrupa Birliği’ni Öğrenme Girişimleri, okul yılı boyunca öğretilecek belirli içeriğin geliştirilmesini ve sunulmasını içermelidir. (Okul yılı, yaz okullarını veya belirli proje haftalarını, seminerleri ve tartışmaları ve diğer eğitim faaliyetlerini içerebilir.)

Katılımcı Profili: Tüm Erasmus+ program ülkelerindeki okullar ve mesleki eğitim sağlayıcıları katılabilir (ISCED 1 – 4). Bireysel başvuruya açık değildir.

Süre: 3 yıl (Birbirini izleyen üç yıl boyunca okul yılı başına en az 40 saat uygulanmalıdır.)

Hibe: 30.000 €

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2022, 17.00 (BSİ)

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi: Öğretmen yetiştiren kurumların başlangıç ve hizmet içi öğretmen eğitimi için AB öğrenimini kapsayan yeni materyal ve metodolojiler geliştirmelerine yardımcı olan faaliyetlerdir. Geleneksel, harmanlanmış veya çevrimiçi formatlarda geliştirilebilir, organize edilebilir ve sunulabilmektedir.

Katılımcı Profili: Öğretmen yetiştiren kurumlar ve yükseköğretim kurumları katılabilir. Bireysel başvuruya açık değildir.

Süre: 3 yıl

Hibe: 300.000 €

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2022, 17.00 (BSİ)

Okullar ve Mesleki Eğitim Kurumları İçin Jean Monnet Ağları: Farklı ülkelerdeki okullar arasındaki ağlar ile Avrupa Birliği’nin öğretiminde iyi uygulamaların uluslararası değişimini teşvik etme faaliyetleridir. Önerilen tüm faaliyetler üç yıllık bir süreye sahip olacaktır.

Katılımcı Profili: Tüm Erasmus+ program ülkelerindeki okullar ve mesleki eğitim sağlayıcıları katılabilir. Bir ağ, en az 3 farklı Erasmus+ program ülkesinden en az 5 kuruluştan oluşmalıdır. Bireysel başvuruya açık değildir.

Süre: 3 yıl

Hibe: 300.000 €

Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2022, 17.00 (BSİ)

Daha fazla bilgi için:

Learning EU at School

Jean Monnet Eylemi sayfası

2022 Erasmus+ Programme Guide

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)  altında finanse edilen Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından teklif çağrısına çıkılmıştır. Hibe programı kapsamında firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için toplam 70.000.000 Avro tutarında hibe desteği sunulacaktır.

Başvurular 2 Şubat 2022, Çarşamba günü 17.00’ye kadar açık olacaktır.

Tüm başvurular https://basvuru.kayist.org/ adresinden gerçekleştirilecektir.

Referans: TKYB/2021/FECP

Öncelik 1: Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Öncelik 2: Kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Küçük Ölçekli İşletmeler (1–49 çalışan)
 • Orta Ölçekli İşletmeler (50–249 çalışan)
 • Büyük Ölçekli İşletmeler (250 ve üzeri çalışan)

Destek Tutarı:

Küçük Ölçekli İşletmeler(1 – 49 çalışan)Orta Ölçekli İşletmeler(50 – 249 çalışan)Büyük Ölçekli İşletmeler(250 ve üzeri çalışan)
Toplam Alt Hibe Tutarı (Avro)14.000.00022.400.00033.600.000
Asgari ve Azami Alt-Hibe Tutarı (Avro)15.000 – 45.00025.000 – 125.00040.000 – 300.000

 Destek Oranı:

 • Talep edilen alt-hibe tutarı, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %50’sinden az ve %70’inden fazla olamaz.
 • Alt-proje kapsamında sunulacak insan kaynakları maliyeti, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %70’inden az ve %90’ından fazla olamaz.

Önemli Notlar:

 • Program kapsamında, süreleri 18 ile 21 ay arasındaki projeler desteklenecektir. Destek almaya hak kazanan alt-projeler kapsamında yeni kayıtlı istihdam yaratılması ve bu istihdamın 18 ay süreyle korunması beklenecektir.
 • Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Teknik Yardım Bileşeni altında, Programın etki ve başarısını artırmak amacıyla, hibeden yararlanacak firmalara ve kayıtlı istihdama alınan çalışanlara yönelik eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülecektir.
 • Hibeden yararlanmak isteyen firmaların faaliyet gösterdikleri sektör, TKYB ve Dünya Bankası Yasaklı Sektörler Listesinde (http://www.ifc.org/exclusionlist) yer almamalıdır.

Başvuru:

Başvuru Rehberi’ne uygun olarak hazırlanacak olan başvurular, Kayist Platformu üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Her başvuru sahibi, Program kapsamında yalnızca 1 (bir) alt-proje önerisi sunabilir.

Kayist Platformu: https://basvuru.kayist.org/

Başvuru Belgeleri:

Program hakkında daha detaylı bilgilere ve Başvuru Rehberi’ne Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi internet sitesinden (http://www.kayist.org) ulaşabilirsiniz. Tüm başvuru dokümanlarını “Teklif Çağrısı Dokümanları” başlığı altında bulabilirsiniz.

Bilgilendirme Toplantıları:

Program kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar hakkında daha detaylı bilgi ve duyurular için http://www.kayist.org sitesini takip edebilirsiniz.

Öngörülen Takvim:

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Teklif Çağrısı duyurusu 17 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Başvuruların sunulması için son tarih 2 Şubat 2022’dir. Programın öngörülen takvimi aşağıdaki gibidir:

AksiyonÖngörülen TarihZaman
1.        Bilgilendirme toplantılarıDuyurulacak (*)Duyurulacak (*)
2.        Sözleşme Makamından herhangi bir konuda açıklama talep etmek için son tarih10.01.202217:00
3.        Sözleşme Makamı tarafından açıklamaların yapıldığı son tarih21.01.2022
4.        Başvurular için son tarih02.02.202217:00
5.        İdari kontroller ve uygunluk kontrolü (Adım 1)15.03.2022
6.        Teknik ve finansal değerlendirme (Adım 2)15.05.2022
7.        Çevresel ve sosyal değerlendirme (Adım 3)15.07.2022
8.        Sözleşme Makamının kararının bildirilmesi (Adım 4)01.08.2022
9.        Alt-Hibe Sözleşmesinin imzalanması15.09.2022

(*) Bilgilendirme toplantılarının kesin tarihleri ve yerleri http://www.kayist.org’da yayınlanacaktır.

Sorularınız için kayist@kalkinma.com.tr üzerinden bağlantıya geçebilirsiniz.

TÜBİTAK İkili İş Birliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği

Bu program kapsamında kurum içi etkinlikler, kişisel etkinlikler, eğitim etkinlikleri ve çalıştay türü etkinlikler haricindeki etkinliklere destek verilmektedir.

İş birliği yapılan ülkeler: TÜBİTAK’ın bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında iş birliği
anlaşması olan ülkelerdir.

2022 yılı 1. dönem ikili iş birliği çerçevesinde kapsanan ülkeler: Macaristan, İtalya, Birleşik Krallık, Sırbistan, Çekya, Bulgaristan, Kore, Japonya, Kolombiya, ABD, Almanya, Belarus, Moğolistan, Slovakya’dır.

Destek Unsurları ve Üst Limitler

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam: 50.000 TL

 • Yurtiçi/yurtdışı katılımcıların yol gideri: Seyahat bilet tutarı (Ekonomi sınıfı uçak, otobüs
  veya tren giderleri -yataklı tren hariç- karşılanır. Şehir içi ulaşım için hiçbir ödeme
  yapılmaz).
 • Konaklama ve iaşe gideri: 250 TL/gün/kişi
 • Organizasyon Giderleri: Afiş, duyuru, broşür, toplantı programı, yaka kartı, not
  çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem giderleri: Organizasyon gideri için talep edilen
  destek katılımcı başına 15TL’ yi geçemez (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set
  olarak kabul edilir ve 15TL. bir set için geçerlidir).
 • Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 1.000 TL
 • Toplantı salonu kiralama giderleri (Sadece 1 salon için destek verilir): 2.000 TL/gün

Kimler Yararlanabilir?

Etkinlik yürütücüsünün etkinlik düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden, üniversite/araştırma kuruluşu ve/veya kamu kurum/kuruluşlarında görevli, etkinlik konusunda yetkin (en az doktora öğrenimini tamamlamış veya en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekir.).

Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

Başvuru DönemiAçılış TarihiKapanış Tarihi*Sonuç Açıklama Tarihi**
1.Dönem3 Ocak 2228 Ocak 22Nisan 22
2.Dönem4 Nisan 2229 Nisan 22Temmuz 22
3. Dönem4 Temmuz 2229 Temmuz 22Ekim 22
4. Dönem3 Ekim 2227 Ekim 22Ocak 23

* Başvuru sistemi ilgili dönemin başvuru bitiş tarihi saat 17:30’da kapanmaktadır

**Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya sonra da başvuru sonuçları açıklanabilir.

Etkinliğin başlama tarihi ile başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması gerekir. Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru Yeri Neresidir?

Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen
başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Program özet bilgi formu lütfen tıklayınız.

Daha detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Enerji Verimliliği Mentörlük Programı Başvurularınızı Bekliyor

PROGRAMIN ADIEnerji Verimliliği Mentörlük Programı
PROGRAMIN KONUSUEnerji Verimliliği Detaylı Etüt Yaptırılması
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİTicaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmeler.
UYGUN OLMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİAsıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler ile son üç dönemdeki 6 aylık toplam enerji tüketim ortalaması 100 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) altında olan endüstriyel işletmeler, Kamu kurum, kuruluşları.
PROGRAM SÜRESİ18 ay
DESTEK ORANI% 75 (KDV Hariç)
BAŞVURU TARİHİ31 Aralık 2021
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ31 Ocak 2022

İklim değişikliği ve çevre konusunda uluslararası camiada değişen paradigma, ulusal politikalarımızı da etkilemiştir.

Ulusal düzeyde harekete geçen bu eyleme, Güney Marmara Kalkınma AjansıBalıkesir ve Çanakkale illerindeki firmalara (ana faaliyet alanı elektrik üretimi olanlar hariç) yönelik enerji verimliliği uygulamaları ile katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yapılan saha çalışmaları, ulusal mevzuat incelemeleri, önceki araştırmalar sonucu ortaya koyulan politikalar ve mevcut kaynaklar dikkate alındığında; 6 aylık ortalama enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan firmalar odak noktası olarak seçilmiştir.

 • Programa başvuracaklar arasında planlı sanayinin adresi olan OSB firmaları avantajlı durumdadır.
 • OSB dışındaki firmaları ile 6 aylık ortalama enerji tüketimi 100-250 TEP kadar olan firmaların da desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu hibe programı ile etütlerini yaptıran firmalar içerisinde Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) koşullarını sağlayanlar, enerji verimliliği yatırımları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına başvurduklarında öncelikli olarak değerlendirileceklerdir.

Daha detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız. 

Program başvurusu için lütfen tıklayınız.

Başvuru Çağrısı: TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Bu program kapsamında yurt dışındaki bilimsel etkinliklere katılmak isteyen araştırmacılara yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek sağlanır.

Destek Unsurları ve Üst Limitler

Destek üst limitleri ülkelere göre farklılık göstermektedir. Ülkelere göre destek limitleri için tıklayınız.

Kimler Yararlanabilir?

En az lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olan araştırmacılar başvuru yapabilir.

Birinci Başvuru Dönemi 

 • Açılış tarihi; 3 Ocak 2022
 • Kapanış tarihi; 28 Ocak 2022
 • Sonuç açıklama tarihi; Nisan 2022

İkinci Başvuru Dönemi

 • Açılış tarihi; 4 Nisan 2022
 • Kapanış tarihi; 29 Nisan 2022
 • Sonuç açıklanma tarihi; Temmuz 2022

Üçüncü Başvuru Dönemi

 • Açılış tarihi; 4 Temmuz 2022
 • Kapanış tarihi; 29 Temmuz 2022
 • Son açıklanma tarihi; Ekim 2022

Dördüncü Başvuru Dönemi

 • Açılış tarihi; 3 Ekim 2022
 • Kapanış tarihi; 27 Ekim 2022
 • Sonuç açıklanma tarihi; Aralık 2022

Başvuru sistemi ilgili dönemin başvuru bitiş tarihi saat 17:30’da kapanmaktadır.

Öngörülen sonuç açıklama tarihi olup programın işleyişine göre anılan tarihten önce veya sonra da başvuru sonuçları açıklanabilir.

Başvuru Yeri Neresidir?

Bu çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi
üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Program özet bilgi formu için lütfen tıklayınız.

Daha detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Açık Teklif Çağrısı: Erasmus+ Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Müsabakaları

Hibe Başlığı (İngilizce): Erasmus + Not-for-profit European sport events

Bütçe: 6.000.000 Avro

Sektör: EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 13/12/2021

Son Başvuru Tarihi: 23/03/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Kapasite geliştirme projeleri, programda spor alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile Programa bağlı olmayan Üçüncü ülkeler arasındaki çok taraflı ortaklıklara dayalı uluslararası işbirliği projeleridir. Bireylerin kişisel ve sosyal gelişimini teşvik etmek ve daha uyumlu topluluklar oluşturmak için bir eğitim aracının yanı sıra değerleri teşvik etmek için bir araç olarak Programla ilişkili olmayan Üçüncü ülkelerdeki spor faaliyetlerini ve politikalarını desteklemeyi amaçlar.

Programın özel hedefleri aşağıdaki gibidir; 

 • Sporda gönüllülük;
 • Spor yoluyla toplumsal kapsayıcılık;
 • Cinsiyet eşitliği de dâhil olmak üzere sporda ayrımcılığa karşı mücadele.

Öncelikli Konular

 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
 • Dijital Dönüşüm
 • Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele
 • Ortak değerler, sivil katılım ve ortaklık

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Etkinliğin hazırlanması ve organizasyonu;
 • Yarışma öncesinde sporcular, antrenörler, organizatörler ve gönüllüler için eğitim faaliyetlerinin organizasyonu;
 • Spor etkinliğine yönelik yan etkinliklerin organizasyonu (konferanslar, seminerler);
 • Gönüllülerin eğitimi;
 • Eski faaliyetlerin uygulanması (değerlendirmeler, gelecek planlarının hazırlanması);
 • Etkinliğin konusuyla bağlantılı iletişim faaliyetleri.

Beklenen Sonuçlar

Bu Ana Eylem kapsamında katılımcı kuruluşların projelerinin (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) aşağıdaki sonuçları üretmesi amaçlanmaktadır:

 • Hedef gruplara hitap edecek yenilikçi yaklaşımlara sahip,  daha ilgi çekici eğitim-öğretim programları sunmak, katılımcı yaklaşımın benimsenmesi ve dijital yöntemlerin kullanılması, dezavantajlara sahip hedef grupların ihtiyaçlarına yönelik yeni ve gelişmiş uygulamalar, sosyal, etnik, dilsel ve kültürel çeşitliliği ele alacak yeni yaklaşımlar,  özellikle bölgesel ve yerel düzeyde rekabet edebilirliği ve istihdamı destekleyecek yeni yaklaşımlar;
 • Kurum içinde daha modern, dinamik ve profesyonel bir ortamın oluşturulması; dijital yetenekler de dahil olmak üzere uygulama örnekleri ve yeni yöntemlerin günlük faaliyetlere dahil edilmesi, farklı alanlarda veya diğer sosyo-ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarla sinerji oluşturmaya açık olmak;
 • AB/uluslararası düzeyde çalışabilmek için profesyonellik ve kapasitenin arttırılması,  ileri yönetim yetkinlikleri ve uluslararası olmak için stratejiler oluşturulması; diğer ülkelerden ortaklarla işbirliği,  AB projelerinin veya uluslararası projelerin hazırlık, uygulama, izleme ve takibinde kalitenin arttırılması;
 • Spor ve fiziksel aktiviteye yönelik bilgi ve farkındalığın arttırılması;
 • Sosyal içerme, eşit fırsatlar ve sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesinde sporun rolü konusunda farkındalığın artması;

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu veya özel kuruluş, Erasmus + Programı’na finansman için başvurabilir. Ek olarak, gençlik çalışmalarında aktif olan, ancak bir gençlik örgütü olması gerekmeyen gençlik grupları finansman için başvurabilir.

Aşağıdaki ülkeler tüm Erasmus+ Programı faaliyetlerine katılabilir;

 • Avrupa Birliği’nin 27 Üye Devleti ve denizaşırı ülke ve bölgeler,
 • Programla ilişkili üçüncü ülkeler:
  • EFTA / AEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç,
  • AB’ye aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti.

Ek olarak, belirli Erasmus+ Programı eylemleri, Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden kuruluşlara da açıktır. Katılım yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen 2022 Erasmus+ Program Kılavuzuna bakın.

ORTAK ARAMA 

Her alt önceliğin altında, başvuru için çeşitli İş Ortağı Arama bağlantıları mevcuttur.

Başvurunuzda kolaylık sağlaması için lütfen Program Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Erasmus+ Kılavuz

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

https://www.ua.gov.tr/

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: bilgi@ua.gov.tr

Açık Çağrı Teklifi: Ufuk Avrupa Girişimci Ekosistemlerin Genişletilmesi

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Expanding Entrepreneurial Ecosystems

Bütçe: 5.000.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 26/11/2021

Son Başvuru Tarihi: 10/05/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Girişimci Ekosistemlerin Genişletilmesi,  özel sektör ve hızlandırıcı kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde tasarlanan programlar aracılığıyla girişimcilik eğitimini destekleyerek gelişme aşamasındaki yenilikçi ekosistemlerde bulunan gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje tekliflerinin Avrupa’nın yüksek performans gösteren yenilik merkezlerinde faaliyet gösteren özel sektör aktörlerinin örnek uygulamalarını desteklemesi ve eğitim kurumlarıyla mevcut işbirliğini artırması beklenmektedir.

Faaliyet tanımları/ Uygun faaliyetler

 • Eğitim programlarının uygulanmasında iş uzmanlarının katılması.
 • Dengeli cinsiyet katılımı hedefiyle, çeşitli disiplinlerden ve bölümlerden öğrencilerin ve mezunların ilgili şirketlerin yapılarına dâhil olması ve eğitim personelinin şirketlerin iş süreçlerine katılması.
 • Öğrencilerin, ortakların uzmanlık alanında yenilikçi çözümler önerebilecekleri ve ürünü ile iş geliştirme stratejisini geliştirmek için kaynak ve destek sağlanan ortak fikir üretme organizasyonları.

Beklenen Sonuçlar

 • Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip yenilik ekosistemleri arasında kaynak akışının iyileştirilmesi
 • Gençlerin (serbest meslek sahibi dahil) istihdam edilebilirliğinin artırılması,
 • Avrupa ve uluslararası ölçekte yenilikçi ekosistemlerinin geliştirilmesi için girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Sektörler ve/veya coğrafyalar arasında çeşitli iş kültürleri ve fırsatlara yönelik farkındalığın artması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 5.000.000 avro’dur

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.

Genel ekler için tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpinfra@tubitak.gov.tr

RESISTIRE Önemseyen İşverenler Çağrısı Yayımlandı

RESISTIRÉ, değişimin kilit aktörleri ve ev işçilerinin dostları olarak bağlı işverenleri harekete geçirerek evde bakım sektörünün ve ev işçilerinin çalışma koşullarının olumlu dönüşümüne katkıda bulunan pilot projeleri finanse ediyor.

COVID-19 krizi, tüm biçimleriyle bakım işinin önemini vurgulanıyor. Ancak, dikkatler daha çok kurumsallaştı sağlık çalışanlarına odaklandı, en marjinalleştirildi ve savunmasız bakım çalışanlarının, özel hanelerde çalışanların çalışma koşulları ihmal edildi.

Çağrının amacı yalnızca asgari yasal gerekliliklere uygunluk olarak değil, aynı zamanda karşılıklı anlayış, eşitlik ve adalete dayalı daha iyi bir çalışma ortamının teşvik edilmesi olarak anlaşılan ev işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi.

Projenin hedefleri aşağıdaki gibi sıralanıyor;

 • Ev işçisi işverenlerini değişim için aktörler olarak harekete geçirmesi,
 • İşverenler arasında ev işçilerinin hakları, koşulları ve ihtiyaçları ve müttefik olarak hareket etmenin önemi konusunda farkındalık yaratması,
 • Taban örgütleri arasındaki ittifakları teşvik etmek ve göçmen kadın ev işçilerinin seslerini güçlendirmesi,
 • Genel halk ve diğer işverenler arasında farkındalık yaratması için süreci ve sonuçları yaymak.

Bu hibenin bütçesi 20.000 – 40.000 avro olacak.

Bu çağrılara Sivil Toplum Örgütleri başvurabiliyor ve son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.