Açık Teklif Çağrısı: İstanbul Kalkınma Ajansı 2022 Fizibilite Desteği Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır.

Program Adı: Fizibilite Desteği Programı

Referans Numarası: İSTKA/2022/FZD

Program Bütçesi: 10.000.000 TL

Proje Başına Asgari-Azami Destek Tutarları: 100.000 TL – 450.000 TL

Azami Destek Oranı: %100

Son Başvuru Tarihi ve Saati*: 30/12/2022 – 17:00

* Son başvuru tarihi 30/12/2022 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Başvuru Sahipleri son başvuru tarihini beklemeden Ajansa fizibilite desteği başvurusunda bulunabilir. Proje başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının elden veya posta yolu ile Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi: İSTKA/2022/FZD

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa, Avrupa Yenilik Ekosistemlerinde Daha Kapsayıcı Ağlara ve Girişimlere Doğru

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems

Bütçe: 4.000.000 Avro

Proje Başına Hibe: 500.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 11/01/2022

Son Başvuru Tarihi: 26/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Çağrının konusu ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde Üye Devletler ile Asosiye Ülkelerde yeniliğe destek veren başarılı girişimler ile ağların yenilik alanında faaliyet gösteren paydaşları ile yenilik bölgelerine katılımının artırılması ve işbirliğinin  genişletilmesi yoluyla Avrupa’nın yenilik verimliliğinin ve kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Üye Devletler, Asosiye Ülkeler ve AB’deki bölgeler arasında ortak finanse edilen çok yıllı faaliyet programlarının desteklenmesi;
 • Dörtlü sarmal (vatandaşlara ve onların ihtiyaçlarına güçlü bir vurgu yaparak sanayi, akademi, sivil toplum ve kamu yetkilileri arasında bir işbirliği modeli)  boyunca daha fazla paydaşın dahil edilmesi,  bölgelerde yeniliğin uygulanmasına yönelik başarılı teşvik ve ağlara katılımının desteklenmesi;
 • Yenilikçi çözümlerin piyasa tarafından benimsenmesi ile bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veren sosyal yeniliğin toplum ile bütünleştirilmesine destek verilmesi.

Beklenen sonuçlar

 • Daha çeşitli yenilik aktörlerinin katılımının genişletilmesiyle kapsayıcılığın artırılması,  Avrupa yenilik ekosistemlerini birbirine bağlayan ve yenilikçi çözümlerin dağıtımını ve büyütülmesini destekleyen başarılı girişimlerin ve ağların AB ve Asosiye Ülkelerin bölgelerine katılımının genişletilmesi;
 • Avrupa’da yenilik alanındaki bölünmenin azaltılması, kapsayıcılık ve bağlanabilirlik alanlarında Avrupa Araştırma Alanının yenilik yönünün güçlendirilmesi, Üye Devletlerin ve Asosiye Ülkelerin yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma için ortak çabalara katılımlarının sağlanması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 4.000.000 avro’dur.

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

HE Main Work Programme 2021–2022 – 1. General Introduction

HE Main Work Programme 2021–2022 – 10. European Innovation Ecosystems (EIE)

HE Main Work Programme 2021–2022 – 13. General Annexes

HE Programme Guide

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpinfra@tubitak.gov.tr

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı 2022 Yılı Çağrısı Açıldı

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research – JPND) Avrupa’da nörodejeneratif hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Söz konusu girişim kapsamında nörodejeneratif hastalık araştırmalarını daha verimli hale getirecek ve tedavi kabiliyetini artıracak yöntemler konusunda proje çağrıları açılmaktadır.

Proje önerilerinin Alzheimer, Demans, Parkinson, Prion Hastalıkları, Motor Nöron Hastalıklar, Huntington, Spinocerebellar Ataxia (SCA), Spinal Muscular Atrophy (SMA) nörodejeneratif hastalıklarından bir ya da birkaçını hedeflemesi ve aşağıdaki araştırma alanlarına odaklanması gerekmektedir:

 • Farmakolojik olmayan tedavilerde biyomoleküler ve fiziksel okumaların belirlenmesi
 • Etkin farmakolojik olmayan tedavilerin moleküler ve hücresel seviyede mekanizmalarının son tekniklerle belirlenmesi
 • Belirli hasta gruplarına ait kohort çalışmalarında gözlenen farmakolojik olmayan tedavilerin doğrulanması
 • Gelecek büyük çaplı klinik çalışmalarda kullanılabilecek farmakolojik olmayan tedavilerin etkilerini daha iyi görüntülenmesini sağlayacak biyoişaretleyicilerin tanımlanması
 • Farmakolojik olmayan tedavilerin mekanizmalarının daha iyi anlaşılması
 • Farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi kombinasyonlarında ilaç hedef bölgelerinin tanımlanması
 • Tedavi cevabını tahmin edebilen faktörlerin tanımlanması

Detaylı bilgiyi uluslararası çağrı duyurusu ve uluslararası çağrı metninden edinebilirsiniz.

Proje Konsorsiyumu: En az üç en fazla yedi ülkeden oluşabilir. Aynı ülkeden en fazla iki proje yürütücüsü olabilir. Her proje partneri bulunduğu ülkedeki katılımcı fonlayıcı kuruluş tarafından fonlanır. Katılımcı ülke ve fonlayıcı kuruluşların listesi ve bütçe bilgileri için tıklayın.

Bütçe:  Ülkemizden projelere katılan araştırma grupları için bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç uluslararası proje başına 1.500.000 TL’yi; yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları için 1.000.000 TL’yi aşamaz.  Detaylı bilgi için ulusal başvuru kurallarını inceleyebilirsiniz.

Çağrı Takvimi:

1 Mart 2022 1. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi (https://ptoutline.eu/app/jpnd2022)

7 Mart 2022 1. Aşama TÜBİTAK Son Başvuru Tarihi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr)

28 Haziran 2022 2. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi (https://ptoutline.eu/app/jpnd2022)

İkinci aşama uluslararası bilimsel değerlendirme sürecinde başarılı bulunan projelerde yer alan araştırmacılarımız için TÜBİTAK son başvuru tarihi duyurulacaktır.

İletişim:
Dr. Gaye Çetinkaya Campari
gaye.cetinkaya@tubitak.gov.tr
0 312 298 17 91
TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
http://www.neurodegenerationresearch.eu/

Detaylı bilgi için tıklayınız

Açık Teklif Çağrısı: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Fizibilite Desteği

Kimler Yararlanabilir?

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Başvuru sahibinin, başvurduğu Ajansın faaliyette olduğu il sınırları içinde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin o bölgede bulunması gerekmektedir.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Eğitim, program ve proje hazırlanması, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • Destek limitlerine KDV dahildir. (yönetici şirket başvuruları hariç)
 • Faaliyet; başvurulan Ajansın kapsadığı bölgenin il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Son Başvuru Tarihi: 30/12/2022

Başvuru Yeri Neresidir?

Online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ ÖZET BİLGİ FORMU için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

SALT Araştırma Fonları 2022 Başvuruları Başlıyor

Ön başvurular 21 Şubat’a kadar devam edecek.

SALT Araştırma Fonları, Türkiye’nin İmparatorluktan cumhuriyete iki yüzyıllık kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında özgün belge edinimi ve araştırma hedefli projeleri teşvik eder.

2013’ten bu yana toplam 62 projenin destek aldığı fon; toplumsal değişim ve dönüşümleri yansıtan yerel örnekleri disiplinlerarası ve çok yönlü bakış açılarıyla inceleyen, böylece yeni kaynakları görünür kılan veya genelgeçer kanıların güncel bulgularla sorgulanmasına olanak tanıyan çalışmalara yöneliktir. Bu doğrultuda, kurumun arşiv koleksiyonlarını yorumlayacak veya uzun soluklu araştırmalarına eklemlenebilecek nitelikteki içeriklere, değerlendirme aşamasında öncelik tanınır.

2022’de desteklenecek araştırma projelerinin her birine 15.000 TL’lik fon sağlanacak. Başvurular iki aşamada tamamlanacak. 21 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’e kadar süren ön başvurular ile içeriğin konu, dönem ve araştırma alanı bakımından uygunluğunun belirlenmesi amaçlanıyor. Bu aşamayı geçen aday projeler için 21 Mart Pazartesi’ye kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından sonuçlar, 21 Nisan Perşembe günü duyurulacak. Desteklenen projelerin çıktılarıysa, Aralık ayında düzenlenecek bir sunum programıyla herkesin erişimine açılacak.

Bu yılki değerlendirme süreci Farah Aksoy (SALT), Deniz Artun (Galeri Nev), Doç. Dr. Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Onaran (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’un (SALT) yer aldığı Seçici Kurul tarafından yürütülecek.

Başvurular, SALT Araştırma’nın odaklandığı çalışma alanları kapsamına giren araştırma projelerine açıktır. Kent, toplum ve ekonomi tarihi araştırmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve 20. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin çalışmalar ile kent araştırmalarını kapsar. Mimarlık ve tasarım araştırmaları, 1950’ler sonrası Türkiye’de mimari pratikler ve tasarım yaklaşımlarına ilişkin, basılı kaynakların dışında kalan veya mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar getiren içeriklere yöneliktir. Bu bağlamda çeşitli konular, alanın süreç içerisindeki gelişimini yansıtacak şekilde, tasarım nesnelerinden yapılı çevreye farklı ölçeklerde işlenebilir. Sanat araştırmaları, 1950’lerden itibaren bölgesel ve uluslararası çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat tarihi yazımları ile mevcut kaynakların yeniden ele alınmasını sağlayacak materyal incelemelerini içerir.

SALT Araştırma Fonları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve ön başvuru yapmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Garanti BBVA, SALT’ın kurucusu ve daimî destekçisidir.

Görsel

1960’larda Kızılay’da açılan Markiz ve Venüs mağazalarının Larissa Araz tarafından çekilmiş fotoğrafları

Enver Arcak, “‘Hermana’ 20. Yüzyıl Ankara Yahudileri Görsel Araştırma Projesi” (2016)

Açık Teklif Çağrısı: Tek Pazar ve Ticaret Programı, Sürdürülebilir Turizmin Büyümesi ve KOBİ’lerin Desteklenmesi aracılığıyla COVID-19’dan Toparlanma Çağrısı

Hibe Başlığı (İngilizce): Single Market Programme COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support

Bütçe: 12.420.000 Avro

Sektör: REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 06/01/2022

Son Başvuru Tarihi: 16/02/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Çağrının amacı, turizm sektöründeki KOBİ’lerin sürdürülebilirlik performansını izlerken, sürdürülebilir yenilikler alanındaki farkındalık, gelişim ve kapasitelerinin artırılmasıdır.

Öncelikli Konular

 • Doğal mirasın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile bağlantılı turizm,
 • Turizm sezonları boyunca yerel toplulukların özgünlüğü ve refahı ile yavaş turizme özellikle dikkat edilerek; tarım, spor, kırsal turizm ve eko-turizmin geliştirilmesi
 • Kültürel miras ile bağlantılı olarak maddi ve maddi olmayan kültür turizminin geliştirilmesi ve desteklenmesi.

Beklenen Sonuçlar

 • Sürdürülebilirlik için yeni iş modelleri, geliştirilmiş çevresel performans ve turizm tedarik zinciri boyunca işbirliklerin geliştirilmesi,
 • Turizm KOBİ’leri arasında olduğu kadar diğer KOBİ’ler ile kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar ve bilgi sağlayıcıları arasında yenilikçilik konusunda uluslararası işbirliğinin arttırılması,
 • Sürdürülebilirliği artıran uygulamalara yönelik olarak turizm KOBİ’lerinin gelir getiren faaliyetlere ilgilerinin artırılması,
 • Ulusötesi ve sınır ötesi işbirliğinin, bilgi aktarımının ve akran öğreniminin geliştirilmesi,
 • Toparlanma yatırımı için örnek uygulamaların desteklenerek COVID-19 krizinden etkilenen turizm ekosisteminin desteklenmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Uygun kurum ve kuruluşlar:

 • Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olması,
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması,
 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dâhil)
 • AB dışı ülkeler:
  • Tek Pazar Programının kısmıyla ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için müzakereleri devam eden veya hibe imzalanmadan önce anlaşmanın yürürlüğe girdiği ülkeler.

Konsorsiyum bileşimi

Teklifler, aşağıdaki koşullara uyan ulusötesi bir konsorsiyum tarafından sunulmalıdır:

 • Beş (5) farklı uygun ülkeden en az beş (5) ve en fazla sekiz (8) kuruluş (bağlı kuruluşlar hariç); en az bir (1) iş destek organizasyonu;
 • Turizm sektörüne uygulandığı şekliyle sürdürülebilirlikle bağlantısı olan ve bunlarla ilgilenen en az bir (1) destinasyon yönetimi organizasyonu;

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için 12.420.000 avro program bütçesi belirlenmiştir.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Zaman Çizelgesi
Çağrının açılışı9 Aralık 2021
Son başvuru tarihi16 Şubat 2022
DeğerlendirmeMart – Temmuz 2022
Değerlendirme süreci hakkında bilgilendirmeAğustos 2022
Kontratların imzalanmasıKasım 2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB’dir.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: cosme@kosgeb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Açık Teklif Çağrısı: Ufuk Avrupa Sosyal Yenilik Aktörlerinin Yenilik Ekosistemleriyle Bütünleşmesi

Hibe Başlığı (İngilizce): Horizon Europe Integration of social innovation actors in innovation ecosystems

Bütçe: 3.000.000 Avro

Proje Başına Hibe: 500.000 Avro

Sektör: BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, EĞİTİM, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 11/01/2022

Son Başvuru Tarihi: 26/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Mevcut eylem, sosyal girişimcilerin farkındalığını artırmayı ve pan-Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel yenilik ekosistemlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, sosyal yenilik projelerinin bir bütün olarak topluma faydalarına ,  Komisyonun stratejik önceliklerine ve hedeflerine dikkat çekilerek  kalıcı bir yayılma etkisi hedeflenmektedir.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • sosyal yenilik merkezleri ile mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulması ve/veya aralarında bağlantı kurulması; sosyal yenilik boyutunun mevcut teknoloji merkezleri ile bütünleştirilmesi;
 • ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde ölçeklendirme ve tekrarlanabilirlik potansiyeline sahip olası yenilik modellerinin tespiti.

Beklenen sonuçlar

 • Sosyal yenilik aktörlerinin, KOBİ’ler ve start-up’lar, hızlandırıcılar ve kuluçka merkezleri, sanayi, yatırımcılar, hayırseverlik dernekleri ve kamu sektörü dahil olmak üzere diğer tüm aktörlerle bir araya getirerek yenilik  ekosistemlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla gerekli bilgi ve becerilere erişimlerinin sağlanması;
 • Yaratılan etkinin yaygınlaştırılması  ve geniş bir ortak yelpazesinin harekete geçirilmesi yoluyla sosyal yenilikleri finanse etmek için alternatif araçlara erişimin kolaylaştırılması ;
 • Ölçeklendirme ve tekrarlanabilirlik potansiyeline sahip, yaygın kullanım ihtimali olan test edilmiş yenilik modellerinin oluşturulması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 3.000.000 avrodur.

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.

Genel ekler için tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpinfra@tubitak.gov.tr

Ayrıntılı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

CultureCIVIC Sanatsal Üretim Fonu İçin Başvurular Başladı

Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, dördüncü açık çağrısını Sanatsal Üretim Fonu için yapıyor. Görsel sanatlar alanında kariyerinin başındaki sanatçılara açık olan Sanatsal Üretim Fonu kapsamında, yararlanıcılara, proje fikirlerini gerçekleştirirken çalışmalarına destek olacak mentorlar eşlik edecek.  Program, Ankara, İstanbul ve İzmir’in ötesinde geniş bir coğrafyada sanatçıları odağına alıyor. Sanatsal Üretim Fonu için başvurular 17 Ocak 2022, Pazartesi günü başlayacak ve 18 Şubat 2022, Cuma günü Saat 18:00’de sona erecek.

Görsel sanatlar alanında kariyerinin başındaki sanatçılara açık olan Sanatsal Üretim Fonu yararlanıcılarına, kültür-sanat alanından ve akademik çevreden yetkin isimlerin danışmanlığında geliştirecekleri eserler için destek veriyor. Böylece, Sanatsal Üretim Fonu’yla desteklenen sanatçılara deneyim paylaşımıyla birlikte, yeni eserler üretme olanağı sağlanması, ağ kurma ve sanat dünyasına erişim için alan yaratılması hedefleniyor. Sanatsal Üretim Fonu, sadece Türkiye’de yerleşik sanatçıların başvurusuna uygun. Bu açık çağrı sonucunda desteklenecek toplam 15 sanatsal üretimin en az 10 tanesi, İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki diğer şehirlerden yapılan başvurular arasından seçilecek.

25 – 45 yaş arasında olan, görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların ve beraber proje üretecek sanatçılardan oluşan grupların başvurularına açık olan Sanatsal Üretim Fonu, her proje için maksimum 3.000 avroya kadar destek sağlıyor. Sanatsal Üretim Fonu 2022-2024 yılları arasında toplam üç açık çağrı ile 45 sanat projesini destekleyecek. Her açık çağrı döneminde Türkiye’de yerleşik 15 sanatçının ya da sanatçı grubunun projesini destekleyecek olan programa ortak başvuru yapılabiliyor. Başvuranların, görsel sanat alanında en az 2 yıllık faaliyet geçmişlerini paylaşmaları gerekiyor. Başvurular, görsel sanatlar alanı içinden resim, heykel, fotoğraf, yerleştirme, film, video, ses, sanatçı kitabı ve performans mecralarında bir projeyle veya bu mecralardan birkaçını içeren disiplinlerarası bir işe yönelik olarak gerçekleştirilebiliyor.

Sanatsal Üretim Fonu için başvurular 17 Ocak 2022, Pazartesi günü başlayacak ve 18 Şubat 2022, Cuma günü saat 18:00’de sona erecek. Adaylar, başvurularını başvuru portalı üzerinden yapabilir, koşullarla ilgili bilgilere başvuru rehberinden ulaşabilirler.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı

Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Institut français Türkiye ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye ofisi ortaklığında, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, özellikle kariyerinin başındaki sanatçılara, yeni kültür oluşumlarına ve büyükşehirler dışında varlık gösteren aktörlere geniş yer ayıran hibe programlarıyla, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kültür sanat alanında diyaloğun, işbirliğinin ve iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Başvuruda bulunan projeler değerlendirilirken hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren; cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik veriliyor.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, “Yerel Projeler”, “Yapısal Destek”, “Kentler Arası Ağ Geliştirme” ve “Sanatsal Üretim” başlıklı farklı ihtiyaçlara yönelik dört hibe programı aracılığıyla, kültür-sanat alanında proje üreten sivil toplum kuruluşlarına, sanatçılara, kültür profesyonellerine ve kültür kurumlarına Mart 2025’e kadar 1.6 milyon avro destek sağlayacak.

Açık Teklif Çağrısı: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı

Programın Amacı ve Öncelikleri

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere TR42 Bölge Planı ile uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

 • Verimlilik Odaklı Dönüşüm ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
 • Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Turizm Sonuç Odaklı Programı

Kimler Yararlanabilir?

Kar Amacı Güden veya Gütmeyen Kuruluşlar

Başvuru sahibinin, başvurduğu Ajansın faaliyette olduğu il sınırları içinde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin o bölgede bulunması gerekmektedir.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Eğitim, program ve proje hazırlanması, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerde eğitmen/danışmanın yol ve konaklama dahil ücretinin tamamı Ajans tarafından ödenmektedir. Eğitmen ücreti, yol ve konaklama dışındaki diğer harcamalar Ajans tarafından ödenmez.

Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

Başvurular sürekli olarak alınır ancak 2’şer aylık dönemler halinde değerlendirilir.

Destek almaya hak kazanılan faaliyet en fazla 6 ay içerisinde tamamlanmalıdır.

Faaliyet; başvurulan Ajansın kapsadığı bölgenin il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarı 2.500.000 TL‘dir.

Son Başvuru Tarihi: 30/12/2022

Online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

Ayrıntılı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Program Özet Bilgi Formu için lütfen tıklayınız.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14 Ocak 2022 tarihinde IPARD II Programı On Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Başvuru Çağrı İlanını görmek için tıklayınız.