2021 Yılı Proje Teklif Çağrısı – Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Ankara Kalkınma Ajansının 2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerinin teklif çağrısı ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarının sağlanması için eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.

Program kapsamında ilk eğitim toplantısı 28 Ekim 2021 tarihinde 10.00- 15.00 saatleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecektir. Eğitime katılmak isteyenlerin aşağıdaki adresten kayıt yaptırması gerekmektedir.

Kayıt linki: https://forms.gle/nb8ShACFEWqsV7nU8

Katılımı uygun görülen paydaşlarımıza kayıt formunda belirttikleri e-posta adresi üzerinden eğitim katılım linki programdan önce iletilecektir.

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

-2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Bilgilendirme

-Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

-2021 MDP KAYS Başvuru Bilgi ve Belge Hazırlama

Ankara Kalkınma Ajansı, 2021 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile toplam 30 milyon TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Referans: TR51/21/KIRSAL/KIRSAL_KA/KIRSALKOOP

2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahipleri KAYS üzerinden başvuru yapacakları program referans numarasını seçerken:

Birinci Bileşene başvuracak uygun başvuru sahipleri;

İşletme olmaları durumunda KAYS üzerinde yer alan TR51/21/KIRSAL_KA referans numaralı programı;

-İşletme haricindeki diğer başvuru sahiplerinin ise (Mahalli İdareler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kooperatifler (2. Bileşen kapsamına girmeyen Kooperatifler), Birlikler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) TR51/21/KIRSAL referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

İkinci Bileşene başvuracak uygun başvuru sahipleri;

– Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri KAYS üzerinden TR51/21/KIRSALKOOP referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

Programın Genel Amacı

Ankara kırsalında yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması.

Birinci Bileşenin Özel Amacı

TR51 Ankara Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için; teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması, kırsal altyapıların geliştirilmesi.

İkinci Bileşenin Özel Amacı

Kadın kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yenilikçi üretim, pazarlama ve markalaşma stratejileriyle kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması sonucunda kooperatiflerin daha güçlü, sosyal fayda üreten ve sürdürülebilir yapılara dönüştürülmesi.

Öncelikler

 1. Teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi
 2. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi
 3. Yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması
 4. Kırsal altyapıların geliştirilmesi

Birinci Bileşen İçin Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • İşletmeler
 • Üniversiteler
 • Kooperatifler, Birlikler (2. Bileşen kapsamına girmeyen Kooperatifler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İkinci Bileşen İçin Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler
 • Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

Programın Toplam Bütçesi: 30.000.000,00 TL

 Birinci Bileşenİkinci Bileşen
Programın Bütçesi23.000.000,00 TL7.000.000,00 TL
Proje Asgari Destek Tutarı250.000,00 TL75.000,00 TL
Proje Azami Destek Tutarı2.000.000,00 TL1.000.000,00 TL

Ajans Destek Oranı

 Her İki Bileşen İçin
İşletmelerDiğer Başvuru Sahipleri
Asgari Destek Yüzdesi%25%25
Azami Destek Yüzdesi%50%90

Süre

En az 6 ay
En fazla 15 ay

Başvuru

Program İlan Tarihi: 27/09/2021

İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi: 09/10/2021

İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 10/12/2021 Saati:23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 17/12/2021 Saati: 17:00

Teknik Yardım Masası

Başvuru sahipleri teknik yardım için https://forms.gle/6UQvBqKxqFNt3diEA bağlantısı üzerinden teknik yardım masasından görüşme talebinde bulunabilirler.

Bilgilendirme Toplantı Kaydı Link:

http://kutuphane.ankaraka.org.tr/kategori/videolar/35

2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi , Ekleri  ve sunumu aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Başvuru Çağrısı: Dijital Ticaret Destekleri Projesi

DİJİTAL TİCARET DESTEKLERİ PROJESİ BAŞLIYOR!

Ürettiğiniz ürünleri halihazırda satıyor ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak istiyor musunuz?

Türk Kızılay Sosyoekonomik Güçlendirme Programı kapsamında yürütülen Dijital Ticaret Destekleri Projesi ile hali hazırda üretim yapan, farklı mecralarda satış yapmakta olan veya yakın zamanda satış yapmayı planlayan, gelir getirici ve uzun soluklu bir iş olarak e-satışı düşünen kişilerin, kooperatiflerin ve sosyal girişimlerin e-ticaret sitelerine üyelikleri desteklenecektir.

Başvurular sonrasında yapılacak değerlendirme ile dezavantajlı durumda ve e-satış motivasyonu olan kişiler, kooperatifler ve sosyal girişimler önceliklendirilecektir.

Uygun bulunan kişilerin, kooperatiflerin ve sosyal girişimlerin e-ticaret platformlarına 1 yıllık üyelik masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.

Son Başvuru: 30 Kasım 2021

AYRINTILI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN (QR KOD)

https://ee.humanitarianresponse.info/x/7vqhf2CM

İletişim ve detaylı bilgi için melike.buyu@kizilay.org.tr ve rana.ceylandag@kizilay.org.tr

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu Başvuruları Açıldı

Gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan 6. Dönem 1 Aralık Gençlik Fonu başvuruları açıldı.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) 1 Aralık Gençlik Fonu kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinliklerini desteklemektedir.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu’nun amacı, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekler.

Bu çerçevede;

 • 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü etkinlikleri
 • Pandemi – afet vb dönemlerinde gençlerin CSÜS hizmetlerinin desteklenmesi
 • Güvenli cinsellik için akran desteği
 • Güvenli cinsellik için farkındalık ve bilgilendirme
 • Cinsel sağlık için danışmanlık ve hizmetlere erişim konularında proje ve etkinliklere destek sağlanacaktır.

Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci dikkate alınarak geliştirilecek projelerin ağırlıklı olarak dijital ortamlarda yürütülecek, bulaş riski içermeyen, hedeflediği kişi ve gruplara farklılaşmış iletişim kanalları ile ulaşan, sanat dallarını farkındalığın  bir aracı olarak konumlandıran çalışmalar olması beklenmektedir.

Neden?

Gençlere yönelik HIV, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve istenmeyen gebelik riskini önlemek için, erken yaşlardan başlayarak gelişim dönemlerine göre yapılandırılarak devam eden cinsel sağlık eğitiminin çok önemli olduğunu biliyoruz. Doğru ve güvenli cinsel davranışlar;  bu alanda bilgi sahibi olmak, davranışlarını değerleri ve sınırları içinde geliştirmek ve sağlık hizmetlerine erişimle mümkün oluyor.

Genç dostu sağlık hizmetlerinin mevcut olmayışı, sadece sağlık hizmetine değil fakat aynı zamanda güvenli cinsel sağlık davranışını destekleyecek danışmanlık hizmetlerine erişimi de engelliyor.

Bilgiye ve hizmetlere erişimin sınırlı olduğu ortamlarda; akranların kendi aralarındaki paylaşım ve dayanışma daha da önemli hale geliyor. Gençlik Fonu kapsamında yapılan çalışmalar; gençlerin yaratıcılığı ile beslenen uygulama modelleri ile; doğru bilginin yaygınlaşmasını, bilgiye erişimin kolaylaşmasını ve gençler arasındaki dayanışmayı artırıyor.

Kimler başvurabilir?

 • Üniversitelerde kayıtlı kulüpler/topluluklar
 • Ulusal veya uluslararası düzeyde çalışan gençlik kuruluşlarının şubeleri/yerel grupları
 • Ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları/grupları
 • Yerel gençlik kuruluşları
 • Kent konseylerinin gençlik yapıları
 • Yerel yönetimlerin gençlik birimleri

Proje başına fon miktarı nedir?

Bu fon kapsamında, proje başına en çok 5000 TL katkı sağlanacaktır. Projelerin bütçelerinin bütünlüklü ve mümkün olan en ekonomik seçenekleri içerecek şekilde planlanması tavsiye edilir. Destekler doğrudan mali destek şeklinde sunulmayacak, ilgili mal ve hizmetlerin karşılanması şeklinde verilecektir.

Başvuru koşulları nelerdir?

 • Başvuru için 01 Kasım 2021 tarihine kadar info@tapv.org.tr adresine “Gençlik Fonu” başlığıyla başvuru formu ve bütçenin eksiksiz doldurulmuş şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli formlar sayfanın sonunda yer almaktadır.
 • Bir gençlik grubu birden fazla proje ile başvurabilir. Bir gençlik grubunun birden fazla projesi desteklenebilir.

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

 • Projeler yerel düzeyde gerçekleştirilmeli ve gençlerle ilişkili olmalıdır.
 • Projeler gençler tarafından planlanmalı ve yönetilmelidir.
 • Fonun amaç ve hedeflerine uygun olmalıdır.
 • Fonun kapsamındaki konulara yönelik olmalıdır.
 • Proje bütçeleri mümkün olan en makul ve ekonomik yaklaşımı benimsemelidir.
 • Projenin tüm etkinlikleri 25 Aralık 2021’den önce tamamlanacak şekilde planlanmalıdır.

Ne tür harcamalar desteklenmez?

 • Bilgisayar, projeksiyon aleti, yazıcı, telefon vb. satın alımlar
 • Yurtdışı etkinlik veya toplantı katılım giderleri
 • Projenin faaliyetleri dışında, başka bir şehirde gerçekleşecek toplantı/eğitim/konferans vb. etkinliklere katılım masrafları

Başvuru formu üzerine tıkladığınızda cihazınıza otomatik olarak indirilecektir. Sorularınız için info@tapv.org.tr adresine Gençlik Fonu başlığıyla e-posta atabilirsiniz. Telefonla başvurular yanıtlanamayacaktır.

Kültür Sanat Fonu Çağrısı 2021

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Kültür-Sanat Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirmektedir.

Kültür Sanat Fonu’nu kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini veya projelerini hayata geçirmelerini desteklemek amacıyla 2019 yılında hayata geçirdik. 2019 – 2020 döneminde 11 STK’ya toplam 728.020 TL hibe aktardık. STK başına düşen ortalama hibe tutarı ise 66.183 TL oldu.

I. Fonun Amacı
COVID-19 salgını, 2020 yılının ilk aylarından bu yana yaşam biçimlerimizde radikal değişikliklere sebep olurken, kültür-sanat en büyük birleştirici ve iyileştirici güçlerden biri olmaya devam etti. Kültür-sanat alanının tüm paydaşları, evlerimize kapandığımız dönem boyunca yeni platformlarda faaliyetlerini sürdürmeye gayret etti ve bir araya gelme, ortak deneyimler etrafında buluşma fırsatları yaratarak iyi olma halimizi güçlendirdi. Bununla birlikte, geleceğe dair belirsizliğin damga vurduğu bu dönem, temel özelliklerinden biri insanları kamusal alanlarda bir araya getirmek olan kültür-sanat dünyasını derinden sarstı. Kültürlerarası etkileşimin ve iletişimin temelini oluşturan, kültürel hayatı canlı tutan sanatçıları ve kültür kurumlarını desteklemek için kısa, orta ve uzun vadeli önlemlerin hızla alınması ve alınan önlemlerin sürdürülebilir olması gerekiyor. Kentler yeniden canlanırken kültür-sanat alanının tüm aktörleri, toplumsal iyileşmenin aracıları olarak, sağlık tedbirlerine uygun mekânlarda üretimlerine ve paylaşımlarına devam etmenin farklı yolları üzerinde çalışıyor. Sanatsal üretimin devamlılığı ve katılımcı kültür-sanat projeleri yoluyla yaratılan etkileşim, önümüzdeki dönemde hem içinden geçtiğimiz süreci anlamlandırmamız için farklı bakış açıları sağlayacak hem de gelecek günler için ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu ve umudu canlı tutacak.

COVID-19 salgınının kültür-sanat kurumları ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar açısından önemli sonuçları olduğu açıkça gözlemleniyor. Bu sebeple, salgın sürecinde ve sonrasında bu kurumların geliştireceği yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere artan şekilde ihtiyaç duyulduğu tespit ediliyor. Bunun yanında, yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler, bu kurumların çalışma biçimleri ve hedef kitleleriyle ilişki geliştirme yöntemleri açısından değişiklikler yapmasını da gerekli hale getiriyor. Dahası, salgın sürecinde alınan sağlık tedbirleri ve yoğun olarak hissedilen küresel ekonomik kriz ile bu kurumların finansal kaynaklara ve insan kaynağına erişimde pek çok zorluk yaşadığını gösteriyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, bu sürecin yaşadığımız sonuçlarını dikkate alıyoruz ve sivil toplumun bu dönemde ortaya çıkan acil ihtiyaçlarının giderilip, çalışmalarına devam etmesine destek olmayı hedefliyoruz. COVID dönemi için güncellediğimiz hibe stratejimiz kapsamında, alınan tedbirlerin kısa, orta ve uzun vadedeki etkilerini dikkate alan bir yaklaşımla hibe programlarımızı STK’ların;

– Kısa vadede, sürecin getirdiği şartlar karşısında ayakta kalmalarına,
– Orta vadede, oluşacak yeni dönemin ihtiyaçlarına ve şartlarına cevap verebilmek için gerekli becerileri kazanarak koşullara adapte olmalarına,
– Uzun vadede, kendilerini kurumsal olarak dönüştürmelerine ve bu dönüşümü iş yapma biçimlerine yansıtmalarına destek olacak şekilde yeniden tasarladık.

Pandemi sonrası kısmi normalleşme süreciyle birlikte kültür-sanat alanının geleceği yeniden şekillenirken, kültür-sanata erişim için yeni yollar açmanın ve farklı paydaşlar arasında işbirliğini güçlendirmenin de tam sırası olduğuna inanıyoruz. Kültür-sanatın sağaltıcı, kapsayıcı ve dönüştürücü gücünün görünür olması ve geniş kitlelere ulaşması ise sanatsal üretimin sürdürülebilirliği ile mümkün olacaktır. Kültür-sanat alanının aktörlerinin birbirlerinden öğrenerek, dönemin gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, yeni iletişim ve erişim yollarını deneyimleyerek veya keşfederek çalışmalarını sürdürmeleri önem taşıyor. Ayrıca kaynakların kısıtlı olduğu bu dönemde kültür-sanat kurumları, STK’lar, sanatçılar, aktivistler ve gönüllülerin, dayanışmayı temel alan ve teknolojinin imkânlarından faydalanan yeni işbirliği modelleri yaratmaları, önümüzdeki dönemin ihtiyacını karşılayacak bir yaklaşımın önünü açacak.

2020 yılında, Kültür-Sanat Fonu kapsamında verilen hibelerin , Fondan yararlanan kültür-sanat kurumlarının kısa dönemli acil finansman ihtiyaçlarını çözdüğünü ve orta vadede yeni döneme adapte olmak adına adımlar attığını (dijitalleşme, vb.) gözlemledik. Sınırlı kaynakları nedeniyle hali hazırda kırılgan bir yapıya sahip olan kültür-sanat alanının, merkezi ve yerel yönetimler, özel sektör ve bireysel bağışçılar tarafından, sivil toplum ile işbirliğine dayalı bir yöntemle desteklenmesine ihtiyaç duyuluyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın, Türkiye’de bağışçılığın gelişimine ve bu yolla sosyal sorunların çözümüne yönelik attığı adımlar kapsamında; Kültür Sanat Fonu, 2021 yılında da kültür-sanat kurumlarının ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitelerinin gelişimine ve yenilikçi projelerine finansal destek verecek, böylece sivil aktörlerin bu yeni dönemdeki uyum çalışmaları desteklenecektir.

Fon kapsamında desteklenecek çalışmalarda aşağıda yer alan prensiplerden en az bir tanesinin yer alması beklenir:

1. COVID -19 salgını sürecinde kültür-sanat alanının sürdürülebilirliği için sanatsal üretim gerçekleştirmeyi ve/veya üretim için gerekli koşulları oluşturmayı hedeflemesi,
2. İçerik tasarımında ve/veya sanatçı pratiklerinde kültür-sanata erişim imkânlarını geliştiren dijital araçların yaratıcı biçimlerde kullanımını odağına alması,
3. Kültür-sanat alanında kişiler veya kurumlar arası dayanışma ve disiplinlerarası ortak çalışmayı teşvik eden işbirliği modelleri geliştirmesi.

Bu çerçevede, desteklenecek kuruluşların aşağıda örnekleri sunulan alanlarda proje fikirleri sunması ya da kurumsal kapasitelerini geliştirmesi beklenmektedir:
– Salgın döneminin koşullarına uygun kurgulanan yeni etkinlikler ve/veya formatlar (evden erişilebilen, sosyal mesafe kurallarına uyumlu vb.),
– Kültür-sanat profesyonellerinin (sanatçılar, yöneticiler, aktivistler vb.) salgın dönemi ve sonrasında da üretim ve paylaşımlarını sürdürebilmeleri için gerekli fiziksel ve/veya teknolojik araçlara erişiminin sağlanması ve bu araçların kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri,
– Kültür-sanat alanında uzun dönemli etkileşim, ortak çalışma ve işbirliklerinin önünü açacak yerel, ulusal ve uluslararası ağların oluşturulması veya sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler/projeler,
– Yukarıdaki maddeler dışında kalan ancak benzer alanları içeren ve sanatsal üretimin sürdürülebilirliğini ve alandaki dayanışmayı önceliklendiren türdeki faaliyetler.

II. Başvuru Koşulları

A. Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler
Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

– Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kurumlar, (Bir ağ ya da girişim gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan birlikteliklerin başvurularını tüzel kişiliğe sahip ve kültür sanat alanında çalışan bir ev sahibi kuruluş aracılığıyla yapmaları gerekir. Bu durumda ev sahibi kuruluşun başvuru kriterlerini karşılıyor olması ve kurulan ortaklığa ilişkin başvuru aşamasında bir iyi niyet sözleşmesinin sunulması gerekir.)
– 2020 yılından beri sahada aktif olarak çalışan,
– 2020 yılı gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan,
– Kültür-sanat kurumları ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile işbirliği yapmaları mümkündür ve bu tip çalışmalar teşvik edilir.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.

Geçmiş bir dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur. Ancak halen Vakfın bir kurumsal destek hibesinden yararlanan kuruluşlar bu fona kurumsal bir destek almak için başvuramazlar.

B. Uygulama yeri ve süresi
Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla işbirliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Aralık 2021’dir.

CHibe tutarı ve ödeme takvimi
Kültür Sanat Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 300.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar. Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 100.000 TL talep edebilir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır. Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

Kabul edilmeyen harcamalar

İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

III. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci

A. Değerlendirme Komitesi
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla birden fazla komite kurulmuştur. Değerlendirme Komiteleri bağışçılar, vakıf kurulları ve program ortaklarının yetkililerinden oluşur. Komiteler, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilir;

– Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla kültür-sanat alanına odaklanmış olması ya da çalışma alanında kültür-sanat faaliyetlerini etkin şekilde kullanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
– Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü,
– Hibe programının hedef kitlesiyle STK’nın ilişkisi: Kültür-sanat çalışmaları uygulayıcılarının ya da yararlanıcılarının başvuran kuruluşta, çözümle ilgili planlamada ve önerilen uygulamada ne şekilde yer aldığı,
– Nedenlere odaklanmak: Odaklanılan sorunun etkin biçimde çözüme ulaşması için problemin arkasında yatan temel sebebe odaklanılmış olması,
– Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın ya da ortaya çıkarılan modelin çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olması,
– Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da kültür-sanat alanına yönelik ölçülebilir olası bir katkısının olması.

C. Değerlendirme Süreci
Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili diğer bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.

İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.

Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre Vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.

Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komiteleri’nin katılacağı toplantılarda değerlendirilir.

Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

IV. Başvurular

Başvuru yapmak isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Kültür – Sanat Fonu başvuru formunu 19 Kasım 2021 tarihinde saat 18:00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;

– Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı özgeçmişi,
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (Proje Başvurusu için bütçe örneği – Kurumsal destek için bütçe örneği),
– Ayrıntılı zaman planı,
– (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. İçeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile ulaştırılması gerekir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırılmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.Detaylı bilgi için tıklayın

Tek Pazar Programı – Avrupa’nın Toparlanması İçin Avrupa Kümeleri Çağrısı

Hibe Başlığı (İngilizce)

Single Market Programme Euroclusters for Europe’s recovery

Bütçe

42.000.000 Avro

Proje Başına Hibe

Sektör

REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER

Program

Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi

13/10/2021

Son Başvuru Tarihi

30/11/2021

İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ

Avrupa Komisyonu, güncellenmiş endüstriyel stratejinin uygulanmasına yardımcı olabilmek için, “Avrupa Kümeleri” olarak adlandırılacak olan yaklaşık 30 sektörler ve disiplinler arası, trans-Avrupa stratejik Ortak Küme Girişimini başlatacaktır.

Avrupa Kümeleri, dayanıklılık ile yeşil ve dijital ekonomiye geçişi hızlandırarak; Avrupa Komisyonu’nun Avrupa için Yeni Sanayi Strateji’sini, Mayıs 2021’de yayımlanan güncellenmiş Strateji’yi ve Mart 2020’de kabul edilen sürdürebilir ve dijital bir Avrupa için KOBİ Stratejisini destekleyecektir.

Beklenen sonuçlar

 • AB’nin kritik değer zincirlerinde yaşanan aksaklıklar için çözüm geliştirilmesi ve muhtemel sorunların tahmin edilmesi.
 • Daha yeşil ve dijital KOBİ’lere geçişin hızlandırılması
 • AB tek pazarındaki farklı endüstriyel ekosistemler arasında AB kümelerinin yönetimi, koordinasyonu ve işbirlikleri kapasitesinin geliştirilmesi
 • AB KOBİ’lerinin üçüncü pazarlara erişimi ve uluslararası faaliyetlerden faydalanmasının desteklenmesi
 • AB genelindeki insan sermayesinin becerilerinin geliştirilmesi ve yeni becerilerin kazandırılması

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

Uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar):

 • Tüzel kişilik olması (kamu veya özel kuruluşlar)
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması;
  • AB Üye Devleti (denizaşırı ülkeler ve bölgeler de dâhil)
  • AB Üyesi olmayan ülkeler:
   • Listelenen AEA ülkeleri ve Tek Pazar Programına katılan ülkeler (katılımcı ülkelerin listesi) veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.
 • bir küme kuruluşu, Tek Pazar Programı küme ağı veya yeşil ve dijital geçişlerini destekleyen ve AB dayanıklılığını oluşturan diğer türdeki kuruluşlar olmak veya bunları temsil etmek.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrının toplam bütçesi 42.000.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Zaman çizelgesi
Çağrının açılışı29 Eylül 2021
Son başvuru tarihi30 Kasım 2021 – 17.00 Brüksel saati
DeğerlendirilmesiAralık 2021 – Mart 2022
Değerlendirme sonuçlarının bilgilendirilmesiNisan 2022
Kontratların imzalanmasıTemmuz  2022

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB’tir.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr

Detaylı bilgi için tıklayın

2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 12/10/2021 tarihi itibari ile 2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2’yi ilan etmiştir.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000,00 TL olup, başarılı bulunan başvuru sahiplerinin aracı kurum-Vakıf Katılım Erzurum Şubesi üzerinden kullanacakları 250.000,00 TL ile 2.500.000,00 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır.

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programına bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir.

Bu program çerçevesinde finansman sağlanacak her bir proje için belirlenen asgarî ve azamî bütçe tutarları aşağıdaki gibidir:

Asgari Tutar250.000,00 TL
Azami Tutar2.500.000,00 TL

Proje başvuruları 05/12/2021 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 05/12/2021 saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır.

Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 10/12/2021 saat 18.00’e kadar e-imza ile imzalanması esastır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 10/12/2021 saat 18.00’e kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2 detayları aşağıda belirtilmiştir:

Programın AdıREKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI-2(Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik)
Referans NumarasıTRA1/21/RESEF2
Programın İlan Tarihi12/10/2021
Programın Bütçesi15.000.000,00 TL
Başvuru Yapılabilecek Proje SayısıAzami 1 adet
Destek Alınabilecek Proje SayısıAzami 1 adet
Programın Genel AmacıBölgede girişimciliğin geliştirilmesi ile mevcut işletmelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması.
Programın Özel AmacıBölgede et-süt-arıcılık, tabi kaynaklar ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması veya iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek üretim yapılması, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.
Programın ÖncelikleriÖncelik 1: Turizm sektöründe girişimciliği geliştirmek, mevcut işletmelerin hizmet kalitesini yükseltmek ve sektörde kaynak verimliliğini sağlamak,Öncelik 2: Doğal kaynakların işlenmesi ile et, süt ve arı ürünleri imalatında yeni yatırımları gerçekleştirmek, mevcut işletmelerin fiziki ve teknolojik altyapısını iyileştirmek, ürün çeşitliliğini artırmak ve kaynak verimliliğini sağlamakÖncelik 3: İmalat sektöründe faaliyet göstermek üzere yatırım süreci devam eden işletmelerin yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak (Bu kapsamda sadece yatırım süreci devam eden, üretime geçmemiş işletmeler başvuru yapabilir.)
Proje BütçesiAsgari Destek Tutarı:   250.000,00 TLAzami Destek Tutarı: 2.500.000,00 TL
Kredi Vadesi24 ay
Finansman Desteği Oranı%100
Azami Proje Süresi6 ay
Uygun Başvuru SahipleriKooperatiflerKâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler.
Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati05/12/2021, Saat: 23:59
Taahhütname için Son E-imza / Teslim Tarihi ve Saati10/12/2021, Saat: 18:00

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgileri içeren Başvuru Rehberi ve ekleri, aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 05/12/2021 Saat: 23:59

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 10/12/2021 Saat: 18:00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın

Kültür ve Sanat Kurumlarına Uluslararası İşbirlikleri için Hibe Fırsatı

British Council, Türkiye’deki kültür ve sanat kuruluşlarını ‘Uluslararası İşbirliği Hibesi’ne başvurmaya davet ediyor. 4 Kasım’a kadar başvuruların kabul edileceği programda,  Birleşik Krallık’tan bir ortakla proje geliştirme ve işbirliği için 5 ile 75 Sterlin arasında değişen hibe imkanı sunuluyor.

British Council, toplamda 3.5 milyon Sterlin destek imkanıyla, tüm kültür ve sanat kuruluşlarının katılabileceği ‘Uluslararası İşbirliği Hibesi’ni başlatıyor. Hibe programı, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan kuruluşların ortaklaşa işbirliği yapmalarına olanak yaratırken, yeni projeler geliştirmek ve hayata geçirmek için de fırsat sunuyor. Programa, 4 Kasım tarihine kadar https://www.britishcouncil.org/arts/international-collaboration-grants adresinden başvurmak mümkün.

Uluslararası işbirliklerini desteklemeye her zaman önem veren British Council, bu hibe programı ile Türkiye ve Birleşik Krallık’tan kültür-sanat kurumlarının ortaklaşa gerçekleştirecekleri yüzyüze, dijital veya hibrit sanat projelerini desteklemeyi hedefliyor. Toplamda 3.5 milyon Sterlin destek sağlayacak ‘Uluslararası İşbirliği Hibesi’, sanatçıların uluslararası meslektaşlarıyla yaratıcı sanat eserleri yaratmalarını ve geliştirmelerini desteklemek, yeni uluslararası ortaklıkları ve yenilikçi işbirliği yollarını teşvik etmek için tasarlandı. Program kapsamında, kuruluşlara 5 ila 75 bin Sterlin arasında değişen hibe olanakları sağlanıyor. Başvuruların kabul edileceği projeler; film, müzik, yaratıcı teknoloji (oyunlar, sürükleyici, karma, artırılmış ve sanal gerçeklik dahil), edebiyat, görsel sanatlar, tiyatro ve dans, mimarlık, tasarım ve moda alanlarını kapsıyor. Projelerin aynı zamanda, eşitlik ve kapsayıcılık gibi önemli çağdaş temaları ve/veya iklim değişikliği gibi küresel zorlukları ele alması teşvik ediliyor.

British Council hakkında:

British Council, Birleşik Krallık’ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşudur. 100’ü aşkın ülkeyle, kültür-sanat, İngilizce, eğitim ve sivil toplum alanlarında çalışıyoruz. Geçen yıl 80 milyondan fazla kişiyle yüz yüze, 791 milyonun üzerinde kişiye de internet üzerinden, radyo ve TV programlarımızla ve basılı yayınlarımızla iletişim kurduk. Fırsatlar yaratarak, bağlantılar kurarak ve güven inşa ederek değiştirdiğimiz yaşamlarla, beraber çalıştığımız ülkelere olumlu katkılar sunuyoruz. 1934 yılında kurulan British Council, Kraliyet Tüzüğü ile tüzel kişilik kazanmış bir hayır kurumu ve bir kamu kuruluşudur. Gelirimizin yüzde 15’i ise Birleşik Krallık hükümet tarafından karşılanmaktadır.

www.britishcouncil.org.tr

2021 Yılı BeeJet Hızlandırma Programı Başvuruları Başladı

Çankaya Üniversitesi bünyesinde 2021 Yılı BeeJet Hızlandırma Programı başlıyor!

BeeJet Hızlandırma Programı, Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından şirketleşmek isteyen teknoloji odaklı iş fikri olan girişimci adayları için geliştirilmiş bir hızlandırma programıdır. Program, uzman bir mentör ile eşleştirilen girişimcilerin eğitimlerle iş fikirlerini doğrulamalarını ve yatırımcı sunumuna hazır hale gelmelerini amaçlamaktadır.

Pandemi koşullarından dolayı program içeriği; eğitimler ve mentörlük süreçleri ONLINE olarak gerçekleştirilecektir.

Yaklaşık dört hafta süren programda; konusunda uzman kişiler tarafından Temel Girişimcilik Eğitimi, Yatırım Odaklı Etkili Sunum Teknikleri, Fikri Mülkiyet Hakları, Ar-Ge Proje Yazımı Eğitimleri verilecek ve Tecrübe Paylaşımı gerçekleştirilecektir. Program süresince mentörlük desteği verilecek olup, girişimcilerin iş planları doğrulanacaktır. Program sonunda akademisyenlerden, uzmanlardan ve yatırımcılardan oluşan bir jüri ile girişimcilerin iş planları değerlendirilecek ve başarılı iş planları seçilecektir. Programı başarıyla tamamlayan girişimci adaylarının KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı üzerinden şirketleşmelerine destek verilecektir.

Girişimci adaylarına verilecek destekler aşağıda belirtilmiştir:

 • Birinciye bir yıl boyunca ücretsiz Çankaya Üniversitesi Kuluçka Merkezi bünyesinde ofis tahsisi (Bu destek şirketleşme sürecinden sonra verilmektedir.)
 • İkinciye ücretsiz Ar-Ge projesi yazımı desteği
 • Üçüncüye Fikri ve Sinai Haklar Desteği
 • Ostim Teknopark Kuluçka Merkezi Desteği (Bu destek şirketleşme sürecinden sonra verilmektedir.)
 • Ostim Teknopark PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi Desteği (Bu destek şirketleşme sürecinden sonra verilmektedir.)
 • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile 750.000 TL’ye Kadar Hibe Kazanma Fırsatı (Programı başarıyla tamamlayan girişimci adayları KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’na yönlendirilecektir)

Programa son başvuru tarihi 25 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir.

2021 Yılı BeeJet Hızlandırma Programına başvurmak için lütfen tıklayınız.

Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı Yeşil Büyüme Çağrısı Başvuruları Devam Ediyor

Daha sürdürülebilir bir gelecek için yeşil ekonomi ve yeşil büyüme alanında fikirlerinizi geliştirebileceğiniz ve finansal destek olanağından faydalanabileceğiniz “Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı Yeşil Büyüme Çağrısı” başvuruları devam ediyor!

TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında girişimcilerin 200Bin TL karşılıksız finansal desteğin yanı sıra Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından sunulan girişimcilik eğitimleri, deneyimli mentorlarla etkileşim, firmalara erişim ve kapsamlı iş planı yazımı danışmanlığı olanaklarından faydalanabileceği programa başvurular devam ediyor.

Eğer aşağıdaki tematik alanlardan birine dokunan teknoloji odaklı bir iş fikriniz varsa ve bunu başarılı bir girişime dönüştürmek istiyorsanız Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programına başvuru için acele edin!

 • İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar,
 • Temiz ve Döngüsel Ekonomi,
 • Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı,
 • Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım,
 • Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım.

İş fikri başvurunuzu 1 Kasım gününe kadar https://bigg.girisimfabrikasi.com/  adresinden tamamlayabilir ve olası sorularınızı Girişim Fabrikası ekibiyle girisimcilik@ozyegin.edu.tr adresinden paylaşabilirsiniz.

Finansal ve girişimcilik desteklerinin yanı sıra Amazon, Oracle, IBM, İyzico, Hubspot for Startups ve Unicorn Platform gibi teknoloji sağlayıcılarının hizmetlerinden ücretsiz veya yüksek indirimlerle faydalanmak için bu programı kaçırmayın!

Kimler başvurabilir;

Programa herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun kişiler aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurularını gerçekleştirebilir:

 • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

*TÜBİTAK tarafından düzenlenen veya TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu yarışmalarda, 1.’lik, 2.’lik veya 3.’lük ödülü almaya hak kazanan girişimci adaylarına 2. Aşama panel değerlendirmesi sonrasında panel puanına ek olarak ödül puanı verilecektir.

TÜBİTAK BİGGirişim 2021 yılı 2. Çağrısı “Yeşil Büyüme” Teması Kapsamında Açıldı!

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla aşağıda verilen alanlarda BiGG Yeşil Büyüme Çağrısı başvuruları devam ediyor.

– İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik

– Temiz ve Döngüsel Ekonomi

– Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı

– Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım

– Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Tematik alanlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmek için: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/biggyesil_buyume_cagrisi_duyurusu_23082021.pdf

Ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini ve başlangıç şirketlerinin kurulmasını amaçlayan *TÜBİTAK’ın “1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) ”* teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinizi *200.000 TL* ön ödemeli hibeyle desteklemektedir.

*Destek süresi en fazla 18 ay* olup proje bitiminde *çalışır bir prototip* üretilmesi beklenmektedir.

*TÜBİTAK* tarafından *Uygulayıcı Kuruluş* olarak yetkilendirilen *Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ TTM) ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ)* ortaklığında yürütülen *BİGGirişim* programına başvuru yapabilir, program kapsamında “*İş Fikri Doğrulama”, “İş Modeli”, “İş Planı Hazırlama”, “Etkili Sunum Teknikleri”* vb.  iş fikrinden şirket kurulum aşamasına kadar birçok alanda verilecek eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilir, ayrıca Trabzon TEKNOKENT tarafından sunulan cazip fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Ayrıca İş Fikri Başvurusu yaparak 1. Aşamayı geçen ve 2. Aşama Başvurusu yapmaya hak kazanan adaylara *”TÜBİTAK Sunumu Canlandırması (Demo Day)”* KTÜ TTM tarafından sağlanan jüri ile gerçekleştirilecek ve adaylara kendilerini bekleyen panel vb. değerlendirme etkinliklerine katılım öncesi deneyim kazandırılacaktır.

**Detaylı bilgi ve başvuru için: https://bigg.ktu.edu.tr/