Açık Teklif Çağrısı: Dijital Avrupa – Avrupa Dijital Yenilik Merkezi

Hibe Başlığı (İngilizce): Digital Europe – European Digital Innovation Hubs

Bütçe: 240.930.000 Avro

Sektör: TEKNOLOJİ, DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 09/12/2021

Son Başvuru Tarihi: 22/02/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Avrupa Dijital Yenilik Merkezi, şirketlerin ve kar amacı gütmeyen kamu kuruluşlarının dijital dönüşümünü büyük ölçekte desteklemeyi amaçlayan tek bir kuruluş veya koordineli bir kuruluşlar grubudur.

Avrupa Dijital Yenilik Merkezleri, yatırım öncesi test etme, eğitim ve beceri geliştirme, yatırım bulma desteği, ağ oluşturma ve yenilik ekosistemlerine erişim gibi hizmetler sunar.

Beklenen Sonuçlar

 • Seçilen her proje ile yerel KOBİ’lerin, ve/veya kamu kuruluşlarının dijital dönüşümüne katkıda bulunulması,
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa’nın tüm bölgelerini kapsayacak şekilde bir Avrupa Dijital Yenilik Merkezi ağı oluşturmasına katkıda bulunulması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Başvuruya uygun olabilmek için, başvuru sahiplerinin gereklilikleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar):

 • Tüzel kişi olmak (kamu veya özel kuruluşlar)
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak
  • AB Üye Devletleri (Denizaşırı ülkeler ve bölgeler de dâhil)
  • AB Üyesi olmayan devletler
   • AEA ülkeleri ve Dijital Avrupa Programı ile ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu teklif çağrısı için ayrılan toplam bütçe 240.930.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ

FaaliyetTarih
Çağrı Açılışı17 Kasım 2021
Son Başvuru Tarihi22 Şubat 2022
Değerlendirme14 Mart – 19 Nisan 2022
Değerlendirme sürecin bilgilendirilmesi2022 Mayıs sonu
Kontratların imzalanmasıEylül 2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’dir.

Başvuru ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Açık Teklif Çağrısı: Dijital Avrupa GÜVEN

Hibe Başlığı (İngilizce): Digital Europe Programme TRUST

Bütçe: 37.000.000 EUR

Sektör: TEKNOLOJİ, DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 09/12/2021

Son Başvuru Tarihi: 22/02/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Dijital Avrupa Programı; enerji, iklim değişikliği ve çevre, imalat, tarım ve sağlık gibi kritik sektörler için en iyi şekilde kullanılması amacıyla yapay zekâ, siber güvenlik, gelişmiş bilgi işlem, veri altyapısı, yönetişim ve veri işleme gibi teknolojilere odaklanarak AB’nin dijital kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Dijital Avrupa Programı, AB’deki endüstriyel ekosistemin dijital dönüşümünün desteklenmesi için stratejik önem taşımaktadır. Mevcut program ayrıca gelişmiş teknolojilerde çalışacak iş gücünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. Program ayrıca güçlendirilmiş bir Avrupa Dijital Yenilikçi Merkezleri ağı ile özel sektörü, KOBİ’leri ve kamu idarelerini desteklemektedir.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Bölgesel, ulusal, çok uluslu ve AB düzeyinde yanlış bilgilendirme kampanyalarının tespit edilmesi, analiz ve ifşa edilmesi ve bunların toplum ve demokrasi üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi,
 • Kapsanan bölge veya dil alanı için özel olarak hazırlanmış medya okuryazarlığı kampanyalarının desteklenmesi,
 • Çevrimiçi fırsatlar ve riskler hakkında çocuklar, ebeveynler, öğretmenler ve çocuklarla çalışan diğer profesyoneller arasında çevrimiçi fırsatlar ve riskler hakkında farkındalık yaratma merkezinin oluşturulması,
 • Çocukların dijital teknolojileri ve hizmetleri kullanımıyla ilgili konularda çocuklara, ebeveynlere ve diğer yetişkinler için bir yardım hattının kurulması.

Beklenen Sonuçlar

 • Ulusal/çokuluslu düzeyde bir web sitesi ve iletişim kampanyası da dâhil olmak üzere ulusal/çokuluslu merkezlerin oluşturulması,
 • Herhangi bir risk analizi de dâhil olmak üzere veri ve sistem mimarilerinin oluşturulması,
 • Yaygın olarak uygulanabilir bir çerçeve konseptine dayalı olarak açık Avrupa veya küresel standartlar, sınıflandırmalar ve terminolojiler,,
 • Yanlış bilgilendirmelerin etkisini sınırlamak için çevrimiçi platformlar tarafından uygulanan politikaları izlemek amacıyla yıllık raporların sunulması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Başvuruya uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar):

 • Tüzel kişi olmak (kamu veya özel kuruluşlar)
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak
  • AB Üye Devletleri (Denizaşırı ülkeler ve bölgeler de dahil)
  • AB Üyesi olmayan devletler
   • AEA ülkeleri ve Dijital Avrupa Programı ile ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu teklif çağrısı için ayrılan toplam bütçe 37.000.000 avro’dur.

Çağrı İsmiÇağrı Bütçesi
Avrupa Dijital Medya Gözlemevi – ulusal ve çok uluslu merkezler11.000.000
Güvenli İnternet Merkezleri21.000.000
Çevrimiçi Veri Değişimi Yoluyla e-Adalet İletişimi3.000.000
Dijital Ürün Pasaportu: sürdürülebilir ve döngüsel sistemler2.000.000

ZAMAN ÇİZELGESİ

FaaliyetTarih
Çağrı Açılışı17 Kasım 2021
Son Başvuru Tarihi22 Şubat 2022
Değerlendirme14 Mart – 19 Nisan 2022
Değerlendirme sürecin bilgilendirilmesi2022 Mayıs sonu
Kontratların imzalanmasıEylül 2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Avrupa Dijital Medya Gözlemevi – ulusal ve çok uluslu merkezler

Güvenli İnternet Merkezleri

Çevrimiçi Veri Değişimi Yoluyla e-Adalet İletişimi

Dijital Ürün Pasaportu: sürdürülebilir ve döngüsel sistemler

Çağrı Metni

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’dir.

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Açık Teklif Çağrısı: Tek Pazar ve Ticaret Programı Fikri Mülkiyet Lisanslama Aracıları

Hibe Başlığı (İngilizce): Single Market Programme Intellectual Property Licensing Intermediaries

Bütçe: 800.000 Avro

Proje Başına Hibe: 125.000 – 200.000 Avro

Sektör: REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER

Program: Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi: 28/12/2021

Son Başvuru Tarihi: 22/02/2022

KAPSAM VE AMAÇ

Teklif çağrısının amacı, özellikle modern dijital araçları (örneğin yapay zekâ) kullananların, Fikri Mülkiyet lisansına yönelik aracı hizmetlerinin alınmasını teşvik etmektir. Bu hizmetler, Avrupa’da bulunan start-up şirketlerinin ve KOBİ’lerin sahip olduğu teknolojilerin veya iş paketlerinin lisanslanmasını kolaylaştırmaktır.

Çağrı kapsamına teklif edilecek hizmetlerin hedefi, AB’deki start-up’ların ve KOBİ’lerin yeni dış pazarlara girmelerine, büyümelerine veya daha hızlı yenilik yapmalarına yardımcı olmalıdır.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Orta ve büyük ölçekli firmalarla yenilik ihtiyaçları, ihtiyaçlarına göre eşleştirme hizmetlerinin belirlenmesi ve karşılaştıkları zorluklara yönelik görüşmelerin yapılması,
 • Yenilikçi çözümler talep edebilecek orta ve büyük ölçekli firmalardan oluşan bir havuzun oluşturulması,
 • Start-up şirketlerin ve KOBİ’lerin iş paketlerini doğru bir şekilde hazırlamaları ve lisanslama sürecinde desteklenmeleri,
 • Piyasada karşılaşılan engeller ve zorluklara yönelik alınan geri bildirimlerin toplanması ve iyi uygulamaların belirlenmesi.

Beklenen Sonuçlar

 • Fikri Mülkiyet lisanslama aracılık hizmetlerinin ilgili topluluklar arasında görünürlüğünün artırılması,
 • Desteklenen start-up şirketlerinin cirolarının artırılması,
 • Desteklenen start-up şirketleri için rafine iş modellerinin oluşturulması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Uygun kurum ve kuruluşlar:

 • Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olması,
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması,
 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dâhil)
 • AB dışı ülkeler:
  • Tek Pazar Programının kısmıyla ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için müzakereleri devam eden veya hibe imzalanmadan önce anlaşmanın yürürlüğe girdiği ülkeler.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için 800.000 avro program bütçesi belirlenmiştir.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Zaman Çizelgesi
Çağrının açılışı15 Aralık 2021
Son başvuru tarihi22 Şubat 2022
DeğerlendirmeMart – Nisan 2022
Değerlendirme süreci hakkında bilgilendirmeNisan – Mayıs 2022
Kontratların imzalanmasıHaziran/Temmuz 2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan bu proje ile ilgili ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB’tir

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: cosme@kosgeb.gov.tr

KOSGEB TİM Odaklı İnoSuit Programı

Yayın için; Başlangıç Tarihi: 7 Aralık 2021 Salı – Bitiş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma

Üniversite – Sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler

 1. İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
 2. İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel, kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,
 3. Ürünlerde, süreçlerde, organizasyonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
 4. İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
 5. İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,
 6. İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında iş birliğinin arttırılması,
 7. İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.

Çalışma Sonunda Her Bir Firmada Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar

 1.   Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi
 2.   Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,
 3.   Kurumsal İnovasyon Sistemi Eylem Planının Hazırlanması
 4.   Kurumun İnovasyon Yönetişim Altyapısının Hazırlanması
 5.   Kurumsal İnovasyon Yönetimi Yönergesinin Hazırlanması
 6.   Kurumun Teknoloji Yol Haritasının Hazırlanması
 7.   Şirketin İnovasyon stratejilerinin belirlenmesi,
 8.   Fikir ve Öneri Paylaşım Sisteminin Tasarlanması
 9.   İnovasyon Proje Portföyünün Oluşturulması
 10.   İnovasyon Proje Takımlarının Kurulması
 11.   İnovasyon Projelerinin Sistematik Yönetimi
 12.   Kurumun İK Uygulamalarına İnovasyonun Entegrasyonu
 13.   Takdir ve Ödüllendirme Sistematiğinin Oluşturulması
 14.   Kurumsal Hafızanın ve Bilginin Yönetimi
 15.   Açık İnovasyon Süreçlerinin ve Dış Paydaş İşbirliklerinin Tasarlanması
 16.   İnovasyon Dış Finansman Kaynaklarından Faydalanılması
 17.   Fikri Mülkiyet Hakları Süreçlerinin Tasarlanması
 18.   İnovasyon Yönetimi İç Eğitimlerinin Verilmesi ve Yetkinlik Kazandırma
 19.   Üniversite-Sanayi İşbirliğine Dayalı Ar-Ge Projelerinin Tasarlanması
 20.   Kurumsal İnovasyon Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmıştır?

Genel program 10 ana fazdan oluşmaktadır. İlgili fazlar firmanın ihtiyaçları doğrultusunda mentor tarafından uyarlanacaktır.

 1. Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması,
 2. Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması,
 3. Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması,
 4. Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,
 5. Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması,
 6. Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması,
 7. Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi,
 8. Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi,
 9. Faz: Açık İnovasyon ve İş birliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi,
 10. Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi.

Yukarıda belirtilmiş olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda birbirleriyle örtüşecek zaman aralıklarında gerçekleştirilecektir.

Programda Mentorluk Desteği Sağlayacak Mentorların Yükümlülükleri

 • “İnovasyon yönetimi” konusunda araştırma, eğitim ya da uygulama faaliyetleri gösteren, “üniversite-sanayi işbirlikleri” konusunda belli bir tecrübeye, yetkinliğe ve motivasyona sahip mentor adaylarının mentor başvuru formunu doldurulması gerekemektedir. (Her bir mentorun bir kez başvuru yapması yeterlidir, başvuru bilgilerinizde değişiklik olması durumunda inosuit@tim.org.tr e-posta adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.)
 • Programda görev alacak mentorların seçiminde öncelikli seçim kriteri “inovasyon yönetimi konusundaki uzmanlık ve uygulama deneyimi” seviyesidir.
 • Aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına ( www.inosuit.com ) raporlamaları beklenmektedir.

Mentor Başvurusu için Tıklayınız. (Tüm Kulvarlar için)

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin İdari Yükümlülükleri

 • Mentorun önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesi.
 • Aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına ( www.inosuit.com ) raporlamaları beklenmektedir.
 • Her 3 ay da bir gerçekleştirilecek olan deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları,
 • Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerini karşılaması

Programda Yer Alacak Firmalar Nasıl Belirlenecek?

Programda yer alacak ve desteklenecek olan firmalar, başvuru formunu eksiksiz ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak belirlenecektir.

Firma Başvurusu için Tıklayınız. (Tüm Kulvarlar için)

Daha detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

KOSGEB Teklif Çağrısı: Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde ve savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

 • Savunma sanayimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak ve ihracatı artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak amaçlanmıştır.
 • İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
 • Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin yerli imkânlarla üretilmesine yönelik yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

BAŞVURU TARİHLERİ

15 Aralık 2021 – 08 Şubat 2022 (56 gün)

ÖLÇEK

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı Küçük ve Orta Büyüklükteki(KOBİ) işletmeler başvurabilecektir.

DİĞER BAŞVURU KOŞULLARI

– Orta yüksek ve Yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.
– Girişimciler başvuru yapamayacaktır. Sadece KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı Küçük ve Orta Büyüklükteki(KOBİ) işletmeler başvurabilecektir.

DESTEK ÜST LİMİTİ

Mikro İşletmeler için                         :    900.000 TL

Küçük İşletmeler için                        : 1.500.000 TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler için       : 6.000.000 TL

DESTEK ORANI

Nitelikli Personel Giderleri Desteğinde destek oranı % 100, diğer desteklerde ise %75’tir.

Ar-Ge, Ürge ve İnovasyon Destek Programının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Açık Teklif Çağrısı: ABD Büyükelçiliği Hibe Programı

Misyon Türkiye Hibe Programı için Temel Stratejik Politika Temaları

ABD Misyonu Türkiye, ülke çapındaki hibe programını açıkladı. Aşağıdaki temel ikili temalardan bir veya daha fazlasını ele alan projeleri desteklemek için finansman mevcuttur:

 • Ortak Güvenliğin Desteklenmesi
 • Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi
 • Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi
 • Türk-Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi

Kimler başvurabilir?

 • Düşünce kuruluşları ve sivil toplum/sivil toplum kuruluşları dahil ABD ve Türkiye’deki kar amacı gütmeyen kuruluşlar
 • Kamu ve özel yüksek öğretim kurumları
 • Bireyler
 • ABD Misyonu liselere, ticari firmalara, kar amacı gütmeyen şirketlere (teknoparklar gibi), belediyelere veya devlet kurumlarına hibe veremez.
  • Proje ortakları için böyle bir kısıtlama yoktur.

Diğer Uygunluk Koşulları

ÖNEMLİ: Ödül almaya hak kazanabilmek için, tüm kuruluşların benzersiz bir tüzel kişilik tanımlayıcısının (Dun & Bradstreet’ten Veri Evrensel Numaralandırma Sistemi/DUNS numarası) ve www.SAM.gov’da geçerli bir kaydı olmalıdır. Bu kayıtların nasıl alınacağı hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki Gerekli Kayıt bölümüne bakın.

Halihazırda www.SAM.gov’a kaydolmuş ancak süresi dolmuş kuruluşlar kayıtlarını mümkün olan en kısa sürede yenilemelidir.

Bu süreç bazı durumlarda bir ay veya daha uzun sürebilir, bu nedenle lütfen bu finansman fırsatına başvurmaya karar verir vermez süreci başlatın.

Başvuru sahiplerinin her kuruluş için yalnızca bir teklif sunmalarına izin verilir. Bir kuruluştan birden fazla teklif sunulursa, o kuruluştan gelen tüm teklifler finansman için uygun sayılmaz.

U.S. Mission Turkey ile mevcut, açık hibeye sahip kuruluşlar ve bireyler, mevcut hibe kapatılana kadar ek hibe başvurusunda bulunamazlar.

Teklif Çağrısı 4 Şubat 2022 Türkiye Saati ile 17:00’de KAPANACAKTIR.

Daha detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantıları

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantıları bilindiği üzere Erasmus+ Programı çerçevesinde faaliyetler genel olarak ikiye ayrılmaktadır:

(1) Ülke Merkezli Projeler 

(2) Merkezi Projeler.

Bu sınıflandırma ilgili faaliyetin yürütülmesine ilişkin yetki alanını tanımlamaktadır. Merkezi projeler, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan ve merkezi Brüksel’de bulunan Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) tarafından yürütülmektedir. Merkezi faaliyet niteliği taşıyan başvurular, Yürütme Ajansına yapılmaktadır. Ülke merkezli proje başvuruları ise, ilgili ülkenin Programı yürütmekten sorumlu Ulusal Ajansına yapılmaktadır.

Bu kapsamda Ulusal Ajans tarafından 11-12-13-14 Ocak 2022 tarihlerinde yükseköğretim kurumlarına yönelik Merkezi Projeler çevrim içi bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantılarda Erasmus+ Programı kapsamındaki:

– Jean Monnet Faaliyetleri,

– Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (EMJM/EMDM) Projeleri,

– Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Projeleri (CBHE),

– Avrupa Üniversiteleri Projeleri 

hakkında güncel bilgi aktarımının yanısıra, proje örnekleri de paylaşılacaktır. Toplantılara kayıt olmak için gerekli linkler AŞAĞIDA sunulan taslak program içerisinde yer almaktadır. Toplantıya yükseköğretim kurumlarının Jean Monnet Faaliyetleri, Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (EMJM/EMDM) Projeleri, Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Projeleri (CBHE), Avrupa Üniversiteleri Projeleri geliştirmek veya bu tür projelerde ortak olarak yer almak isteyenlerin katılımı beklenmektedir.

Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle kapasitenin üzerindeki başvurular, kayıt formuna verilen cevaplar üzerinden ilgililik ve başvuru sırası bakımından değerlendirmeye tabi tutulacak, Erasmus+ Yükseköğretim sektörünün yukarıda belirtilen faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmadığı değerlendirilen kişi ve birimlerin başvuruları kabul edilmeyebilecektir.

Toplantıya katılmak isteyenlerin 5 Ocak 2022 tarihine kadar aşağda yer alan taslak programın bağlantı adresindeki formları doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Uygun katılımcılara toplantıya katılım için gerekli olan bilgiler ayrıca iletilecektir.

ERASMUS+

YÜKSEKÖĞRETİM ALANI MERKEZİ PROJELERİ

BİLGİLENDİRME GÜNLERi  11-12-13-14 Ocak 2022

Taslak Program 

11 Ocak 2022 Jean Monnet Faaliyetleri

14:00-14:45    Jean Monnet Faaliyetleri

Dr. Selen TOKGÖZ, Türkiye Ulusal Ajansı, Yükseköğretim Koordinatörlüğü

14:45-15:00    Ara

15:00-15:45    Jean Monnet Faaliyetleri Proje Örneği

15:45-16:00    Değerlendirme ve Kapanış

Kayıt için :    https://form.ua.gov.tr?id=d02aee89-d014-4f5e-a47b-f96ec53125e4

12 Ocak 2022 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (EMJM/EMDM) Projeleri

14:00-14:45    Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (EMJM/EMDM) Projeleri

Ercan LAÇİN, Türkiye Ulusal Ajansı, Yükseköğretim Koordinatörlüğü

14:45-15:00    Ara

15:00-15:45    Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (EMJMD) Proje Örneği

15:45-16:00    Değerlendirme ve Kapanış

Kayıt için :    https://form.ua.gov.tr?id=f57db9f9-66a9-429e-bb82-2de42fdf23ce

13 Ocak 2022 Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Projeleri (CBHE)

14:00-15:00    Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Projeleri (CBHE)

Parviz BAGHIROV, Ulusal Erasmus Ofisi, Azerbaycan

15:00-15:15    Ara

15:15-16:00    Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Projeleri (CBHE) Proje Örneği

16:00-16:15    Değerlendirme ve Kapanış

Kayıt için :    https://form.ua.gov.tr?id=6f6acb17-2d04-4f33-8cde-684b637dcd69

14 Ocak 2022 Avrupa Üniversiteleri

14:00-14:45    Avrupa Üniversiteleri

Türkiye Ulusal Ajansı, Yükseköğretim Koordinatörlüğü

14:45-15:00    Ara

15:00-15:45    Avrupa Üniversiteleri Proje Örneği

15:45-16:00    Değerlendirme ve Kapanış

Kayıt için :    https://form.ua.gov.tr?id=550e46bb-3349-42a1-bafe-89af06519d82

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan Proje Teklif Çağrısı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2022 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıktı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, mali destek programının son başvuru tarihini 4 Şubat 2022 olarak açıkladı. Proje sahiplerinin elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin taahhütnameyi e-imza ile imzalaması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına elden veya  posta marifetiyle 11 Şubat 2022 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilandaki detaylı bilgi için tıklayınız

Avrupa Dayanışma Programı Teklif Çağrısı

Avrupa Dayanışma Programı 2022 kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından AB genelinde ve AB dışında çeşitli alanlarda dayanışma faaliyetlerine katılmak isteyen gençler için teklif çağrısı başlattı.

Program kapsamında, dezavantajlı bireylere yardım etmek, sağlık ve çevreyle ilgili çalışmalara katkıda bulunmak gibi faaliyetler bulunuyor.

Bu çağrı aynı zamanda, katılımcıların AB ülkelerindeki kuruluşlar ve gönüllüler ile AB dışındaki bireyler ve topluluklar arasındaki dayanışmayı geliştirmek için dünya çapındaki insani yardım operasyonlarında yer alma olasılığını da getiriyor.

Bu yeni uluslararası projeler dizisine de Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Programı adı veriliyor.

Program, toplumsal sorunları ele alan dayanışma faaliyetleri için 18 ila 30 yaş arası bireylere, uluslararası insani yardım faaliyetleri için ise 18 ila 35 yaş arasındaki bireylere açık.

2022 senesinde gerçekleşecek olan projelerin başvurusu 23 Şubat’a kadar devam edecek. Bir sonraki sene gerçekleşecek olan projelerin başvuruları ise 4 Ekim tarihine kadar açık olacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Sabancı Vakfı Hibe Programı Başvuruları Başlıyor

SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Kadıngenç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 3 Ocak 2022’de başlayıp, 9 Şubat 2022 saat 17.00’de sona erecek.

15 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında 183 projeye hibe veren Sabancı Vakfı, 2022 yılı hibe programı çerçevesinde; kadın, genç ve engellilere yönelik “Nitelikli Eğitim, Eğitime Erişimin ve Devamın Desteklenmesi” ile “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” başlıkları altında sivil toplum kuruluşlarından gelecek proje başvurularını değerlendirecek.

Başvuru yapacak kurumların projeleri ile nitelikli eğitime erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği gibi alt temalardan en az birine değinen çalışmalar önermesi bekleniyor.

Kurumların en az bir ortak ile başvurmaları gerekiyor.

Projelerin en erken 18 Temmuz 2022 itibariyle başlaması, en geç 21 Temmuz 2023’te son bulması ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplamda 2 milyon TL hibe dağıtılacak program kapsamında proje başına en az 100.000 TL, en fazla 300.000 TL verilecek.

Hibe Programı kriterleri hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için 2022 Başvuruları sayfasını, geçmiş yıllarda desteklenen projeleri incelemek için Tamamlanan Projeler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederiz.