Hibe Başlığı (İngilizce)

European Solidarity Corps Volunteering Teams in High Priority Areas

Bütçe

8.000.000 Avro

Proje Başına Hibe

400.000 Avro

Sektör

GENÇLİK, GÖNÜLLÜLÜK , DİĞER

Program

Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi

16/08/2021

Son Başvuru Tarihi

05/10/2021

KAPSAM VE AMAÇ

Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler çağrısı, dayanışma amacıyla en az iki farklı ülkeden gençlerin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri gönüllü faaliyetleri destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek projelerdir. Bu projeler, AB düzeyinde karşılaşılan ortak zorlukları ele alan kısa vadeli müdahaleler olarak gerçekleşmektedir.

Bu çağrının amaçları doğrultusunda, başvuru sahipleri aşağıdaki aktiviteleri gerçekleştirebilir:

  • Kronik veya kritik hastalıklardan etkilenen hassas kişileri de içeren sağlık ve sağlıklı yaşam yönelik çalışmalar,
  • Madde bağımlılığı olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar, göçmenler, evsizler gibi hassas grupların COVID-19 etkisinden ve diğer hastalıklardan korunması, kapsayıcı toplumlar oluşturmaya

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın

Tavsiye Edilen Yazılar