Proje Başvuru Çağrısı: Exchange the Change!

Exchange the Change! projesi Türkiye ve Belarus’ta bağımsız, demoratik, katılımcı, sürdürülebilir ve hak temelli yaklaşımlarla çalışan gençlik örgütlerinin politika savunuculuğu alanında mevcut kapasitelerini arttırmayı ve gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

Proje kapsamında (1) savunuculuk teori ve uygulamasına giriş için yüz yüze bir eğitim, (2) Alman Federal Gençlik Konseyinin ağırladığı çevrimiçi çalışma ziyaretleri, (3) dijital savunuculuk eğitimleri ve savunuculuk eylem planı geliştirilmesi, (4) savunuculuk kampanyası uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Uluslararası işbirliği için ortak çalışma ve öğrenme fırsatları sunan proje, Belarus ve Türkiye’den katılımcı örgütleri tematik alanlarına göre eşleyerek örgütleri ortak çalışmaya ve ulusal gençlik politika metinlerini besleyecek savunuculuk kampanyaları üretmeye davet ediyor. RADA ve Go-For bu proje ile yürütülecek kampanyalardan beslenen bir politika bilgilendirme metni ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Proje, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve MitOst e.V. eşgüdümünde  yürütülen, Mercator tarafından fonlanan Civil Society Exchange Partnership Program çatısı altında; Almanya Gençlik Federasyonu’nun desteği ve Gençlik Örgütleri Forumu, Türkiye ve Belarus Ulusal Gençlik Konseyinin doğrudan işbirliği ile yürütülmektedir. Proje, aynı zamanda, Bilgi STÇM ve MitOst tarafından geliştirilen uluslararası değişim modelini kullanmaktadır.

Her birinden 4 örgüt olmak şartıyla katılımcılar RADA ve Go-For üye örgütleri arasından seçilecektir. Seçilim örgütün savunuculuk alanındaki geçmiş deneyimi, motivasyonu ve tematik çalışma alanları gözetilerek yapılacaktır.  Her bir örgüt için iki kişilik yer ayrılmıştır. Program dilinin İngilizce olması dolayısıyla örgüt temsilcilerinin İngilizce yeterliliğe sahip olmaları beklenmektedir.

Başvurular 5 Ağustos Perşembe gününe kadar açık kalacak.

Form için tıklayın


Exchange the Change project aims to ensure and support the development of independent, democratic, participatory, rights-based, resilient and sustainable youth organisations in Turkey by developing the existing capacities of Go-For and RADA and their member organizations while strengthening international ties and partnerships between and among these groups.

The project offers (1) a face-to-face introduction to advocacy theory and practice, (2) online study visits hosted by the German Federal Youth Council, (3) digital advocacy training and developing advocacy action plan, (4) advocacy campaign implementation and ad hoc support. Participating organizations will have opportunities for collaborative learning and working in an international environment as each will be matched from another country based on their thematic fields of work. The project invites participating organizations to collaborate to produce advocacy campaigns that will contribute to Go-For and RADA’s joint commitment to produce a youth policy brief.

The participating organizations will be selected from RADA and Go-For’s members (4 from each). The selection will be made on the basis of the organization’s past experience in advocacy, motivation and thematic work areas. Two seats are reserved for each organization. Since the program language is English, organization representatives are expected to have English proficiency.

Exchange the Change project is a collaboration of RADA and Go-For with the German Federal Youth Council’s support and co-financing. The project also uses the international mobility model developed by Bilgi CCSS and Mitost. Exchange the Change programme operates under the umbrella of the Civil Society Exchange  project managed by Center for Civil Society Studies at Istanbul Bilgi University and MitOst e.V. Civil Society Exchange Programme has been supported by Stiftung Mercator since 2015.

‘Kenti Kadın+’ların Sözü ve Sanatı ile Donatma’ Projesi Başvuruları Devam Ediyor

Kenti Kadın+’ların Sözü ve Sanatı ile Donatma’ Projesi’ ile 50 kadın+ sanatçının seçileceği projede ortaya çıkan 50 sanat eseriyle 25 Kasım 2021 Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İstanbul billboardları donatılacak. Billboardlarda sanat eserine, sanatçının yorumladığı feminist slogan, Türkçe ve sanatçının kendi ana dilinde yer alacak. Ayrıca tüm proje aynı zamanda bir sanal sergi ve bir kitapla da belgelenecek.

Kapsayıcılığın en önemli kriter olduğu sanatçı seçiminde, Türkiye’deki tüm kültür gruplarına alan açılmasına özel dikkat ediliyor. Bu nedenle Rum, Musevi, Ermeni, Türk, Kürt, Laz, Arap, Roman, Yezid, Çerkes, Adige, Alevi, Afro-Türk, göçmen kadınlar (Suriye, İran, Irak, Afgan, Mısır, Ürdün, Libya, Afrikalı göçmenler…) ile birlikte non-binary ve trans kadın sanatçıları önceliyor, engelli sanatçıların ve farklı yaş gruplarının projeye katılımına özel önem veriliyor.

Projeye buradan başvuruda bulunabilirsiniz.

Sıfır Emisyonlu Kara Yolu Ulaşımı (2Zero) Çağrıları Açıldı

Ufuk Avrupa “İklim, Enerji ve Ulaşım” Kümesi altında açılan Zero-Emission Road Transport (Sıfır Emisyonlu Kara Yolu Ulaşımı) (2Zero) Ortaklığı tarafından 24 Haziranda açılan 4 adet çağrının kapanış tarihi 14 Eylül’dür.

Çağrılar hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiş olup detaylı bilgi her bir çağrı kodunun üzerinde yer alan Funding & Tenders Portal sayfası linklerinden elde edilebilir.

 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-01        Nextgen vehicles: Innovative zero emission BEV architectures for regional medium freight haulage (2ZERO)

Proje Sonunda Ulaşılması İstenilen TRL Seviyesi: 7-8

Proje Tipi:  İnovasyon Aksiyonu (kuruluşlar %60’e kadar-kar amacı gütmeyen kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir)

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 10-15 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 3

Konsorsiyum Yapısı: Program üyesi en az 3 ülkeden (en az bir AB üyesi olması), 3 farklı kuruluşla oluşturulacak konsorsiyumlar

Proje Sonunda Ulaşılması İstenilen TRL Seviyesi: 5-6

Proje Tipi:  Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (Tüm kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir).

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 4-6 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 4

Konsorsiyum Yapısı: Program üyesi en az 3 ülkeden (en az bir AB üyesi olması), 3 farklı kuruluşla oluşturulacak konsorsiyumlar

 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-03        System approach to achieve optimised Smart EV Charging and V2G flexibility in mass-deployment conditions (2ZERO)

Proje Sonunda Ulaşılması İstenilen TRL Seviyesi: 5-7

Proje Tipi:  Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (Tüm kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir)

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 7-10 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 3

Konsorsiyum Yapısı: Program üyesi en az 3 ülkeden (en az bir AB üyesi olması), 3 farklı kuruluşla oluşturulacak konsorsiyumlar

 • HORIZON-CL5-2021-D5-01-04        LCA and design for sustainable circularity – holistic approach for zero-emission mobility solutions and related battery value chain (2ZERO & Batteries Partnership)

Proje Tipi:  Koordinasyon ve Destek Aksiyonu (Tüm kuruluşlar %100 fonlanabilmektedir).

Konsorsiyum başına maksimum bütçe: 4 Milyon Avro

Fonlanacak proje sayısı: 1

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya koordinatör veya ortak olarak yer alınabilmektedir:

 • Ortak olarak konsorsiyumlarda yer almak isterseniz eğer aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
 • Proje Ortağı bulma: Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca sizler de sayfaya kendi kuruluşunuz hakkında bilgi ekleyebilir, ilgilenenlerin sizin hakkınızda bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
 • Linkte yer alan ilgi formunun doldurularak ncptransport@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. Bu sayede ilgili irtibat noktaları, olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizler adına konsorsiyum belirleme faaliyetlerinde bulunabileceklerdir.

Tek Pazar Programı – İstikrarlı Borç Danışmanlığı Hizmetlerini Teşvik Etmeye Yönelik Eylemler için Hibeler

Hibe Başlığı (İngilizce)

Single Market Programme Grants for actions for promoting stable debt advice services

Bütçe

780.000 Avro

Proje Başına Hibe

Sektör

REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER

Program

Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi

05/07/2021

Son Başvuru Tarihi

01/09/2021

İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ

Bu çağrının amacı, borç danışmanlığı hizmetlerinin mevcudiyetinin ve kalitesinin hâlihazırda yetersiz, elverişsiz veya tamamen eksik olduğu bazı Üye Devletlerde, tüketicilerin borç danışmanlığı hizmetlerine istikrarlı bir temelde erişimini kolaylaştırmaktır.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Potansiyel ve aktif borç danışmanları arasında en iyi uygulama ve bilgi alışverişi için etkinliklerin düzenlenmesi;
 • Borç danışmanlığı hizmetleri sağlamaya yönelik istikrarlı yapıları oluşturmak ve/veya güçlendirmek için gerekli faaliyetleri uygulamaya koymayı amaçlayan araştırma, proje ve eylem planlarının geliştirilmesi;
 • İstikrarlı borç danışmanlığı hizmetlerini devreye sokmak için ihtiyaç duyulan temel işlevsel yapıları sağlayabilecek olası ilgili kuruluşlara yöneliktir

Beklenen Sonuçlar

Bu çağrı kapsamında beklenen, borç danışmanlığı hizmetleri sağlamak için ihtiyaç duyulan diğer yapıların yanı sıra, gerekli yapıların oluşturulması veya güçlendirilmesinin bir sonucu olarak, tüketicilerin borç danışmanlığı hizmetlerine erişebilirliklerinin ve bu hizmetlerin kalitesinin artmasıdır.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Uygun olabilmek için, başvuru sahipleri (yararlanıcılar ve bağlı kuruluşlar):

 • Tüzel kişiler olması:
  • Kamu kurumları
  • STK’lar, hayır kurumları, Tüketici dernekleri gibi kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar
  • Finansal danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren, temel/profesyonel faaliyeti, aşırı borçlu kişiler veya haneler lehine borç danışmanlığı sağlanması ile çıkar çatışması içinde olmayan mikro veya küçük ölçekli işletmeler

• uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak:

 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • AB üyesi olmayan ülkeler:
  • Listelenen AEA ülkeleri ve Tek Pazar Programına katılan ülkeler (katılımcı ülkelerin listesi) veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.

Başvurular, Finansman ve İhale Portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrının bütçesi 780.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

FaaliyetTarih
Çağrının açılışı22/06/2021
Son başvuru tarihi1 Eylül 2021 – 17:00 (Brüksel saati)
DeğerlendirmeEylül – Ekim 2021
Değerlendirme sonuçlarının bilgilendirilmesiEkim – Kasım 2021
Kontratların imzalanmasıKasım – Aralık 2021

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni 

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: kosgeb.baskanlik@hs01.kep.tr

Campus Istanbul Eğitim Programı için Proje Başvuruları Devam Ediyor

‘Campus Istanbul’ İki Belgesel Projesini Mayıs 2022’de Almanya’ya Gönderiyor!

Campus İstanbul, Tünel Kültür Sanat Derneği’nin belgesel alanında dünyanın en köklü profesyonel eğitim programlarından biri olan Documentary Campus ortaklığı ile geliştirdiği bir girişimdir. Türkiye’den belgesel filmlerin yapım, pazarlama ve dağıtım potansiyelini geliştirmek amacıyla düzenlenen atölyenin bu yıl Türkiye Kültür Mirası ile ilgili tematik bir odağı var.

2021-2022’de, uluslararası ortak yapım potansiyeli olan, geliştirme aşamasındaki 12 belgesel projenin katılacağı 5’er günlük iki profesyonel eğitim atölyesi düzenlenecek. Her projeyi temsilen, bir yönetmen ve bir yapımcıdan oluşan iki kişilik ekip katılıma hak kazanacak. Atölyelerde katılımcılar, uluslararası alandaki endüstri standardı uygulamalar ve yenilikçi iş stratejilerini öğrenecek.

Atölyeye katılan projelerden ikisi Mayıs 2022’de DOK.fest München’de düzenlenen Master’s Pitch’e katılacak. Seçilen iki ekip, projelerini TV kanallarının kuşak editörleri, kanal yöneticileri ve dağıtımcılar gibi uluslararası belgesel endüstrisindeki karar vericilerden oluşan bir panelin önünde sunma fırsatı bulacak.

Campus Istanbul eğitim programı için proje başvuruları 20 Eylül 2021 tarihine kadar devam ediyor. Başvurular ve proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek için https://cultivatedocumentary.net adresi ziyaret edilebilir.

Hibe Çağrısı: Ufuk Avrupa Sağlık 2.0

Hibe Başlığı (İngilizce)

Horizon Europe Horizon Europe Health 2.0

Bütçe

1.976.000.000 Avro

Proje Başına Hibe

Sektör

BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SAĞLIK , DİĞER

Program

Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi

22/06/2021

Son Başvuru Tarihi

21/04/2022

KAPSAM VE AMAÇ

COVID-19 pandemisi; acil bir durumla karşı karşıya kalındığında tek taraflı araştırma girişimleri verimsiz ve parçalara ayrılmış bir araştırma ortamına yol açabilecekken, politikalara yön verebilen kanıtlar geliştirilerek verimlilik artışı sağlanabileceğini göstermiştir. Pandemiye hazırlıklılık için kurulacak Avrupa ortaklığı, ortak amaçlar ve mutabık kalınan Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası doğrultusunda AB, ulusal ve bölgesel düzeydeki araştırma ve yenilik fonları arasındaki koordinasyonu artırarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık tehditlerini tahmin etme ve yanıt verebilme yetilerinin geliştirilmesini hedeflemelidir.

Bu çalışma programında varılacak 6 nokta belirlenmiştir;

 • Hızla değişen toplumda sağlıklı kalmak,
 • Sağlıklı yaşamı geliştiren bir ortamda yaşamak ve çalışmak,
 • Hastalıklarla mücadele ve hastalık yükünün azaltılması,
 • Yenilikçi, sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması,
 • Sağlıklı bir toplum için yeni araçların, teknolojilerin ve dijital çözümlerin ortaya çıkarılması,
 • Yenilikçi, sürdürülebilir ve küresel olarak rekabetçi bir sağlık endüstrisinin devam ettirilmesi.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Vatandaşların daha sağlıklı yaşam tarzları ve davranışları benimsemesi, daha sağlıklı seçimler yapması ve daha uzun süre sağlıklı, bağımsız ve aktif bir yaşam sürdürmesi, yaşlılık veya yaşamın diğer hassas evreleri de dâhil olmak üzere hastalık yükünün azaltılması,
 • Politika yapıcıların ve düzenleyicilerin çevresel, sosyoekonomik ve mesleki risk faktörlerinin yanı sıra toplum genelinde sağlığı geliştirici faktörler hakkında bilinçlendirilmesi,
 • AB’de ve dünya çapında hastalıkların sağlık sektörüne getirdiği yükün azaltılması, yenilikçi teşhis ve tedavi yaklaşımlarının, kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarının, sağlık bakımı için dijital ve diğer insan merkezli çözümlerin geliştirilmesi ve entegrasyonu dâhil olmak üzere, etkili hastalık yönetiminin desteklenmesi,
 • Çevresel açıdan sürdürülebilir olanlar da dâhil olmak üzere, Yeşil Mutabakata katkıda bulunan yenilikçi sağlık hizmetleri ve çözümlerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi
 • Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik uzmanlığı ile yeni araçlar, teknolojiler ve dijital çözümlerde standartlarının yükseltilmesi,
 • Kamu çalışanlarının yeni sağlık teknolojileri ve müdahalelerini değerlendirebilmesi amacıyla daha iyi yöntemler ve disiplinler arası yaklaşımlar geliştirebilmeleri,
 • İyileştirilmiş ve uyarlanmış politikalar ve yasal çerçevelerin oluşturulması, küresel düzeyde önemli politika üreticilerinin bilimsel kanıtlarla bilgilendirilmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa’ya asosiye ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

2021-2022’yi kapsayan bu program için maksimum bütçe is 1,976 milyar avrodur.

Detaylı bilgi için tıklayın

MSCA ve Vatandaşlar Çağrısı Açıldı

Ufuk 2020 MSCA Araştırmacı Gecesi Etkinliği Programı’nın devamı olan Ufuk Avrupa MSCA ve Vatandaşlar Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Asosiye ülkelerin tamamında her yıl Eylül ayının son cuma günü araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek ve gençleri bilime teşvik edecek etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda araştırmacılara karşı var olan önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedefiyle oluşturulacak etkinliklerin amacı, kapsamı ve beklenen etkisi başvuru yapacak kurumların hazırladıkları proje önerisi içinde belirtilmektedir. MSCA ve Vatandaşlar projeleri kurumsal başvuru gerektirmekte olup, tek ortaklı ya da birden fazla kuruluşu bir araya getiren bir konsorsiyum ile başvuru mümkündür.

Son Başvuru Tarihi: 7 Ekim 2021

Çağrı dokumanı için tıklayın.

Çağrı başvurusu için tıklayın.

Çağrı ile ilgili düzenlenen bilgi günü kaydı için tıklayınız. 

ankaBİGG 2021/1. Çağrı Başvuruları Devam Ediyor

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamında gerçekleşen ve girişimci adaylarının 200.000 TL hibe alarak şirketleşmesini sağlayan ankaBİGG programının yeni dönem (2021/1) başvuruları devam ediyor!

“Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” ve “Sağlık ve İyi Yaşam” tematik alanlardaki teknoloji odaklı iş fikirlerinin kabul edildiği programa, başvurularınızı http://bigg.ankaratto.com üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Kimler başvurabilir;

 • Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri,
 • Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezunları.

**Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı Desteği alanlar veya herhangi bir şirkette ortak olanların başvuruları kabul edilememektedir.

***TÜBİTAK tarafından düzenlenen veya TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu yarışmalarda, 1.’lik, 2.’lik veya 3.’lük ödülü almaya hak kazanan girişimci adaylarına 2. Aşama panel değerlendirmesi sonrasında panel puanına ek olarak ödül puanı verilecektir.

Atılım Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği sonucunda bu tematik alanlar haricinde olan başvurularınızı  http://www.bigg-atilim.com/  adresinden gerçekleştirilebilirsiniz.

Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve evsahibi toplumun girişimcilik faaliyetleri üzerinden karşılıklı uyumuna katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan ENHANCER Projesi, hibe programları ile yenilikçilğe, girişimciliğe ve insan kaynaklarına dayalı kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesini güçlendirmeyi de hedeflemektedir. Bu sayede sözkonusu kuruluşların teknik ve beşeri kapasite eksikliği giderilmesi, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluk içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması beklenmektedir.

 • Göçmenleri kapsayan bir girişimcilik ortamında ve sosyo-ekonomik kapsayıcılık yaklaşımı ile ekosistem kuruluşları arasında işbirlikleri oluşturmak ve olan işbirliklerini iyileştirmek,
 • Ekonomik hayata müdahil olmaları için girişimcilerin ötesinde Geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplum içerisinde daha geniş grupları harekete geçirmek,
 • Ev sahibi topluluklarla geçici koruma sağlanan Suriyelilerin sosyo-ekonomik uyumunu iyileştirmek amacıyla ekosistem içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların kurumsal ve insan kaynakları yönetim stratejileri ve uygulamalarını güçlendirmek

öncelikleriyle hazırlanarak çağrısına çıkılan “Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” ayrıntılarına aşağıdaki linkten ulaşabilir, ilgili sorularınızı grants@icmpd.org adresinden bizlere yönlendirebilirsiniz.

Başvuru için son teslim tarihi: 27/08/2021