KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İlk Çağrısına Çıkıldı

“2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi”

– Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotivde kullanılmak üzere belirli sektörlerde olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil(batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konuları ile,

– Elektronik Sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerini konularındaki projelere yöneliktir.

Hedef Sektör ve Uygun Proje Konuları

Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;

Birinci Sektör ve Konular:

Sektörler:

 • 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı 
 • 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
 • 27.2 Akümülatör ve pil imalatı

faaliyet gösteren işletmeler,

Uygun Proje Konuları:  Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;

 1. Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
 2. Pil (batarya) teknolojisi
 3. Yakıt hücresi

konusunda ve/veya konularında,

İkinci Sektör ve Konular:

Sektörler

 • 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
 • 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
 • 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
 • 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı

(26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)

faaliyet gösteren işletmeler,

Uygun Proje Konuları:

 1. 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında başvurabilecektir.

Destek üst limiti Küçük İşletmeler için 1.500.000 TL, Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL’dir. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır.

Detaylı bilginin yer aldığı Proje Teklif Çağrısı’na ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kaynak

2021 Yılı Erasmus Plus Program Rehberi Yayımlandı

2021 yılı Erasmus Plus Program Rehberi Yayımlandı.

Rehberden, Erasmus Plus Programı, program altında yer alan KA1, KA2 ve KA3 ana eylemleri ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

2021 Yılı Erasmus+ Program Rehberi için tıklayın

TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund 2021 Yılı Uluslararası Ortak Çağrısı Açıldı

Translasyonel kanser araştırmalarını destekleyen fonlama kuruluşlarını bir araya getiren TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund projesi, 2021 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2021) açıldı. JTC2021 çağrısının konusu “Yeni nesil kanser immünoterapisi: tümör mikroçevresini hedeflemek (Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment)” olarak belirlenmiştir. Projelerin, çağrı kapsamında belirlenen 6 alt hedeften en az bir tanesini kapsamaları beklenmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru dokümanları için tıklayınız

Proje başvuruları, konsorsiyum koordinatörü tarafından Uluslararası Çağrı Sekreteryasına İngilizce olarak yapılmalıdır. Her paydaş, kendi ülkesinin fonlama kuruluşu tarafından ulusal olarak desteklenecektir. Projenin Türkiye’de yerleşik olan paydaşlarının ise, uluslararası başvuruyla eşzamanlı olarak TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında açılan ulusal çağrıya Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ ) üzerinden ayrıca başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ulusal çağrı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru kuralları için tıklayınız

Çağrı Takvimi

Uluslararası Ortak Çağrı 1. aşama son başvuru tarihi: 29 Haziran 2021 (12:00 CEST)

1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih: 5 Temmuz 2021 (TSİ 17:30)

1. aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih: 9 Temmuz 2021 (TSİ 17:30)

Çağrı ile ilgili bilgi sağlamak ve paydaşların proje konsorsiyumu oluşturmalarını desteklemek amacıyla TÜBİTAK tarafından 22 Nisan 2021 tarihinde çevrim içi olarak “TRANSCAN-3 JTC2021 International Networking Event” düzenlenecektir*. Etkinliğe katılım için kayıt zorunludur.

TÜBİTAK 1071 Programına yönelik olarak 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Çevrim İçi Proje Yazma Eğitimi düzenlenecektir. Etkinlik programı ve kayıt için tıklayınız.

* Bu uluslararası etkinlik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, ana yararlanıcının TÜBİTAK olduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk2020 Programı Türkiye Faz- II projesinin bir faaliyetidir.

Kaynak