HealthcareLab 2022 Başvuruları Başladı

Erken aşama dijital sağlık girişimlerini desteklemeyi hedefleyen uluslararası hızlandırma programı HealthcareLab başvuruları başladı!

Senin de,

– Daha iyi kararlar verebilmek için sağlıkta veri yönetimi

– Dijital tanı ve hastalık yönetimi

– Tarama ve erken tanı ihtiyaçlarından birine yönelik çözüm üreten bir sağlık girişimin varsa 10.000 Euro ve Roche’un hızlandırma programına katılım ödüllü bu fırsatı kaçırma!

Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım Salı

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın

ABD Büyükelçiliği Kültürel Mirasi Koruma Fonu AFCP 2022 Çağrısı Açıldı

ABD Büyükelçiliği, AFCP 2022 (ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu) konsept notu çağrısını duyurdu.

Başvuru için son tarih 3 Aralık 2021. Detayları için lütfen ABD Büyükelçiliği internet sitesindeki duyuruyu inceleyiniz.

Bilgilendirme webinarlarına katılım için de @abdbuyukelciligi Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.

https://tr.usembassy.gov/ambassadors-fund-for-cultural-preservation-announcement-2022/

2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru Süreci Başlıyor

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Programın ilk aşamasında talep edilen ön başvuru formunun teslimi için son tarih 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 17:00’dır. Ön başvuru formu, resmi üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup, proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı mentorlüğü ile birlikte devam edecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın

1702 Patent Lisans 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısının Başvuruları Devam Ediyor

Çağrı kapanış tarihi 29 Kasım 2021, saat 23:59 olarak güncellenmiştir.

Henüz ön kayıt onayını almamış kuruluşların 19 Kasım 2021, saat 17:30’a kadar işlemlerini tamamlamaları ve gerekli belgeleri TÜBİTAK’a iletmeleri gerekmektedir.

Ön kayıt işlemlerini tamamlamış olan kuruluşlar, proje önerilerini ilgili tarihe kadar PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a sunabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayın

Adnan Ergeç Fonu 6. Dönem Başvuruları Açıldı

Ekim 2021’de beşinci dönemini geride bırakan Adnan Ergeç Fonu, 18-30 yaş arası gençlerin Türkiye ile ilişkili toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, toplumsal barış ve eşitliğin inşası ve/veya ayrımcılığın önlenmesine yönelik projelerini desteklemeye devam ediyor.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye’de ikamet etmek,
 • 18-30 yaş arasında olmak,
 • Proje konusunun Türkiye ile ilişkili toplumsal hafıza, geçmişle yüzleşme, toplumsal barış ve eşitliğin inşası ve/veya ayrımcılığın önlenmesine yönelik bir çalışma olması,
 • Projenin konusunun ve çıktılarının ırkçılık, cinsiyetçilik, şiddet övgüsü, transfobi-homofobi, etnik, dini ve/veya politik ayrımcılık içermemesi.

Birden fazla kişi tarafından uygulanacak bir projeyle başvuru yapılması halinde, ekipten bir kişi grup adına başvuru yapabilir. Proje ekibinin temsilcisi başvuruyu gerçekleştiren kişi olacaktır.

Son Başvuru Tarihi

9 Aralık 2021, Perşembe günü saat 17.00

Başvuru İçin Gerekenler

Proje başvuru formu

Proje sahibinin özgeçmişi

(Eğer sanat alanında bir proje fikriyle başvuruluyorsa) Başvuru sahibinin portfolyo veya filmografisi

Proje zaman planı (Projelerin süresi en fazla sekiz ay olabilir)

Projenin bütçesi (Fonun, proje başına üst tutar sınırı 5.000 TL’dir. Karakutu’nun tutarı değiştirme hakları saklıdır.)

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın

TÜSEB Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı

İlaç aşı ve tıbbi cihaz adaylarının klinik araştırmalarının desteklenmesi amacı ile açılan “Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı” başvuruları devam ediyor.

Çağrı Amacı

Bu proje çağrısı, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve ekonomik avantaj sağlamak üzere gerekli klinik-dışı araştırma aşamaları tamamlamış; kimyasal, biyoteknolojik, biyomedikal ve biyobenzer ürünlerin klinik çalışmalarının desteklenmesini hedeflemektedir. Ayrıca, yeni ilaç kombinasyonlarını içeren klinik araştırmalar da çağrı kapsamında desteklenebilecektir. Ülkemizde sınırlı sayıda yapılan ve genellikle yurtdışına bağımlı olan bu araştırmaların önünü açmak ve araştırmacıların teşvik edilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu çağrıda ülkemizde yeni ilaç geliştirilmesinin önünün açılması ve ilaç klinik çalışmalarına ilişkin tecrübe, bilgi birikimi ve kalite kültürünün oluşmasının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrı Bitiş Tarihi: 10.02.2022

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın

Elele Destek Programı Diyalog İçin Kültür ve Sanat: Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı

Hibe Başlığı (İngilizce)

Elele Destek Programme Culture and Art for Dialogue: Civil Society Organizations Capacity Building Grant Program

Bütçe

1.000.000 Avro

Proje Başına Hibe

Sektör

GÖNÜLLÜLÜK , KÜLTÜR , SİVİL TOPLUM , DİĞER

Program

Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi

27/10/2021

Son Başvuru Tarihi

15/11/2021

İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ

ELELE DESTEK, AB tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera Balesi Çalışanları Vakfı’nın (TOBAV) ortaklığında yürütülen Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog Projesi kapsamında yer alan bir alt-hibe programıdır.

ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel/kolektif ve yaratıcı/sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerinin organizasyonel ve kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.

Faaliyet Tanımları / Uygun Faaliyetler

Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin yukarıdaki amaçlar ve çıktılara ulaşmak için sunacakları proje tekliflerinde aşağıda listelenen alanlarda kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir:

 • Yönetişim Kapasitesi
 • İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi
 • Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi
 • Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum Örgütleri başvuru yapabilir:

 • Dernek
 • Vakıf
 • Kâr amacı gütmeyen kooperatif

Gençlik  Servisleri Merkezi  Derneği, alt–hibenin  sözleşme makamıdır  ve  ELELE DESTEK kapsamında  idari  ve mali  uygulamasından  sorumludur. Başvurular www.elele.eu websitesinde  yer alan  “Hibe  Yönetim Sistemi”  üzerinden  çevrimiçi olarak  yapılır.  Başvuru sahipleri proje teklifini sunabilmek için bu sisteme kayıt olmalıdır.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Mevcut program bütçesi 1.000.000 avro’dur.

Alt Sınır: 15.000  Avro

Üst Sınır: 25.000 Avro

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

KOBİ ve Girişimler için Prototip Üretme Projesi Başvuru Çağrısı

Makine İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’ler ve Girişimler;

Katma değeri yüksek yeni bir ürün geliştirme fikriniz mi var?

Bu ürüne ait bir prototip üretmek istiyor fakat yeterli teknik altyapıya sahip değil misiniz?

Prototip üretmek için teknik ve idari mentorluk desteğine ihtiyaç duyuyor musunuz?

HKÜ AB Projesinde ÜCRETSİZ olarak Prototip Üretme Desteği Alabilirsiniz!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından yürütülen Enhancer-AB projesi kapsamında KOBİ ve girişimcilere yönelik; katma değerli ürünlerin prototiplerini üretme desteği sunulacaktır.

Hedef Sektörler;

 • Tekstil Makinesi İmalatçıları
 • Deri-Ayakkabı Makinesi İmalatçıları
 • Gıda Makinesi İmalatçıları
 • Mobilya ve Orman Ürünleri Makinesi İmalatçıları

Başvuru için gerekli şartlar:

 • Yukarıda belirtilen sektörlerde en az 3 yıldır faaliyet gösteriyor olmak,
 • Girişimci/KOBİ olarak proje geliştirme konusunda istekli olmak,
 • Prototip üretilmesi ihtiyacı olan bir proje fikrine sahip olmak,
 • Prototip üretilmesi için mentor ve danışman ihtiyacı duymak,

Desteklenecek Giderler;

 • Akademik ve Teknik mentorluk giderleri,
 • 3D tasarım giderleri,
 • Prototipleme giderleri,
 • Yeni ürünler için prototipleme desteği

KOBİ ve Girişimlerden Beklenenler;

 • Proje kapsamında sunulan tüm eğitimlere ve toplantılara katılmak,
 • Eşleştiği mentor ile en az 56 saat mentorluk görüşmeleri gerçekleştirmek,
 • Program ekibi ile iletişime geçmesi gereken durumlarda ulaşılabilir olmak,
 • Prototip üretilmesi çalışmalarında aktif olarak yer almak,
 • Düzenlenecek olan Demo-Day faaliyetinde aktif stant kurmak,

Prototip Üretme Projesi başvurusu için;

www.kalyongaraj.com websitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız yeterlidir.

MATRA ve İnsan Hakları Programları için 2022 Yılı Proje Çağrısı

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu, 2022 yılı MATRA ve İnsan Hakları Programları için Proje Çağrısı duyurusunu yayınladı.

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü alanındaki projeye, sivil toplum örgütlerinin, kâr amacı gütmeyen eğitim kurumlarının, yarı devlet kurumlarının ve belediyelerin başvuruları kabul edilecek.

Projeye başvuracak olan kurumların, bütçelerini 25 bin ile 100 bin avro arasında oluşturmaları gerekiyor. Ayrıca bütçe formunun avro olarak değil Türk lirası olarak hazırlanması gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021.

Sorunlarınız için ANK-MATRAHR@minbuza.nl veya ist-matra@minbuza.nl mail adresleriyle iletişime geçebilirsiniz.

MATRA çağrısı ve kılavuz dokümanları için tıklayın.

İnsan Hakları çağrısı ve kılavuz dokümanları için tıklayın.

Yapısal Destek Hibe Programı için Başvurular Başladı

YAPISAL DESTEK HİBE PROGRAMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI!

Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, üçüncü açık çağrısını Yapısal Destek Hibe Programı için yaptı. Kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Program, kültür-sanat alanındaki kuruluşlara, sanat profesyonellerine ve ilgili sivil toplum çalışmalarına eğitim, kira, altyapı gibi kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağlıyor. Başvurular,          10 Aralık 2021, Cuma gününe kadar devam ediyor ve www.culture-civic.org üzerinden ulaşılabilen başvuru portalı üzerinden yapılıyor.

Yapısal Destek Hibe Programı

Kuruluşların bağımsız olarak faaliyet gösterme kapasitesini geliştirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Program, hem büyükşehirler hem de bu merkezler dışında faaliyet gösteren kültür-sanat alanındaki kuruluşlara, sanat profesyonellerine ve ilgili sivil toplum çalışmalarına eğitim, kira, altyapı gibi kapasite artışına yönelik konularda mali destek sağlıyor. Kültürel projelerin hayata geçirilmesi, büyük ölçüde diyalog, sunum ve izleyici olanağı sağlayan mekân ve alanların erişilebilirliğine bağlıdır. Yapısal Destek Hibe Programı, kültür-sanat buluşmaları ve işbirlikleri için bağımsız aktörlerin erişebileceği yeni ve iyileştirilmiş mekan ve alanların sağlanması sonucunda daha geniş bir izleyici kitlesinin proje ve etkinliklere katılmasını hedefler.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsüne sahip STK’lar, sanat girişimleri ve bireylerin başvurusuna açık olan Program’a başvurmak için kurumların kültür-sanat alanındaki iki yıl, bireylerin beş yıllık faaliyetlerini belgelemeleri gerekmektedir. Her yıl sekiz projeye maksimum 12.500 Avro destek sağlayacak olan Yapısal Destek Hibe Programı’na; dijital altyapı düzenlemesi, organizasyonun erişim ve faaliyet kapasitesini artırmak için uzmanların eğitimi ve görevlendirilmesi, proje alanlarının renovasyonu veya iyileştirilmesi, yeni alanların ve önemli teknik ekipmanın kurulması, kalıcı performans alanı (yerel tiyatro, galeri, sanat merkezi, profesyonel kapasite geliştirme amaçlı ekip çalışmalarının yapılabileceği alanlar) için kira desteği alanlarında başvurulabiliyor.

Yapısal Destek Hibe Programı için başvurular 25 Ekim 2021, Pazartesi günü başladı ve 10 Aralık 2021, Cuma günü sona erecek. Adaylar programa, CultureCIVIC websitesinden ulaşılan başvuru portalı üzerinden başvurabilirken, koşullarla ilgili bilgilere sitedeki başvuru rehberinden ulaşılabilir.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı

Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Institut français Türkiye ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye ofisi ortaklığında, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Faaliyetlerini Hibe Programları ve Kapasite Geliştirme Programı olmak üzere birbirini tamamlayan iki ana eksende yürütecek olan proje kapsamında, farklı ihtiyaçlara yönelik dört ayrı hibe kategorisinde toplam 14 açık çağrı yapılarak Mart 2025’e kadar 200’ün üzerinde projeye 1,6 Milyon Avro destek verilecek.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında özellikle kariyerinin başındaki sanatçılara, yeni kültür oluşumlarına ve büyükşehirler dışında varlık gösteren aktörlere geniş bir yer ayıracak olan hibe programları, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kültür sanat alanında diyaloğun, işbirliğinin ve iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Başvuruda bulunan projeler değerlendirilirken hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren; cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik veriliyor. Hibe programları, “Yerel Projeler”, “Yapısal Destek”, “Kentler Arası Ağ Geliştirme” ve “Sanatsal Üretim” başlıklı dört farklı kategoride sanatçılara, kültür profesyonellerine ve kültür kurumlarına finansman sağlıyor.

Detaylı bilgi için: www.culture-civic.org