UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Kastamonu’da gerçekleştirilecek. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen, dördüncü UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu etkinliği KUZKA ev sahipliğinde Kastamonu’nun Ilgaz Dağı Millî Parkı’nda gerçekleştirilecek. Kastamonu’da 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe Sanayi ve Teknoloji…

Erasmus+KA3 Teklif Çağrısı: “Social inclusion and common values: the contribution in the field of education and training”

Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan çağrı eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarındaki projeleri desteklemektedir. Çağrı, biri genel eğitim ve öğretim (Lot 1) ve diğeri yetişkin eğitimi (Lot 2) olmak üzere iki alandan oluşmaktadır. Lot 1 — General education and training Lot 2 – Adult education Bütçe Toplam bütçe 20 000 000 EUR’dur. Lot 1. Genel eğitim ve…

European Youth Foundation’dan Uluslararası Gençlik Aktivitelerine Finansal Destek

The European Youth Foundation (EYF) Avrupa Konseyi tarafından Avrupa gençlik faaliyetlerine finansal destek sağlamak için kurulan bir fondur. EYF, gençlik faaliyetlerine mali destek sağlayarak Avrupa’daki gençler arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. EYF, STK’ların gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlere finansal destek sağlamaktadır: Avrupa imajına uyumlu eğitici, sosyal, kültürel faaliyetler Avrupa içinde barış ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan faaliyetler Avrupa’daki gençler…

MANUNET III 2020 Yılı Çağrısı Açıldı

MANUNET III Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. MANUNETIII projesi kapsamında 2020 yılında 4. kez aşağıda yer alan konu başlıklarına yönelik çağrıya çıkılması planlanmaktadır: Bilgi tabanlı mühendislik, endüstri 4.0 teknolojileri…

TÜSEB Yenilikçi İlaç Geliştirme Stratejik Ar-Ge Proje Destek Programı 2020 Yılı 1.Dönem Çağrısı Açıldı

Çağrı Bütçesi 2020 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 1.000.000 TL’dir. Bu çağrı kapsamında yer alabilecek konular şunlardır: Hastalıklara yönelik etken moleküllerin geliştirilmesi, Belirli bir hedef için yapı bazlı ilaç tasarımı veya fragman bazlı ilaç keşfi yöntemleriyle yeni moleküllerin geliştirilmesi ve yapı-aktivite araştırmalarının…

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı 2020 Yılı Proje Başvuru Dönemi Başladı

Proje Dönemi:Başvurusu yapılacak projelerin en geç Mart 2021-Mart 2022 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Mart 2021 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.) (Projenin seçilmesi durumunda yapılacak olan sözleşme tarihinden itibaren tamamlanma süresi 1 yıldır. Bu doğrultuda tamamlama süresinde değişiklikler olabilir)Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir….

Sosyal Girişimler İçin Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler Teklif Çağrısı

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI), nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli ve sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarında destek verilmesi amacıyla uygulanan bir programdır. Söz konusu program kapsamında ülkemizin de faydalanabileceği “Sosyal Girişimler İçin Finans Piyasalarının Gelişimini Artırmaya Yönelik Eylemler” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, sosyal…

SALT Araştırma Fonları’nın 2020 Başvuruları Başladı

2020’de sekiz araştırma projesi SALT Araştırma Fonları’yla desteklenecek. Ön başvuru tarihleri: 22 Ocak-24 Şubat İmparatorluktan cumhuriyete Türkiye’nin iki yüzyıllık kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat üretimleri hakkında özgün belge edinimi ve araştırmayı teşvik eden SALT Araştırma Fonları’nın 2020 başvuruları başladı. Bu yıl, CultureIst’in iki ek fonuyla sekiz araştırma projesine 15.000…

Matra ve İnsan Hakları Programları 2020 Çerçevesinde Proje Başvuruları için Açık Çağrı

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu bu sene, geçtiğimiz yıllardan farklı bir uygulamaya giderek, MATRA ve HR (İnsan Hakları) programları kapsamına giren proje teklifleri için  AÇIK çağrı uygulamasını benimseyecektir. Bu itibarla, sitede yer alan resmi duyuruya göre; ilgili başvurular yıl boyunca Hollanda Büyükelçiliği’ne yapılabilecek;  başvuru tarihine göre daha önce yapılan başvurulardan başlanarak değerlendirmeye alınacak ve bu…

Nadir Hastalıklar Alanında Uluslararası Disiplinler Arası Ağ Oluşturma Desteği Çağrısı Başvurulara Açıldı

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (EJP RD) tarafından, Türkiye ve Avrupa’da Nadir Hastalıklarda ihtiyaç duyulan hızlı ve etkin çözümlere ulaşılması; Dağınık ve az miktarda bulunan Ar-Ge kaynaklarının birleştirilerek, farklı disiplinlerin söz konusu alanda sahip olduğu bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşması; Nadir hastalıklar araştırma ağının genişletilerek güçlendirilmesi amacıyla uluslararası disiplinler arası ağ oluşturma desteği (EJP RD NSS) verilecektir. DESTEK…