ABD Büyükelçiliği Hibe Programı Duyurusu

ABD Büyükelçiliği Hibe Programı duyurusu yayınlanmıştır. Desteklenmesi öngörülen proje konuları;

 • Ortak Güvenliğin Desteklenmesi
 • Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi
 • Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi
 • Türk-Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi

olarak belirlenmiştir. Çağrı 26 Nisan 2021 tarihinde başlamış olup, başvurular 18 Haziran 2021 17:00’a (TSİ) kadar devam edecektir.

Proje başına sağlanacak mali destek en az $5000 en fazla ise $50.000 olacak, personel maliyeti, toplam desteklenen tutarın %25’ini geçemeyecektir.

Hibe çağrısı başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

AvivaSA Desteğiyle Her Yaşta Fonu Başvuruları Açıldı

Yaşlanma ve yaşlılıkla ilişkili konularda (sağlık, eğitim, istihdam vb. gibi) faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla AvivaSA işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Her Yaşta Fonu’nun başvuruları açıldı.

Yaşlılık ve yaşlanma alanlarını çevreleyen kadın, sağlık, eğitim vb. gibi alanlarda faaliyet gösteren STK’ların çalışmalarının destekleneceği fona yapılan proje başvurularının odağında aşağıdaki çalışmalardan en az bir tanesinin yer alması bekleniyor:

 • Hizmetlere erişim çerçevesinde teknoloji, finans, vb. alanlarda üretilen ürün ve hizmetlerden eşit yurttaşlık temelinde yararlanılmasını sağlamaya yönelik savunuculuk, işbirliği ve uygulama projeleri,
 • Yaşlıların günlük hayatta karşılaştığı izolasyon, ayrımcılık ve istihdam gibi temel konularda yaşanılan problemlerin çözümlerini teşvik eden, uygulayan ve model haline getirme potansiyeli bulunan çalışmalar,
 • Yaşlılara ve yaşlılığa dair ayrımcı yaklaşımları değiştirmeyi hedefleyen çalışmalar ve kampanyalar,
 • Yaşlılara yönelik oluşturulan dil temelli ayrımcılıkla mücadele eden projeler,
 • Sivil toplum, özel sektör, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin işbirlikleriyle yaşlıların lehine ortak ve kalıcı çözümler üretilmesini destekleyen faaliyetler,
 • Kamusal hayata katılımı geliştirme temelinde yaşlıları güçlendiren projeler,
 • Yaşlılık alanıyla sivil toplumun toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, engellilik, gençlik gibi diğer alanlarının diyaloğunu ve işbirliğini sağlayarak sivil alan paydaşlarının arasındaki sinerjiyi geliştirme ve yaşlılık alanını genişletme perspektifiyle uygulanan diyalog ve işbirliği projeleri,
 • Yaş dostu şehirler başta olmak üzere yaşlılarla yaşam alanlarının bağını güçlendirme odaklı çalışmalar,
 • Daha iyi yaşlanma konusunu gündem haline getirecek, başta üst orta yaş grubu (ve onların kadınlar, engelliler gibi alt kırılımındaki gruplar) olmak üzere toplumun diğer kesimlerinin yaşlılığa hazırlanmasını ve yaşlanma perspektifini desteklemeye yönelik çalışmalar,
 • Türkiye’deki yaşlı haklarını geliştirici politikaların ve yasal altyapının oluşması ve gelişmesine yönelik yapılacak savunuculuk faaliyetleri.

Yukarıdaki içeriği tamamlayacak biçimde tüm başvurularda;
1. Yaşlılık algısının hak temelli bir perspektifle gelişmesini sağlamaya yönelik çalışmalar,
2. Konuyla ilgili farklı paydaşların kullanabileceği açık uygulama ve içeriklerin üretildiği çalışmalar,
3. Türkiye’de sivil toplumda yaşlılık alanının gelişmesine olanak sağlayacak çalışmalar,
4. Bu alandaki kurumlar ve kişiler arası işbirliği, eşgüdüm ve/veya bilgi, beceri paylaşım olanaklarına imkan veren projeler,
5. Bir pilot projeyi model haline getirmeyi odağına alan yaklaşımlar teşvik edilir.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve bir tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar fona başvurabilir:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kâr amacı gütmeyen,
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
 • 2020 yılı gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan,
 • Geçmişinde yaşlılık alanında çalışmalar yapmış olan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim vb. gibi alanlarında biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi planlayan kuruluşlar.

Her Yaşta Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 200.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 120.000 TL talep edebilirler.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Her Yaşta Fonu hakkında detaylı bilgilere (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı Başvuruları Açıldı

Sürdürülebilir bir gelecek için sanayi odaklı girişiminle seni İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen İTÜ Çekirdek #Sürdürülebilirlik Programımıza bekliyoruz!İklim değişikliğinin etkilerini gözeten; sürdürülebilir üretime ve kapsayıcı büyümeye katkıda bulanacak verimlilik odaklı teknolojin sanayinin gücü ile büyüsün.

 • Son Başvuru : 25/07/2021

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın

Postane Duvar Açık Çağrı’ya Çıktı

İstanbul, sosyal ve çevresel etki odaklı çalışmalar ve ortak kültürel üretimler için yeni bir mekan daha kazanıyor. Galata’da yer alan tarihi İngiliz Postanesi’nin yeniden işlevlendirilmesiyle hayata geçen Postane projesinin paydaşları arasında MAD da bulunuyor.

Postane daha adil ve yaşanabilir bir dünya için üretenleri, kültür mirasını koruyup yaşatanları, yenilikçi ve yaratıcı hikayeleri dinlemeyi ve anlatmayı sevenleri bir araya getirmeyi hedefliyor. İçinde zehirsiz gıda yetiştirilen bir teras bahçesi, mutfak ve kafeterya, adil ticaret birimi, ortak çalışma alanları, kütüphane, multimedya stüdyosu ve çok amaçlı etkinlik salonu bulunuyor.

Binanın tarihi giriş salonunda yer alan büyük bir duvar, sanatçılarla dayanışma amacıyla ayrıldı. Belli aralıklarla yenilenecek ve belli temaları olan açık çağrılarla sanatçısını arayacak Postane Duvar projesinin ilk teması ‘Hayat Ağacı’. Bu tema, Postane’nin kurucu vizyonu olan ‘merkez ağaç’ kavramı etrafında şekillendi: Krizler çağında köklerinden güç alarak ayakta duran, etrafına hayat saçan, içinde bir ekosistem barındıran ama daha büyük bir ekolojinin parçası olduğunun da farkında; bu iddia ile hem güncel hem kendi zamanını üreten bir mekan.

Açık çağrı için son başvuru tarihi 7 Haziran 2021.

Satın alma ödülü 15000 TL.

İletişim ve teslim adresi: info@postane.co

Detaylı bilgi için tıklayın

ODTÜ TEKNOKENT BİGG Başvuruları Devam Ediyor

Yenilenen adı ve güncellenen başvuru koşulları ile TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı başvuruları devam ediyor. Güncellenen başvuru koşulları ile herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrencileri veya mezunları programa başvurabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olma ve ön başvuru tarihi itibari ile herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında bulunmama koşulları ise devamlılığını sürdürüyor.

Alandaki deneyimi ve geniş iş ağıyla ODTÜ TEKNOKENT girişimcilerin fikirlerini olgunlaştırmak, TÜBİTAK BİGG desteğine ulaşmalarını sağlamak ve ülkemiz için katma değeri yüksek büyüme potansiyeli olan işlerin ortaya çıkmasına vesile olmak üzere 5 farklı konsorsiyum ile girişimci adaylarının yanında!

TÜBİTAK BİGG sürecinde her iş fikri alanına uygun güçlü iş birlikleri ile girişimcilik serüveninizi desteklemek üzere buradayız.

BiGG3
Dijitalleşme, İletişim ve Akıllı Üretim Sistemleri alanları odaklı başvuruların öncelik verildiği BiGG3’te ODTÜ TEKNOKENT, Arçelik Garage ve KWORKS kaynakları bir araya gelmekte, geniş iş ağı ve alandaki tecrübeleri ile TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı için girişimcilere kapsamlı bir güç sağlamaktadırlar.
Bigg-3.com

BİGGBio
Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji ve Sağlık Teknolojileri alanındaki iş fikirlerinin 1512 Girişimcilik Destek Programı’ na ulaşmaları için kurgulanan BİGGBio, alanda söz sahibi ve geniş iş ağına sahip olan ODTÜ TEKNOKENT ve ReDis Innovation tecrübesi ile girişimcilere en yetkin eğitim ve mentorluk hizmetlerini sunmaktadır.
Bigg-bio.com

BİGGED
Eğitim Teknolojilerinin odaklanıldığı, MEF Üniversitesi’nin alandaki seçkin yetkinliği ve ODTÜ TEKNOKENT’in teknik altyapı ve tecrübesi ile kurgulanan BİGGED programı eğitim teknolojileri ile ilişkili girişimcilere 1512 Girişimcilik Desteği’ ne  ulaşma yolunda doğru adres olmaktadır.
Bigg-ed.com

BİGGM
Akıllı ulaşım teknolojileri odaklı geliştirilen iş fikirlerine ev sahipliği yapmak isteyen BİGGM, ODTÜ TEKNOKENT ve Bilişim Vadisi’nin güçlü altyapısı ve tecrübesi ile 1512 Girişimcilik Destek Programı’nın akıllı ulaşım teknolojileri için en etkili başvuru noktası haline gelmektedir.
Bigg-m.com

T-BİGGY
Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme odaklı iş fikirlerinin ODTÜ TEKNOKENT ve Yaşar Üniversitesi’nin tecrübesi ve geniş iletişim ağından faydalanarak 1512 Girişimcilik Destek Programı’na ulaşması için kurgulanan T-BİGGY başvurularını beklemektedir.
Tbigg-y.com

Programlar için son başvuru tarihi 1 Haziran 2021.

Siz de güçlü iş birlikleri ile TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı’ndan yararlanarak 200.000 TL ‘ye kadar geri ödemesiz hibe ile iş fikrinizi hayata geçirmek için hadi acele edin!

Akademik Bütünlüğün/Güvenirliğin Desteklenmesi İyi Uygulama Programına Başvuru Çağrısı

Avrupa Konseyi Eğitim Departmanı tarafından “Akademik Bütünlüğün/Güvenirliğin Teşvik Edilmesinde Optimal Uygulama Programına” başvuruların alınmaya başlandığı belirtilerek söz konusu programa başvuru çağrısı ile tanıtıcı broşür iletilmiştir. Söz konusu programın, Eğitimde Etik, Şeffaflık ve Bütünlük Platformu’nun “üye ülkeler arasında bilgi ve iyi uygulamaları mümkün olan en geniş şekilde paylaşmak ve eğitimde etik, şeffaflık ve dürüstlük konularında farkındalık yaratmak” misyonuyla uyumlu olduğu belirtilerek, programın, ilk yılında, Covid-19 sağlık krizi sırasında akademik dürüstlüğün desteklenmesi için bulunan çözümlere beş başlık altında (öğretim ve öğrenme, politika, usuller, iletişim, yönetişim/yapılar ile mesleki eğitim) odaklanacağı kaydedilmektedir. Avrupa Kültür Sözleşmesi’ne taraf devletlerin eğitim sistemine dâhil kamu ve özel yükseköğretim kurumları ile bu ülkelerin öğrenci birlikleri programa başvurabilmektedir. Başvuruda bulunmak isteyenlerin ilgili formu doldurarak 20 Ağustos 2021 tarihine kadar etined@coe.int adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve ilgili formlar için tıklayın

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 2021 Başvuru Çağrısı

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerini (tüzel kişiliği olan veya olmayan) desteklemek için Haziran  – Aralık 2021 dönemi başvurularını almaya başladı!

2014 Aralık ayından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi bugüne kadar 12 Kuluçka Dönemi kapsamında 114 sivil toplum örgütüne doğrudan kuluçka hizmeti sunarak örgütsel gelişimine destek oldu.

Bu destekler çeşitli atölyelerden danışmanlığa, mekan kullanımı sağlamaktan eğitimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşti. Bunun yanı sıra 2014’ten beri mentorlarla desteklenen Kuluçka Kapasite Gelişim Programları da yürütülmektedir.

Bu çerçevede Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile hak temelli STÖ’lerin organizasyonel yapılarını stratejik olarak geliştirmeye destek olmak amacıyla yeni bir Kapasite Gelişim Programına başlıyor.

2021 döneminde, yerel katılım alanında çalışan (yerel yönetimlerle iş birliği yapan ya da yapmak isteyen, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürüten) ya da çalışmayı planlayan hak temelli sivil toplum örgütlerinin (dernek, vakıf, kooperatif veya tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatifler, vb.) örgütsel kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program dahilinde, kadın hakları ve/veya çevre koruma alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin başvuruları önceliklendirilecektir. Program, Türkiye’deki bütün illerden başvuruya açıktır.

Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin tüm faaliyetlerini içeren faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Program, yerel katılım alanında çalışan (yerel yönetimlerle iş birliği yapan ya da yapmak isteyen, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürüten) hak temelli sivil toplum örgütlerinin -kadın hakları ve/veya çevre koruma alanında çalışmalar yürüten STÖ’ler önceliklendirilecektir- örgütsel ihtiyaçlarını belirlemelerini sağlayarak kapasitelerini geliştirmelerini desteklemeyi amaçlar. STÖ’lerin kendilerine odaklanmaları sağlanarak hem örgüt içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Böylece farklı sosyal sorunlara yönelik farklı çözümler üreten birlikteliklerin sayısının artmasına katkı yapılacak; toplumda ve sivil toplum düzleminde çok seslilik ve sorun çözme becerisinin artması için demokratik bir kültürün gelişmesi teşvik edilmiş olacaktır.

PROGRAM HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Program Haziran – Aralık 2021 arasında toplam 6 ay süre ile çevrim içi olarak dijital araçlar ve uygulamalar ile gerçekleştirilecektir.

BAŞVURANLARDA ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

–  Yerel katılım alanında çalışmak (yerel yönetimlerle iş birliği yapmak ya da yapmak istemek, yerelin ihtiyacına yönelik katılım odaklı faaliyetler yürütmek) Kadın hakları ve/veya çevre koruma alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin başvuruları önceliklendirilecektir.

– Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir sivil inisiyatif olmak,

– Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili sivil oluşum bünyesindeki ekibin en az 1 yıldır beraber çalışıyor olması,

–  Tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatiflerin en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması

– Programın faaliyetlerine sürekli olarak katılacak iki kişinin bulunması,

– Tüm ekibin Haziran – Aralık 2021 döneminde program bünyesinde odaklanılacak konulara  yönelik motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olması,

– Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması,

– Örgütün ihtiyaçlarıyla Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin sağlayacağı katkıların örtüşüyor olması.

PROGRAM NASIL BİR YAKLAŞIMLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR?

2021 Kuluçka Dönemi dijital araçlar kullanılarak çevrim içi bir program olarak gerçekleşecektir.

Her STÖ’den en az iki kişinin Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin çevrim içi etkinliklerine katılarak (toplantı, atölye/eğitim saatleri çalışan dostu biçimde kurgulanmaktadır) ekipleri ile Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi arasındaki ilişkiyi yürütmeleri beklenir. Ayrıca bu katılımcılar, kendi STÖ’lerinin gelişimleriyle ilgili ihtiyaçlarını ortaya çıkartmalarına yönelik desteklenecek, her STÖ’nün kendi belirlediği ihtiyaçlardan birine odaklanılarak ilgili bir mentor ile eşleşmeleri sağlanacaktır.

Süreç, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ekibi ve diğer uzmanların hayata geçireceği çevrim içi atölyelerle desteklenecektir. Atölyeler konuyla ilişkili strateji geliştirme, örgüt içi karar verme süreçleri, örgüt yönetimi, proje yönetimi, iletişim, kaynak geliştirme, savunuculuk ve yerel katılım gibi çeşitli konularda olabilir. Atölye programı, bahsedilen kapasite geliştirme başlıkları altında, program içinde yer alan sivil toplum örgütlerinin ortaklaşan ihtiyaçlarına göre şekillenecektir.

STÖ’ler, kendi belirledikleri zaman aralığında mentorlarla üzerinde çalışmak istedikleri konu çerçevesinde çevrim içi toplantılar düzenleyerek süreci ilerletecektir.

Bu çalışmalara ek olarak gerekli olduğu durumlarda STÖ’ye özel farklı destek mekanizma ve araçları geliştirilebilir.

Yapılacak değerlendirme sonucu programa 12 sivil toplum örgütü kabul edilecektir.

SAĞLANACAK İMKANLAR ve KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER NELERDİR?

İmkanlar;

– Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi ekibinden danışmanlık,

– STÖ’nün ihtiyacına yönelik uzmanlığı bulunan bir mentor desteği,

– Örgütsel ihtiyaçlara yönelik online atölye ve toplantılar,

– Hukuki destek ağından yararlanma

Beklentiler;

-Çevrim içi programa katılım için gerekli dijital araçların kullanımına uygun teknik alt yapıya sahip olunması (Program, çevrim içi bir platform üzerinden yürütülecek, video özelliği bulunan iletişim ve katılım araçları kullanılacaktır. Kullanılacak çevrim içi platform ve uygulamalar Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından sağlanacaktır. Bu araçların kullanımı için herhangi ücretli bir üyelik gerekmemektedir. Kullanılacak çevrim içi araçların ve uygulamaların verimliliği açısından kablolu ya da kablosuz internet bağlantısı ve mobil cihazlar yerine bilgisayar kullanımı önerilmektedir.)

-Çevrim içi toplantı ve atölyelere düzenli katılım,

-Mentorla birlikte çalışma sürecini takip etmek,

-Programa katılım için başvurudan STÖ’nün haberdar olması,

-Sosyal Kuluçka Merkezi ile süreci takip etmek, bu süreçte beklenilen bilgilendirme ve raporlamayı zamanında gerçekleştirmek.

NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?

İlgilenenlerin aşağıdaki başvuru formunu doldurarak 24 Mayıs 2021 tarihi saat 19.00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Sonuçlar 4 Haziran 2021 tarihinde açıklanacaktır.

Başvuru süresinden sonra gönderilen başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru ve diğer sorularınız için sosyalkulucka@bilgi.edu.tr  adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru formundaki sorulara, başvuruyu gerçekleştirmeden ulaşmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı Başvuruları Açıldı

Bu program; AB finansmanı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yürütülmektedir.Türk vatandaşları ve geçici koruma sağlanan yabancı girişimciler için KOBİ Güçlendirme ve Destek programının 3. fazı başlıyor. Uluslararası ticaret hacimlerini büyütmek adına en çok gelecek vaat eden proje fikirlerine sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler 50.000 TL’lik mikro hibe ve danışmanlık desteği almak üzere seçilecektir. Danışmanlık desteği ile KOBİ yöneticilerine Stratejik Yönetim, İnovasyon ve Uluslararası Pazarlara Rekabetçi Yöntemlerle Açılma konusunda gerekli farkındalık, bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2021

Detaylı bilgi için tıklayın

Sosyal Ayrıcalık ve Özel Yetkinlikler Hatları Sosyal Diyaloğa Destek

Bu çağrı, sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun desteklenmesine katkıda bulunmayı, Avrupa sosyal diyaloğunu geliştirmeyi ve özellikle Covid krizini takiben ulusal sosyal ortakların kapasitesini oluşturmayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler 

 • Avrupa Sosyal Haklar Sütunu, “Avrupa Yeşil Mutabakat Anlaşması” ve “Sadece geçişler için daha güçlü bir Sosyal Avrupa” gibi diğer önemli Komisyon belgelerinde tanımlanan istihdama dair, sosyal ve ekonomik zorluklar,
 • COVID-19 krizinin sonuçlarından ağır bir şekilde etkilenen sektörler ve ulusal sosyal ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirecek faaliyetler.
 • Sosyal diyaloğun, özellikle toplu pazarlığın istihdamdaki değişikliklere ve işle ilgili zorluklara uyarlanması, örneğin:
 • COVID-19 krizinin istihdama yönelik, sosyal ve ekonomik sonuçları ile mücadele edilmesi ve sosyal ortakların özel rolünün desteklenmesi, ,
 • işgücü piyasasının modernizasyonu, iş yaratma ve iş uyumu; KOBİ’lerde istihdam;
 • sosyal diyalog ve yeni çalışma biçimleri;
 • iş kalitesi, değişim ve yeniden yapılanmanın yönetimi, dijitalleştirme (yapay zeka dahil);
 • çevresel ve uluslararası boyutu da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik; (AB içi) işgücü hareketliliği, göç, genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu;

•     sosyal ortak kuruluşlarının kapasitesinin oluşturulması ve güçlendirilmesi.

Beklenen Sonuçlar

Tekliflerin, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (TFEU) 154.Maddesi uyarınca sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun geliştirilmesine ve bilgi alışverişi, danışma, müzakere ve ortak eylemin farklı boyutlarında Avrupa sosyal diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir.Etkileri, Covid krizinin ardından ulusal sosyal ortakların güçlendirilmiş kapasitesinden de oluşabilir.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Başvuruya uygun olabilmek için başvuru sahiplerinin (yararlanıcılar, bağlı kuruluşlar ve ortak kuruluşlar);

 • Tüzel kişi (kamu veya özel kuruluşlar) olması;
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş ve kayıtlı olması,
  • AB Üye Devleti (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
  • AB dışı ülkeler : Aday ülkeler: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) olması gerekmektedir.

Ayrıca, başvuruların son başvuru tarihinden önce Finansman ve İhale Portalı Elektronik Başvuru Sistemine gönderilmesi gerekmektedir.

FİNANSMAN 

Programın toplam bütçesi 15.370.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Çağrının Açılışı27 Nisan 2021
Son Başvuru Tarihi30 Haziran 2021 17:00
Değerlendirme SüreciEylül-Ekim 2021
Değerlendirme Sonuçları BilgilendirmesiKasım-Aralık 2021
GA İmzasıAralık 2021 – Ocak 2022

ORTAK ARAMA                       

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Teklif Çağrısı Dokümanı