İstanbul Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır.

Program Adı: Fizibilite Desteği Programı

Referans Numarası: İSTKA/2022/FZD

Program Bütçesi: 10.000.000 TL

Proje Başına Asgari-Azami Destek Tutarları: 100.000 TL – 450.000 TL

Azami Destek Oranı: %100

Son Başvuru Tarihi ve Saati*: 30/12/2022 – 17:00

* Son başvuru tarihi 30/12/2022 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Başvuru Sahipleri son başvuru tarihini beklemeden Ajansa fizibilite desteği başvurusunda bulunabilir. Proje başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının elden veya posta yolu ile Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi: İSTKA/2022/FZD

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Tavsiye Edilen Yazılar